V roce 2008 si připomeneme tato výročí známých osobností regionu (výběr): 

50 let od úmrtí Zdeňky BALDOVÉ (20.2. 1885 – 26.9. 1958), významné herečky
Nedožitých 95 let Jaroslava BENÁTSKÉHO (17.4. 1913 – 3.7. 1995), významného loutkáře, oceněného čestnou medailí Ministerstva kultury ČSR „Za rozvoj amatérského loutkářství". Zabýval se také stavbou modelů parních lokomotiv
175 let od narození Antonína BENNEWITZE (26.3. 1833 – 29.5.1926), dlouholetého pedagoga a ředitele pražské konzervatoře
40 let od úmrtí Františka Václava BĚLSKÉHO (12.8. 1884 – 17.1. 1968), středoškolského profesora a akademického malíře
30 let od úmrtí Oldřicha BITTLA (5.8. 1905 – 6.3. 1978), herce a režiséra DS Hýbl
15 let od úmrtí PhDr. Pavla BRKLA (30.1. 1941 – 23.3. 1993), středoškolského pedagoga, klavíristy a sbormistra pěveckého sboru na Střední pedagogické škole v Litomyšli
Nedožitých 90 let Františka BROKEŠE (4.3. 1918 – 5.4. 2002), významného regionálního fotografa
140 let od narození Františka BUŘÍVALA (1.10. 1868 – 8.8. 1929), odborového předáka a politika
25 let od úmrtí Josefa CÍSAŘE (4.10. 1894 – 10.7. 1983), hudebního skladatele, ředitele kůru a hudebního pedagoga
105 let od narození Jaroslava ČADY (21.8. 1903 – 31.8. 1974), textilního návrháře a malíře
120 let od narození Františka FORMÁNKA (1.4. 1888 – 5.4. 1964), akademického sochaře, malíře a vynálezce letadel, zejména helikoptér
155 let od narození a 90 let od úmrtí Josefa GLÜCKSMANNA (25.7. 1853 – 14.4. 1918), starosty, který se významně zasloužil o rozvoj města České Třebové. Vznikly nové veřejné budovy, úřady a školy
10 let od úmrtí Milana GREGARA (31.12. 1930 – 18.5. 1998), známého obchodníka, divadelníka a konferenciéra společenských, kulturních a sportovních akcí
105 let od úmrtí Václava Vlastimila HAUSMANNA (1.1. 1850 – 11.4. 1903), známého skladatele, ředitele kůru a kapelníka
150 let od narození Františky HONLOVÉ (29.9. 1858 – 29.5. 1929), nadšené vlastenky, političky a sociální pracovnice
25 let od úmrtí Jaroslava HOSNEDLA (4.2. 1925 – 2.10. 1983), středoškolského profesora, redaktora časopisu Hlas Osvětové besedy a aktivního člena DS Hýbl
130 let od narození ing. Otakara HRUŠKY (4.10. 1878 – 8.2. 1950), uznávaného odborníka v oboru hornictví
90 let od úmrtí Josefa Bonaventury HUBÁLKA (2.11. 1851 – 27.8. 1918), učitele a průkopníka hasičstva
15 let od úmrtí ing. Jindřicha CHUDÉHO (22.2. 1929 – 17.7. 1993), železničního odborníka (elektrifikace tratí), pedagoga na Střední průmyslové škole železniční a loutkáře
Nedožitých 95 let Miroslava CHUDÉHO (7.7. 1913 – 5.11. 2001), středoškolského profesora, divadelníka, sbormistra pěveckého sboru Bendl, dobrého sportovce a malíře
Nedožitých 80 let Miroslava KAPINOSE (22.9. 1928 – 21.7. 1996), známého hudebníka
110 let od narození MVDr. Čeňka KESLERA (27.3. 1898 – 10.4. 1970), zvěrolékaře a zakladatele divadelního odboru místního Sokola
90 let od narození a 5 let od úmrtí Františka KETTNERA (27.8. 1918 – 19.5. 2003), děkana a bývalého vikáře
75 let od narození a 10 let od úmrtí prof. PhDr. Vladimíra KOSTŘICI, DrSc. (21.2. 1933 – 21.7. 1998), nejprve středoškolského, později vysokoškolského pedagoga, jednoho z největších odborníků na ruskou literaturu
200 let od narození Františka Matouše KLÁCELA (7.4. 1808 – 17.3. 1882), filozofa, spisovatele, básníka, pedagoga, přítele Boženy Němcové
