Zemřel malíř a grafik Otto KONOPKA

V sobotu 26. dubna 2008 zemřel ve Zlíně velký příznivec našeho města, malíř a grafik Otto Konopka. Poslední rozloučení se uskutečnilo 2. května v obřadní síni zlínského krematoria.

Narodil se 21. března 1917 v jugoslávském Sarajevu, kde jeho otec vyučený umělecký zámečník a kovář pracoval na dráze. Po první světové válce se rodina přestěhovala do nově vzniklého Československa. Nejprve se usadila ve Zvolenu na Slovensku, později v městě železničářů – České Třebové. Na obou místech Ottův otec pracoval v dílnách ČSD. V našem městě bydlel Otto s rodiči a sestrami v rodinném domku čp. 1351 v ulici Boženy Němcové. Od mládí rád maloval. Podporu k této činnosti nacházel jednak u svého otce a  také u učitele Antonína Kunsta. Přesto se musel alespoň na čas svého koníčka vzdát. Po vyučení vystudoval průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně se zaměřením k pozdějšímu zaměstnání v podniku Baťa ve Zlíně, které zajistilo jeho další existenci. Když začal být soběstačný, mohl se věnovat výtvarnému umění. Soukromě studoval u profesorů z Uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, akademických malířů – J. Kousala (figurální tvorba), Vl. Hrocha (krajina,zátiší), M. Krasického (figurální tvorba, krajina). U prof. doc. Petra se věnoval dějinám umění. Vše dělal se zaujetím, touhou a přáním dohnat zpožděné. Za svůj život vytvořil velké množství obrazů, kreseb, koláží a grafik. Byl i výborným fotografem a sochařem. S jeho tvorbou jsme se setkali v květnu 1986 v chaloupce u kostelíčka sv. Kateřiny. K vidění byly nejen obrázky s českotřebovskou tématikou, ale i z četných cest. Např. ze Střední Asie. Bylo zde vystaveno i několik jeho kovových plastik.

Pokud zdraví dovolilo, vždy se rád do České Třebové vracel. Přiváděly jej vzpomínky na turisticky atraktivní okolní krajinu, trampování, spolužáky a přátele. Do posledních dnů vzpomínal na bratry Hájkovi, Čeňka Hampla, Karla Tomše a Květoslava Kubištu.

 

Fotografie zachycuje oslavu narozenin purkmistra Č. Hampla v chaloupce u kostelíčka sv. Kateřiny. Zleva: Karel Tomeš, paní Hamplová, Otto Konopka, Čeněk Hampl.

 

Jan Skalický