Dopravní terminály ve Třebové novou šancí pro železniční uzel                           

Jeden probíhající a jeden připravovaný projekt v oblasti železniční dopravy vedly vedení města k uspořádání dopravního semináře v našem městě za účasti zástupců ministerstva dopravy, Českých drah a Pardubického kraje. Cílem bylo seznámit přítomné s průběhem výstavby multifunkčního dopravního terminálu na Bezručově náměstí, ale také se záměrem soukromého investora vybudovat dopravně logistické centrum v prostoru, který byl v minulosti využíván jako montážní základna kolejových polí železničního vojska. Seminář se uskutečnil v předvánočním čase v obřadní síni MěÚ, kde starosta města Jaroslav Zedník  podrobně prezentoval obě investice. Akce se zúčastnili mimo jiné náměstek ministra dopravy pro železniční a veřejnou dopravu JUDr. Jaroslav Král, náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Antonín Blažek, poradce hejtmana JUDr. Martin Netolický a další pozvaní hosté. „Aktivity spojené s rozvojem osobní a nákladní dopravy v České Třebové jednoznačně podporujeme. Je to bezesporu jediná cesta, jak zabránit dalšímu útlumu železničního uzlu,“ řekl po jednání náměstek generálního ředitele Blažek. Přítomní si připomněli několik let starou historii, kdy reálně hrozilo úplné uzavření seřaďovacího nádraží. Na poslední chvíli pomohla intervence tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha a ministra pro místní rozvoj Radko Martínka. Také díky záměru společnosti Metrans vybudovat dopravně logistické centrum dnes již České dráhy o dalším omezování neuvažují. Obdobný význam je přisuzován přestavbě Bezručova náměstí, kde je investorem samotné město, které se nemalým dílem účastní financování projektu. „Pardubický kraj ústy hejtmana na nejrůznějších jednáních garantoval, že Česká Třebová je a bude nejvýznamnějším přestupním uzlem ve východní části Pardubického kraje. Snahy o zastavování většího počtu vlaků vyšší kvality souvisí s touto koncepcí kraje,“ upozornil poradce hejtmana Martin Netolický, který spolu se starostou Jaroslavem Zedníkem reprezentuje Českou Třebovou v zastupitelstvu kraje. „Hejtman Martínek považuje tento projekt za vzorový svou mimořádností. Dle jeho názoru je to typicky rozvojový projekt, který si zaslouží podpory z fondů EU. Proto byla v jarních měsících do České Třebové pozvána komisařka pro regionální politiku Danuta Hűbner,“ doplnil Netolický. Starosta města vyslovil spokojenost s průběhem semináře a dle jeho vyjádření splnil svůj účel.                                                                                                                                                (re)