10 let od úmrtí Felixe KŘÍŽKA (10.7. 1912 – 27.4. 1998), populárního a oblíbeného hostinského restaurace na Horách
55 let MUDr. Radomíra LÁNY, narozeného 5.5. 1953, primáře oddělení ORL nemocnice Ústí nad Orlicí a veřejného činitele
120 let od narození Bohuslava LEOPOLDA (6.9. 1888 – 12.5. 1956), vynikajícího houslisty, hudebního skladatele a hudebního nakladatele
50 let od úmrtí Aloise Břetislava MALICHA (24.3. 1899 – 13.7. 1958), středoškolského profesora
25 let od úmrtí Marie MARKLOVÉ (5.12. 1905 – 17.7. 1983), dlouholeté městské kronikářky, knihovnice a redaktorky závodního časopisu Kolem dokola
5 let od úmrtí Vlastimila MEHLA (18.6. 1921 – 14.5. 2003), betlemáře, zakladatele trampské osady Bílý obláček a hudební skupiny Tramp- trio
20 let od úmrtí Emila MIKOLECKÉHO (21.3. 1907 – 5.1. 1988), učitele, městského kronikáře, redaktora časopisu Hlas Osvětové besedy, hudebníka a správce muzea
115 let od narození a 65 let od úmrtí Josefa MOLÁKA (29.4. 1893 – 18.8. 1943), člena protifašistického odboje
20 let od úmrtí Jiřího PÁVKA (14.4. 1910 – 29.12. 1988), akademického malíře a pedagoga
10 let od úmrtí doc. RNDr. Ilji PEKA, CSc. (5.11. 1975 – 25.11. 1998), vysokoškolského pedagoga, vědeckého pracovníka a odborného spisovatele
125 let od narození Antonína Vratislava PIŠTY (30.7. 1883 – 18.6. 1936), pracovníka v bankovnictví – druhého ředitele spořitelny v České Třebové
85 let od narození ing. Josefa POŠTULKY, narozeného 6.1. 1923, stavebního projektanta významných staveb doma i v zahraničí, žijícího v Bratislavě
25 let od úmrtí Františka PREISLERA (29.1. 1915 – 25.3. 1983), dirigenta celé řady divadelních orchestrů a hudebního skladatele
195 let od narození MUDr. Františka RYBIČKY (8.1. 1813 – 17.3. 1890), lékaře- lidumila, veřejného činitele a překladatele
150 let od narození Jana SELICHARA (23.3. 1858 – 20.11. 1941), děkana, ve výtvarných kruzích známého mecenáše a přítele malířů (Ant. Slavíček, H. Masaryk, O. Nejedlý, B. Dvořák a další)
95 let od narození Františka SIXTY (20.9. 1913 – 17.4. 1941), letce hrdiny
100 let od narození Marie SKÁLOVÉ (29.10. 1908 – 6.8. 1989), známé českotřebovské sokolky, po válce učitelky rytmiky na hudebních školách v České Třebové a Lanškrouně
15 let od úmrtí Antonína ŠIMEČKA (18.1. 1915 – 24.10. 1993), hudebního pedagoga, sbormistra a dirigenta
85 let od narození ing. Jaromíra ŠLEMRA, narozeného 8.4. 1923, středoškolského pedagoga, divadelníka, skauta, rybáře, autora povídek, básniček, rozhlasové hry, divadelní jednoaktovky a libreta dětské opery Budulínek
65 let od tragické smrti Miloslava ŠTUSÁKA (14.3. 1911 – 27.2. 1943), letce hrdiny
135 let od narození Maxe ŠVABINSKÉHO (17.9. 1873 – 10.2. 1962), akademického malíře, profesora a rektora Akademie výtvarných umění v Praze
Nedožitých 90 let Josefa ŠVENKA (3.12. 1918 – 28.8. 1980), významného hudebníka a hudebního pedagoga. Působil v Bratislavě
135 let od narození Karla VEJRYCHA (2.2. 1873 – 25.8. 1930), významného pianisty a hudebního pedagoga
35 let od úmrtí Jana VOKASE (20.1. 1901 – 22.8. 1973), středoškolského profesora
25 let od úmrtí Františka VRBICKÉHO (6.6. 1907 – 7.10. 1983), učitele a přírodovědce
Nedožitých 85 let Milana ZAHÁLKY (4.3. 1923 – 22.6. 1972), regionálního historika
85 let Františka Kajetána ZEDÍNKA, narozeného 7.8. 1923, hudebního pedagoga a skladatele
 
Jan Skalický