Rada města určila vítěze výtvarné soutěže na sochu Jana Pernera
Vítězný návrh autora Ing. Jaromír Gargulák, Ddexon Art, s.r.o., Tuřanka  Brno                                                              

 
Jaromír Gargulák   narozen 5.2. 1958 v Brně. Vystudoval slévárenskou technologii na brněnském Vysokém učení technickém, kresbě se věnoval na LŠU. Seznámil se s uměleckým litím a s principy jedinečnosti práce Henryho Moora. Při realizaci svých záměrů pracuje metodou odléván í na ztracený voskový model. Zhotovuje pouze jediný originální odlitek. Používaný materiál je převážně žlutý nebo červený bronz. Autor by se mohl zařadit do plejády známých i neznámých jedinců, kteří v celých kulturních dějinách lidstva cílevědomě usilovali o to, aby vrozený cit a inteligence díky talentu a nezměrné pracovitosti vydaly plody, jež by obohatily náš život, naše prostředí, naše soukromí. Jako sochař dociluje oné vzájemné jednoty, kdy výtvarný názor, plný fantazie, která brání ustrnutí, bravurně zhmotňuje v materiálu, a dosahuje toho, že výsledné dílo - artefakt, nejpočetněji plastiky, na nás působí jak svým obsahem, tak svou dokonalou formou, ušlechtilým materiálem i zpracováním.
Mezi opakující se motivy patří ptáci, hudebníci a postavy s křídly. I lidské bytosti však deformuje k podobě opeřenců. Ptáci pro autora znamenají volnost a svobodu. Obdivuje hudbu, a proto se v jeho dílech často objevují hudebníci.
Jaromír Gargulák se stal osobitým tvůrcem střední generace, autorem, který se nesnaží prosazovat skandály či metodou tzv. uměleckých šoků, ale tím, co je výtvarnému umění nejvlastnější - silou myšlenek a estetickou noblesností.
Svými pracemi je zastoupen v galeriích v ČR i v zahraničí a dále v mnoha soukromých sbírkách např. v Kanadě, Japonsku, Švýcarsku, Norsku. Žije, pracuje v Brně a v Senetářově.
 

Rada města v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a čl. 18 Soutěžních podmínek ze dne 20.7.2009,  rozhodla ve veřejné zakázce - výtvarné soutěži o návrh na ztvárnění „Sochy Jana Pernera v České Třebové“ o výběru vítězného návrhu č.1 autora Ing. Jaromíra Garguláka a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jaromírem Gargulákem, Čápkova 36/33, Brno, PSČ 602 00, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 2,011.000,- Kč včetně DPH.