Za Oldřichem Tomešem

Začátek měsíc dubna byl poznamenán smutnou událostí, ve věku 86 zemřel významný Třebovák, bývalý úspěšný sportovec, atlet, hokejista a především obětavý kulturní pracovník, dlouholetý organizátor kulturního života v České Třebové, pan Oldřich Tomeš. Narodil se v prosinci 1921 na Parníku (v čp. 1), s manželkou měli syna Jiřího a dceru Eva.  Za války byl totálně nasazen v Německu v Berlíně v letech 1942-45. Po válce bl jeden z prvních absolventů českotřebovské železniční průmyslovky. V mládí byl  vynikajícím sportovcem, jeho atletické výkony má nestor české atletiky Jiří Hetfleiš dodnes  zaznamenány ve svých kronikách. A nejsou to výkony ledajaké, svého času byl nejrychlejším sprinterem východních Čech.  Nejstarší generace na něho také vzpomíná jako na  hokejistu úspěšně reprezentující  Lhotku a Českou Třebovou. Po celou svoji profesionální éru byl zaměstnán v českotřebovské Armaturce jako technický pracovník, kde prožil všechny její formy a změny až vlastně do dnešní podoby, kdy na tradice bývalé Armaturky navazuje firma LDM, s.r.o. Jeho zájem o kvalitní kulturu jej přivedl do kruhu dobrovolných spolupracovníků v českotřebovské Osvětové besedě, která v padesátých letech organizovala velkou část kultury v našem městě.  Organizovala především koncerty vážné hudby (tzv. hudební čtvrtky), ale také další akce - přednášky, loutková představení, vydávala vlastní časopis "Hlas Osvětové besedy", zřídila Astronomický kroužek a Okrašlovací odbor. Více než spolehlivou partnerkou ve vedené OB mu po mnoho let byla Ing. Umlaufová. Zde se stal v roce 1957  předsedou a spolu s dalšími spolupracovníky obnovil tradici českotřebovských hudebních čtvrtků, založil koncertní předplatné a  v roce 1965 vytvořil jeden z prvních Kruhů přátel hudby v České Třebové (po prvních  KPH v Náchodě a v Chrudimi).  Za jeho práci v popularizaci vážné hudby byl několikrát  oceněn, naposledy ještě v loňském roce 2007 jako "Dobrovolník roku 2007 v Pardubickém kraji".   Je také iniciátorem družby sboru Bendl a italského pěveckého sboru Il Rifugio zahájené v roce 1969 po návštěvě italského Seregna v roce 1968. Oldřich Tomeš má také největší zásluhu na vytvoření vztahu Eduarda Hakena k našemu městu. S Eduardem Hakenem udržoval osobní přátelství až do jeho skonu.

Oldřich Tomeš se také zasloužil o vznik Hudebního festivalu Antonína Bennewitze. připomeňme jeho slova  v rozhovoru z roku 1997: "Myslím si, že bychom také měli daleko více využít jméno a odkaz hudebního pedagoga, dlouholetého ředitele pražské konzervatoře a zakladatele Českého kvarteta Antonína Benewitze (rodáka z Přívratu) k tomu, abychom i v České Třebové měli v souladu s našimi velkými hudebními tradicemi pravidelně "velkou" mezinárodní přehlídku profesionálních i amatérských komorních těles, pořádanou třeba nejdříve např. jednou za dva roky, a nesoucí právě jméno Antonína Benewitze. Právě v oblasti komorní hudby jsou největší možnosti, velký žánrový rozsah a také dobré zkušenosti s ohlasem u našich posluchačů. Naše hudební tradice, zájem a vyspělost našeho publika si to zasluhují a je jen organizační věcí, jak takovou akci zajistit."  Za dva rok nato se mu podařilo v kulturní komisi pořádání festivalu prosadit a to především jeho úzkým kontaktům na vedení Státní konzervatoře Praha, kde byl Antonín Bennewitz dříve dlouholetým ředitelem. Pražská konzervatoř také díky Oldřichu Tomšovi měla patronát nad prvními ročníky festivalu. 

Oldřich Tomeš byl neúnavným organizátorem i ve svém vysokém věku, postavil se např. do čela sdružení totálně nasazených za světové války v našem okrese  a zastupoval jejich požadavky na odškodnění. Jeho dlouholeté působení jako předsedy KPH je dokumentováno k několika dílech kroniky KPH, která bude jistě velkolepou dokumentací bohatého kulturního života města v minulých desetiletích. V kronice jsou zápisy a podpisy jednotlivých významných interpretů, fotografie z koncertů, programy. Je to unikátní dokumentační materiál, ve které je třeba dále pokračovat. Oldřich Tomeš sledoval kulturní život města i v době, kdy byl vážně nemocen  zůstane skutečně  čestným předsedou Kruhu přátel hudby v našem městě. Čest jeho památce!

Na 2. fotografii Oldřich Tomeš a Václav Hudeček na jubilejním 400. českotřebovském hudebním čtvrtku v  r. 2003  čeká na zápis umělců do kroniky KPH.