70 LET OD POSTAVENÍ ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO KOSTELA NA TRÁVNÍKU     

 • V neděli 8. listopadu odpoledne si českotřebovský evangelický sbor připomněl  70. výročí postavení kostela, stojícího dnes uprostřed sídliště Trávník na slavnostním shromáždění, kterého se zúčastnil a na kterém přednášel emeritní synodní senior ČCE  Pavel Smetana. Na shromáždění, které zahájil farář ČCE v České Třebové Jaroslav Nečas, promluvil na téma "Malé sbory v době krize hospodářské".
 • Pavel Smetana se zabýval nejen otázkami bohoslužeb, ale také praktickými otázkami spojenými s vlastní činností církve  a to během jejího vývoje, zejména pak v posledních letech. Vysvětlil, že od roku 1949 platí Církevní zákon, ve kterém byly církvím odňaty majetky, které nepotřebovaly přímo k vlastní liturgické činnosti s provozu, současně se zavázal církve financovat ale zakázal jakékoliv další aktivity  farníků, např. vylepšování  odměn  kazatelům apod.   Nad církvemi měl tak kontrolu, bránil dalšímu rozvoji církví a způsobil, že se na církevní školy hlásilo málo studentů. Po samotové revoluci se poměry zase mění, ale základ zatím zůstává, stát svým způsobem církve kontroluje, církve si zvykly a pokud by byl nyní např. přijat zákon o odluce církve a státu, zřejmě by měly malé církve problémy existenční. Pavel Smetana na přednášce uvedl i základní zásady života  církví, mezi které patří  především podpora církve svými věřícími, skromnost, šetrnost, průhlednost hospodaření.. Hovořil i o zkušenostech větších sborů, sám Pavel Smetana např.  působil v Praze - Libni.  Z odpoledního shromáždění CČE jsou i dále uvedené fotografie.
 • Českotřebovský sbor ČCE připravil k 70. výročí otevřené kostela na Trávníku zajímavý almanach, ve kterém  popisuje historii českotřebovského sboru, jeho činnosti v různých společenských etapách, snahy, úspěchy, je  zachycen i přehled stavebních úprav samotného kostela, který byl slavnostně předán svému poslání 1. listopadu 1939, šest měsíců udělení povolení ke stavbě.
 • V almanachu mě zaujalo přání, vyslovené při znovuotevření kostela (po devíti letech uzavření kvůli výstavbě sídliště) 28. září 1986:  "Kostel bude naší vizitkou pro okolní obyvatele nového sídliště a důkazem, že nejsme lhostejní k dědictví otců". V almanachu je také zapsáno, jak se musela církev moc  handrkovat s minulým režimem, aby splnili slovo a odevzdali kostel  v dobrém stavu a ne zbídačelý, vykradený  zdevastovaný, reklamovali nekvalitní omítky a další práce, všechno se obtížně prosazovalo. Nakonec si církev musela většinu prací zajistit sama. I tak dostal pak kostel  novou fasádu znovu v roce 1993 a novou střechu pak  v roce 2004. V almanachu je také řada zajímavých fotografií  z přípravy stavby kostela z jeho otevření, z doby, kdy byl kostel uzavřen a stál uprostřed staveniště nového sídliště i ze současné doby.
 • Pro účastníky oslav byl také připraven zajímavý pamětní list, který bude připomínat  právě letošní výroční kostela.   Oslavy výročí kostela na Trávníku organizovalo staršovstvo sboru, které v současnosti pracuje ve složení: Ing. J. Němeček - kurátor, P. Záleský - místokurátor, L. Kovařík, E Rezková, V. Boušková - účetní, J. Klumparová, Ing. Z. Němečková - pokladní, V. Špaček, E. Nováková - zapisovatelka, A Čapková. Správcem budov církve je Ing. Novák.    Existence a stavba kostela je úzce spojena s činností českotřebovského  sboru ČCE.
 •  
 • Je tedy na místě ještě uvést přehled kazatelů, kteří  v České Třebové působili:
 • 1)  Adrian Mikolášek (19.8. 1942 - 31.10. 1945) diakon, vikář
 • 2)  Josef Bednář (1.12. 1045 - 31.12. 1951) vikář, farář
 • 3)  Miloslav Dobrkovský (1.1. 1952 - 26. 9. 1996) farář
 • 4)  Miroslav Rozbořil (15.3,  1997 - 31. 8. 1998) farář
 • 5) Jaroslav Nečas (Od 1.9. 1998 dodnes) farář.                                                                                                           (mm)
 •