Českotřebovský deník 357/2009  (19.12.)                            
Volejbalistky Gymnázia
Česká Třebová nejlepší v kraji

V krajském kole 8. sportovní olympiády pořádané AŠSK, které se konalo 8. prosince 2009, zvítězily nad týmy volejbalistek z Litomyšle, Pardubic a Hlinska studentky českotřebovského gymnázia. Postupují tak za Pardubický kraj do kvalifikace pro celorepublikové kolo. Kvalifikační turnaj se uskuteční 13. ledna 2010 v Brně a naše děvčata  se utkají  s celky kraje Vysočina a Jihomoravského.
Přejeme dívkám hodně štěstí a držíme jim palce, aby naše gymnázium reprezentovaly co nejlépe.
 
T. Kupka, D. Fricová,
foto M. Soukupová,
Gymnázium Česká Třebová       
 
Předvánoční zpívání – nejspontánnější setkání studentů a učitelů Gymnázia Česká Třebová       

Ze zdánlivě bezvýznamného nápadu pozvat studenty ke společnému zpívání vánočních koled se postupně stává tradice. Letos si na chodbu v přízemí gymnázia přišli poslední den před vánočními prázdninami zazpívat studenti se svými učiteli již po druhé. Za doprovodu studentsko-učitelské „kapely“ se gymnáziem nesly tradiční i moderní koledy, zopakovalo se i velmi oblíbené sborové zpívání písničky Tichá noc ve všech jazycích (v češtině, angličtině, španělštině, němčině, francouzštině, ruštině a latině), které se na škole vyučují. Tu pravou slavnostní atmosféru dotvářela vůně vánočních vonných tyčinek a rozdávání sladkostí. V kostýmech inspirovaných obrázky J. Lady předvedla své pásmo písniček skupinka nejmladších studentů. Doufejme, že se tento způsob rozloučení se starým rokem, který tak nádherně posiluje soudržnost na našem gymnáziu, jako tradice udrží i příštích letech.
Dovolte mi za Gymnázium Česká Třebová popřát všem čtenářům Zpravodaje šťastné a veselé Vánoce a do nového roku co nejvíce právě takové nálady, jaká při letošním společném zpívání koled na českotřebovském gymnáziu mezi studenty a učiteli panovala
                                                                                                    T. Kupka, foto M. Jiráský, Gymnázium Česká Třebová
Studentská Akademie 2009 opět potvrdila talent studentů českotřebovského gymnázia                    

Akademie 2009, studentský svátek kreativity a odhodlání, se konala ve Velkém sále KC Česká Třebová 17. prosince 2009. Předvánoční čas je již tradičně určen pro přehlídku tříd připravujících si vystoupení na dané téma. Letošní, již 19. ročník, byl plný hudby, zpěvu a tance, nechyběly však ani náměty vážící se k minulosti či k Vánočním svátkům. V tajné volbě si totiž studenti zvolili téma Jsou hvězdy, které nehasnou. Podle slov poroty byly výkony jednotlivých tříd vyrovnané a na velmi vysoké úrovni. Bylo tedy těžké vybrat ty nejlepší. Nakonec zvítězili studenti maturitního ročníku 8.A. Součástí slavnostního vyhlášení vítězů Akademie bylo poděkování studentům, kteří se v letošním roce svými výkony významně zasloužili o propagaci našeho gymnázia na regionální i republikové úrovni.  Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc a finanční podporu Městu Česká Třebová, Kulturnímu centru, firmě EVROservis.cz a Spolku Gymnázia Česká Třebová                 T. Kupka, M. Jiráský a J. Menšík, foto M. Jiráský

Další fotografie Martina Šebely z Akademie najdete ZDE

Tříkrálový koncert                                                                   

V rámci Tříkrálové sbírky se koná dne 9.1.2010   v 16.00 hodin v chrámu sv. Jakuba v České Třebové  tradiční Tříkrálový koncert 
Účinkuje:Smíšený pěvecký sbor Bendl pod vedením   Mgr. Josefa Menšíka a Jiřího Kadavého jun
Lanškrounský smíšený sbor pod vedením Mgr. Vladimíry Jetmarové                                                                Vstupné dobrovolné
 
Život v Domově pro seniory (odpověď na článek v prosincovém čísle zpravodaje)                                 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za kladné hodnocení naší práce. Uznání si velmi vážíme a i nadále se vynasnažíme poskytovat co nejkvalitnější péči všem našim uživatelům. Spokojenost uživatelů v Domově pro seniory také záleží i na jejich vlastní snaze se realizovat a chuti žít v kolektivu. Také bychom chtěli zdůraznit, že i velká část uznání náleží MěÚ v České Třebové, který velmi preferuje sociální oblast,  důkazem je i nová budova Domova pro seniory, nová auta pro pečovatelskou službu a další investice do zvelebení života seniorů ve městě. Přejeme všem našim uživatelům hodně zdraví a spokojenosti v novém roce nejen v Domově pro seniory, ale také v Denním stacionáři a v domech s Pečovatelskou službou. Vedení Sociálních služeb by touto cestou  chtělo poděkovat všem zaměstnancům Domova pro seniory a Pečovatelské služby za obětavou práci o seniory  a popřát jim mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.                                                                                     Vedení Sociálních služeb Česká Třebová