Českotřebovské kalendárium na únor 2009

5 let od úmrtí Václava BLAŽKA (12.7. 1922 – 28.1. 2004) Narodil se na Parníku u České Třebové v rodině železničáře. Matka pracovala v místní textilce jako tkadlena. Základní školní vzdělání absolvoval v místě rodiště, následovala studia na textilní škole v Ústí nad Orlicí a Vyšší kreslířské škole textilní v Brně. Tu ale z důvodu totálního nasazení do textilní výroby v Německu dokončil až v roce 1947. Ihned po ukončení studia nastoupil do vzorovacího střediska textilní továrny na Parníku. V roce 1949 byl jmenován vedoucím vzorování a v této funkci setrval až do roku 1982, kdy odešel do důchodu. Při zaměstnání ještě vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Ve volném čase hrál aktivně kopanou a lední hokej, cvičil v Sokole, věnoval se myslivosti a malování krajin. Jako českotřebovský patriot se do posledních dnů také zajímal o dění ve městě, zvláště o osud textilního podniku Primána. Byl i pravidelným návštěvníkem fotbalových zápasů na stadionu Pod Jelenicí. Když nečekaně zemřel, rodina, přátelé i široká veřejnost se s ním naposledy rozloučila 3. února 2004 v kapli hřbitova v Dlouhé Třebové. Dlouhotřebovský hřbitov je také místem jeho posledního odpočinku.

 

Nedožitých 85 let Jaroslava KRÁSY (7.2. 1924 – 17.12. 1995)  Narodil se v České Třebové a tomuto městu zůstal věrný po celý život. Vyrůstal v domku čp. 185 Na Splavě. Když se oženil, bydlel v ulici Felixova 1729. Do domku rodičů se později s rodinou vrátil a bydlel zde do konce života. V místě rodiště vystudoval gymnázium a v nedaleké Litomyšli mistrovskou školu. Potom až do odchodu do důchodu byl zaměstnán v Tesle Lanškroun jako konstruktér nástrojů.      Ve volném čase sportoval (fotbal, hokej, tenis), řadu let trénoval českotřebovské fotbalisty, až je přivedl roku 1958 do divize. Působil také v okresní a krajské trenérské radě. Od raného mládí se věnoval skautskému hnutí, kde byl znám pod jménem Jim. Je nositelem řady skautských vyznamenání např. Řádu junácké lilie za mimořádné zásluhy a obětavou práci ve službě vlasti a ve skautském hnutí. Byl vášnivým fotografem, čtenářem a sběratelem knih, měl rád výtvarné umění. Jezdil na trampské srazy po celé republice, byl v kontaktu s trampy – řezbáři, jejichž výstavy každoročně navštěvoval a fotograficky dokumentoval.

 

105 let od narození Františka MRKVIČKY (17.2. 1904 – 5.8. 1997)   Byl Třebovákem tělem i duší, přestože z našeho města nepocházel. Narodil se v Holicích. Po studiu na obchodní akademii v Chrudimi přišel v roce 1922 do České Třebové, aby zde pracoval v městské spořitelně. V tomto peněžním ústavu působil i po ukončení základní vojenské služby. Spořitelna se mezitím přestěhovala z dívčí školy na náměstí do nové budovy v Hýblově ulici. Postupně zde prošel řadou funkcí, počínaje praktikantem a konče prokuristou. Po 2. světové válce byl jmenován správcem německé spořitelny v Lanškrouně. Za rok a půl se opět vrátil do českotřebovské městské spořitelny, kde pracoval nejprve ve funkci zástupce ředitele a později ředitele. Když došlo ke sloučení spořitelen a vytvoření okresní spořitelny, přeložili jej na podřadné místo do Ústí nad Orlicí. S násilnou likvidací zdejšího ústavu a jeho přeměnou na pouhou pobočku se nikdy nesmířil. Tato událost byla pravděpodobně příčinou malé mozkové příhody a jeho předčasného penzionování.  Od mládí cvičil v Sokole, v zimě rád lyžoval. Do posledních chvil svého života se zajímal o dění v obrozeném Sokole i ve městě samotném.

 

105 let od narození a 20 let od úmrtí Františka NAVARY (27.5. 1904 – 16.2. 1989)  Byl známým českotřebovským knihařem (nejraději pracoval s kůží a zlatem). Vedle vazby knih byla jeho specialitou výroba paspart, kterých měl vždy v zásobě několik druhů a nové stále vymýšlel. Jejich odběrateli byli mimo jiných výtvarníci zvučných jmen, jako např. Ludmila Jiřincová, Vojtěch Sedláček, Alois Moravec, Jaroslav Grus, František Emler, Karel Jan Sigmund a jeho syn Zdeněk Sigmund, Jan Zrzavý …Většina z nich byla také jeho blízkými přáteli.  V mládí hrál ochotnické divadlo, odkud přešel na divadlo loutkové. Kdo by ze starší generace neznal kašpárka Javorníka a dřevěné divadélko v zadní části parku Javorka! Protože divadélko nebylo nikým dotováno, organizoval vydávání českotřebovských kalendářů a výtěžek plynul na vybavení loutkové scény, která prošla mnoha změnami. Po jeho zrušení pomáhal organizačně při výstavbě Malé scény, která měla původně sloužit převážně loutkohercům.

