Zemřel první porevoluční starosta města
Ing. Slavomír Gabrhel

V úterý 10. listopadu zemřel ve věku 82 let po těžké nemoci Ing. Slavomír Gabrhel, první porevoluční starosta města, rodák ze Zámostí, velký patriot našeho města.  Ve skutečnosti byl ještě "předsedou Městského národního výboru", ale nikdo mu tak nikdy neříkal. Obětoval se v době po listopadové sametové revoluci, kdy nebylo nikde nic jistého, žádné materiální zaopatření  a po končícím režimu, který se tehdy ještě bránil a kopal vznikly jen velké hromady problémů.  Česká Třebová byla po 40 letech budování "rozvinuté socialistické společnosti" jedním z nejzanedbanějších měst v Čechách, město utrpělo tím, že odtud odešly všechny instituce, byli jsme životně závislí na okres ním uspořádání kde nám nebylo přáno.
  • Slavomír Gabrhel byl ovšem v první řadě odborník, geodet, pracoval především v podniku Inženýrská geodézir Pardubice, který měl své pracoviště také v České Třebové. Práce jej zavedla na čas i na africký kontinent do Libye. K tomuto svému působení se později často rád vracel.  Po samotové revoluci měl všechny předpoklady provozovat dále svou odbornost v soukromé firmě, ale  současně mu moc záleželo na tom, by došlo potřebnému zrovnoprávnění města v novém systému, v jehož budoucnost věřil.  Dal se přesvědčit tehdejším českotřebovským Občanským fórem a 9. února 1990 byl  na veřejném zasedání  tehdejšího MěstNV  na 11 měsíců starostou města, dovedl Českou Třebovou do prvních svobodných voleb tehdy společně se svým přítelem Jiřím Pištorou a před deseti lety zesnulým Ladislavem Fryaufem. Postupně odstřihoval jednu závislost na okresních orgánech za druhou, řešil odsun sovětských vojsk, přebírání a nové využití kasáren v Borku a bytů po sovětské armádě, problémy škol, městských organizací a zdravotnictví, podporoval např. sbírku na pořízení sanitky. Se svými problémy se často radil  na schůzkách Občanského fóra a nakonec také i na mnohých tehdy hodně navštěvovaných veřejných  schůzích ať již v kině Svět nebo v Národním domě. Věřím, že tento necelý rok, prožitý na radnici pro něho znamenal velkou psychickou zátěž. Místo toho, aby se věnoval svému celoživotnímu  působení v oblasti geodézie a rozvoji  vlastní firmy, tak se staral o cizí firmy a cizí problémy ale ve svém městě - České Třebové. Geodetickou firmu nakonec založil, aby ji pak předal dalším pokračovatelům.  Jeho zájem o rozvoj města však pokračoval i v době jeho zaslouženého důchodu. Měl jsem to štěstí na občasných návštěvách diskutovat s Ing. Slavomírem Gabrhelem na nejrůznější témata rozvoje města. Ať to byl např. výběr lokality pro zimní stadion,  využití území městského koupaliště v Křivolíku nebo rozvoj průmyslové zóny města za tunely, kdy v době zájmu italské firmy OMV Ventura prosazoval připojení prostoru na železniční vlečku. Byl velkým znalcem celého katastru města, znal jeho každý kout, měl také doma velké bohatství v podobě přesných map s původním dělením parcel včetně celého nádražního areálu. Některé jeho připomínky se podařilo prosadit, měl velkou radost z každého zlepšení ve městě, z každé nové budovy nebo nové investice. Jak ukazuje i pár následujících fotografií, tak se mi podařilo Ing. Slavomíra Gabrhela zachytit i na některých společenských akcích, např. při otevření nové budovy Domova důchodců v listopadu 2003, při slavnostním otevřené Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově v červnu 2007, zašel i na prezentace a diskuze k rozvoji  kabelového systému kabelové televize v České Třebové. Zpráva o úmrtí Ing. Slavomíra Gabrhela je pro mne hodně smutná a skličující, neboť byl pro mne nejen odborníkem, geodetem, patriotem našeho města, ale pro mne velkým symbolem společenských a ekonomických změn, ke kterým došlo v našem městě právě před dvaceti lety. Byl poctivým člověkem, upřednostnil problémy města před  sebou samým a svou rodinou, právě před dvaceti lety pomohl  našemu městu víc než kdokoliv další, přerostl nás všechny nejmíň o hlavu. Čest jeho památce! (mm / foto Martin Šebela)

    Poslední rozloučení s Ing. Slavomírem Gabrhelem se uskutečnilo ve čtvrtek dne 19. listopadu od 10 hodin

     

    Vlevo bývalí starostové Ing. Slavomír Gabrhel a Jiří Pásek se společnosti poslance Radko Martínka v Domově důchodců dne 20. listopadu 2003, vpravo Ing. Gabrhel ve společnosti Ing. E. Wacníka v Malé scéně v dubnu 2008.

    Ing. Slavomír Gabrhel nechyběl ani na slavnostním otevření Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově 1. června 2007.