SMETANOVA LITOMYŠL 2010    

Závěrečný koncert festivalu  - Jediný externí koncert  52. ročníku  bude v České Třebové !  

Pondělí 5. července v 16.00 hodin, Česká Třebová, kostel sv. Jakuba  - státní svátek České republiky

          EXTERNÍ KONCERT V ČESKÉ TŘEBOVÉ          

  Koncert k poctě slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje.

  Wolfgang Amadeus Mozart:   Regina coeli in B, KV 127   pro soprán, sbor a orchestr

  Michael Haydn:                                 Cyrilometodějská mše

  (Arr. František Preisler)                    pro sóla, smíšený sbor a orchestr

  Sóla, Český filharmonický sbor Brno, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Petr Fiala

Po loňském ročníku, kdy neměli pořadatelé festivalu s externími koncerty v Lanškrouně, Chrudimi a potom i v Poličce až tak dobré zkušenosti, je to další obrovský úspěch Českjé Třebové, která se stane jedinou lokalitou do které bude 52. ročník operního festivalu smetanova Litomyšl rozšířen. Podařilo se oslovit pořadatelskou společnost s tak vynikající nabídkou, aby se  koncert k poctě slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje uskutečnil právě v našem městě. Zásluhu na tom má Česká Třebová, která se osvědčila jako vynikající pořadatel koncertu před třemi lety v roce 2006, ale především doc. Mgr. František Preisler, který konkrétně připravil pro pořadatele vlastní aranžmá Haydnovy Cyrilometodějské mše, kterou  v České Třebové přenese Komorní filharmonie Pardubice a Český filharmonický sbor z Brna. Česká Třebová se tak stane již podruhé místem externího a letos dokonce jediného koncertu, můžeme se těšit na vynikající zážitek. Celý program Smetanovy Litomyšle byl zveřejněn dne 7. prosince 2009 na webové stránce festivalu www.smetanovalitomysl.cz.  Připomeňme si  momenty z prvního koncertu, který se konal dne 18.6. 2006 (Chvalozpěv Zd. Pololáníka, Glagolská mše Leoše Janáčka). Byl to koncert, který dosud neměl v České Třebové v historii obdobu a to jak obsazením účinkujících, tak i obsazením publika ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba a byl vysoko hodnocen. odbornou kritikou. Do České Třebové přijelo  75 členů slovenského filharmonického sboru se sbormistrem Jaroslavem Brychem, padesátičlenná Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem Františkem Preislerem juniorem a vynikajícími sólisty. Věřme že  i příští koncert bude stejně vynikající.  Postupně budeme uvádět veškeré důležité informace  jak o celém festivalu, tak  především o našem českotřebovském koncertu.

Fotografie z 18. 6. 2006