Josef Slavík

Narodil se 22. dubna 1932 v Pěčíně u Rychnova nad Kněžnou, kde prožil i své dětství. maturoval na gymnáziu v Králíkách. Na Filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci studoval český a ruský jazyk, později si zde dálkově rozšířil aprobaci o jazyk německý. Po promoci působil na středních školách v Jičíně, Hostinném nad Labem a od roku 1960 v České Třebové.  zde učil na Střední průmyslové škole železniční, a do až do svého odchodu do důchodu.

Brzy po svém příchodu do České Třebové se zapojil do kulturního dění ve městě. Stal se vedoucím redaktorem městského studia rozhlasu po drátě, externě spolupracoval s Československým rozhlasem v Hradci Králové. Byl členem redakční rady Českotřebovského zpravodaje, pravidelně přispíval do Jiskry Orlicka, pochodně, Orlických novin a dalších listů. Pro tyto noviny napsal celou řadu medailónků, věnovaných významným českotřebovským občanům (např. Josefě Kšírové, Anděle Kučerové,  F.K. Zedínkovi, Jaroslavu Hosnedlovi, Janu Žáčkovi, Miloslavu Nerudovi, Haně Habrmanové a dalším. je autorem studií o dějinách ochotnického divadla v České Třebové, o tradici sborového zpěvu v našem městě, o slavnosti Putování za studánkami ve Vlčkově aj. Je též spoluautorem sborníku Česká Třebová 1278 - 1978.

Po roce 1989 se prof. Josef Slavík angažoval i ve veřejném životě. V prvních svobodných volbách v roce 1990 byl zvolen do městského zastupitelstva a o něco později se stal i členem městské rady.

V letošním roce oslavil 75. narozeniny, ale zdaleka nesložil ruce v klín. Lze říci, že podrobně zpracovanou monografií o životě a díle českotřebovského hudebního pedagoga a hudebního skladatele  F.K. Zedínka, čestného občana našeho města, kterou čtenářům v tomto sborníku předkládáme, vlastně inicioval vydávání edice Muzejního spolku s  názvem "Česká Třebová - osobnosti a historie". Do prvního svazku, který nyní v závěru roku 2007 vychází napsal  ještě další medailon o českotřebovském kapelníkovi a hudebním skladateli Dobromilu Keprtovi.  Ve své práci pokračuje a pro další svazek této edice, který by měl vyjít v dalším roce,  pracuje na přípravě dalších monografií.