Českotřebovské kalendárium na květen 2008

10 let od úmrtí Milana GREGARA (31.12. 1930 – 18.5. 1998), známého obchodníka, divadelníka a příznivce českotřebovského sportu
V mládí, kromě divadla se věnoval konferování společenských, kulturních a sportovních akcí. Aktivně také působil v automotoklubu a v hasičském sboru. Nejprve v České Třebové, později na Lhotce.
Narodil se v rodině řeznického mistra v domě čp. 69 v Klácelově ulici. Později se rodina přestěhovala do nedalekého vlastního domu čp. 83. Dům s řeznickým krámem a vším co k němu příslušelo byl postaven na místě Podbranského mlýna. Milan absolvoval základní školu i školu obchodní v místě rodiště. Po tomto studiu se ještě na přání otce vyučil řeznickému řemeslu. Jako syn živnostníka neměl na růžích ustláno. Když ukončil základní vojenskou službu, kterou vykonával u jednotek PTP, prošel nezvykle velkým počtem zaměstnání. Pracoval v masném průmyslu, Kovovýrobě, Strojtexu, v prodejnách Řempa a Domácích potřeb, v podnicích Koventa a Potraviny. Nakonec si našel dělnické místo v přidružené výrobě Státního statku. V té době se již hlásila nemoc. Odešel do důchodu, ale neodpočíval. Psal rodinnou kroniku a přispíval do Českotřebovského zpravodaje. Pracoval také pro město jako zastupitel.
 
90 let od narození a 5 let od úmrtí Františka KETTNERA (27.8. 1918 – 19.5. 2003), děkana a bývalého vikáře
Narodil se v Činěvsi u Nymburka jako sedmý potomek Václava a Terezie Kettnerových. Obecnou školu absolvoval v místě rodiště, reálku zakončil maturitou v Nymburce. Následovala studia teologie a pobyt v královéhradeckém semináři (1937 až 1942).Na kněze byl vysvěcen 28. června 1942 v Hradci Králové.
Působil v Novém Městě nad Metují, Solnici u Rychnova nad Kněžnou, Libčanech u Hradce Králové, Opatově v Čechách, Hronově a nakonec od 1. července 1970 také u nás v České Třebové. Pod jeho vedením a za jeho pomoci byli do kněžské služby uváděni novokněží, mezi kterými byl i Josef Kajnek, pozdější pomocný královéhradecký biskup.
František Kettner se za svého působení v České Třebové zasloužil o opravu rotundy sv. Kateřiny a opravu kostela sv. Jakuba včetně dvou nových zvonů. Opravena byla také kaple na Moravské ulici. Ve volném čase hodně četl a sbíral známky. Když zemřel, jeho tělo bylo uloženo do kněžského hrobu na českotřebovském hřbitově.
 
5 let od úmrtí Vlastimila MEHLA (18.6. 1921 – 14.5. 2003), betlemáře a vyznavače trampingu
Narodil se v domě čp.13 na Starém náměstí v České Třebové. Pocházel ze známé sklenářské rodiny. Od mládí pomáhal otci v drobném hospodářství a také cvičil v místním Sokole. V patnácti letech nastoupil do učení k zámečníku Josefu Rosenbergerovi na Trávníku. Po likvidaci firmy přešel do učení k Josefu Štarmanovi na Slovanské ulici.
V roce 1946 po návratu z vojenské služby nastoupil zaměstnání v českotřebovském lokomotivním depu, kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1981. Byl velkým patriotem našeho města, po otci betlemářem a také vyznavačem trampingu.  Jméno Vlastimila Mehla se nám vždy vybaví v souvislosti s trampskou osadou Bílý obláček a hudební skupinou Tramp trio.

Jan Skalický