     Od roku 1927 byl vydavatelem prvních čtyř ročníků regionálního čtrnáctideníku Náš kraj, který vycházel v České Třebové v letech 1927 až 1938, pracoval v komisi pro výstavbu památníku obětem fašismu (sousoší Sbratření), z vlastní iniciativy obohatil park Javorku o drobná kamenosochařská díla z Hořic. Od mládí miloval přírodu a s tím související skauting. Za svoji junáckou činnost byl 1.srpna 1970 v Praze jmenován doživotním členem legendárního Svojsíkova oddílu a bylo po něm pojmenováno nově dobudované skautské středisko při Farské ulici pod Horami ve svém rodišti. František Navara měl dvě děti. Syn Radovan vystudoval konzervatoř a pracoval jako hudební redaktor v Českém rozhlase v Hradci Králové. Jeho dcera Zuzana Navarová (vnučka F.N.) je známou zpěvačkou. Bohužel, oba již nežijí. Dcera Františka Navary Daniela vystudovala přírodovědeckou fakultu, obor mikrobiologie a pracovala ve zdravotnictví.

 

40 let od úmrtí Jindřicha PRAVEČKA staršího (1.3. 1885 – 11.2. 1969), pedagoga, hudebníka, skladatele, publicisty a organizátora kulturních akcí na Ústeckoorlicku, zejména pak v České Třebové.  Narodil se jako nejmladší ze šesti dětí v rodině Matěje Pravečka a jeho ženy Anny, rozené Vackové v obci Hroby u Tábora. Od mládí se věnoval hudbě. Hrál na housle, violu, byl výborný a pohotový klavírista a varhaník. Od patnácti let působil ve studentském smyčcovém kvartetu a řídil orchestr. Po studiu na učitelském ústavu v Soběslavi se stal učitelem. Učil na školách v Osíku, Čermné, Bystrci, Výprachticích a od roku 1920 v České Třebové. Zde působil jako řídící učitel obecné školy a při tom vyučoval zpěv a hudební výchovu na státním reálném gymnáziu. Tam také řídil studentský sbor, který čítal až 250 členů a třicetičlenný orchestr. Ve městě založil a řídil smíšený pěvecký sbor Bendl, hudební spolek Smetana a krátce pěvecký sbor železničářů.  Těžiště jeho skladatelské činnosti bylo ve sborové tvorbě. Mimo to napsal řadu skladeb komorních, církevních, orchestrálních i k tělocvičným vystoupením. Upravil řadu národních písní, je i autorem hudby k dětským divadlům. Byl členem Svazu čs. skladatelů a držitel Čestného granátového odznaku a historické medaile Pěvecké obce československé. Neméně významná byla i jeho činnost publikační. Přispíval do Hudebního zpravodaje, Východočeského obzoru, Východu …Je spoluautorem publikace Česká Třebová, kterou vydala M. Ondříčková v Pardubicích roku 1934. Se svoji manželkou Annou, rozenou Chaloupkovou z Výprachtic, vychovali tři děti – Jindřicha, Blaženu a Libuši. Nejznámější je syn Jindřich, hudební skladatel, pedagog a dirigent v jedné osobě. Jindřich Praveček starší zemřel v Hradci Králové, pochován je v rodinném hrobě ve Výprachticích.

 

70 let od úmrtí Rudolfa Vejrycha mladšího (18.1. 1882 – 18.2. 1939), akademického malíře a výtvarného pedagoga. Narodil se v Podmoklech nad Labem v rodině železničního zaměstnance. Po dvou letech se rodina přestěhovala do Prahy. Rudolf měl dva starší sourozence. Nejstarší Karel byl uznávaným pianistou a pedagogem, sestra Ela se stala známou po sňatku s malířem Maxem Švabinským. Po ukončení nižšího gymnázia v Truhlářské ulici v Praze odešel na Uměleckoprůmyslovou školu, kterou ale nedokončil. Ze třetího ročníku přestoupil do speciálky prof. M. Pirnera na Akademii výtvarných umění. Maloval portréty, akty, zátiší, městské veduty i krajiny. Ilustroval dětské i odborné knihy. Obdivoval a sbíral folklor. Pracoval jako výtvarný redaktor časopisu Topičův sborník, později si otevřel v Mánesově ulici čp. 30 malířskou školu. K nejznámějším jeho žákům patřili např. Martin Benka, Václav Bartovský, Ludmila Jiřincová, Jan a Adolf Wenigové, sochař Jan Kodet, Emil Kotrba. Jeho žákyní byla i Božena Solarová, s níž R Vejrych později uzavřel svůj druhý sňatek. První manželkou byla Anna Procházková. Přestože na svých výpravách za uměním a krásou přírody procestoval téměř celé Čechy i Slovensko a byl i v řadě cizích zemí, nejraději se vracel do Kozlova, vesničky u České Třebové. Zajížděl sem od roku 1891, plných 48 let. Namaloval zde mnoho obrazů a kreseb. O místě vzniku výtvarných děl vypovídají názvy: U nás v Kozlově, Jaro v Kozlově, Bílý pokoj v Kozlově, Chalupa v Kozlově, Kozlovská kaplička, Kozlovská náves, Rozcestí v Kozlově, Kozlovská silnice… Zemřel nečekaně v den zahájení výstavy svých kreseb ve Feiglově galerii. Pochován je na malém hřbitůvku v milovaném Kozlově.

 

Jan Skalický