Českotřebovský deník 289/2010 (6.10.)                                  
Další úspěšná přednáška a beseda Ing. Jiřího Prokopa o Zemi vycházejícího slunce.

Přednáška doplněná prezentacemi se dotýkala zajímavých   témat života v Japonsku. Setkala se s velkým zájmem publika, původní hodinové téma se nakonec rozrostlo trojnásobně a jídelnu domu s pečovatelskou službou jsme uklízeli až po 21. hodině.  A to ještě musel přednášející slíbit, že se jistě vrátí na další pokračování, ve kterém by se měl vrátit k tématům na které nyní nezbyl čas. 
Jiří prokop si připravil i "trojrozměrné" zajímavosti z Japonska, jako originální a plný soudek japonského saké, slavnostní svatební kimono a také výběr z knihovničky, ve kterém prezentoval, co všechno vychází v od českých autorů v japonštině, především Čapek, a zejména jeho povídky a pohádky včetně Dášenky", příběhy o krtečkovi, Haškův román o dobrém vojáku Švejkovi, ale také Komenského Orbis pictus.
 
Akci uspořádala jako předvolební Koalice pro Českou Třebovou.
 
 
 Výstava hub a mykologická poradna                                   

Vážení přátelé, zveme v pátek a tento víkend na akce v ekocentru Podorlicko v České Třebové
·  Pátek  8.10.2010  -  od 18.30 hodin
   Přednáška Jiřího Polčáka  „VZÁCNÉ A CHRÁNĚNÉ HOUBY“
   VÝSTAVA HUB s mykologickou poradnou
·  Pátek     8.10.2010  -   od 8.00 do 18.00 hodin
·  Sobota   9.10.2010  -   od 9.00 do 17.00 hodin
·  Neděle 10.10.2010  -   od 9.00 do 12.00 hodin
    Těším se na setkání s Vámi. H. Grundová ZO ČSOP Podorlicko
 
„NEPODCEŇUJTE PREVENCI!“ VZKAZUJE POLIKLINIKA ČESKÁ TŘEBOVÁ A ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE NA ŘADU BEZPLATNÝCH VYŠETŘENÍ 

Nechat si zdarma zkontrolovat svá mateřská znaménka či hladinu cholesterolu v krvi budou moct všichni zájemci ve středu 13. října od 13.00 do 17.00 hodin v Poliklinice Česká Třebová (dříve Železniční), která je členem skupiny AGEL. Poliklinika pořádá akci pod názvem „Den prevence“, v rámci které vyzývá všechny zájemce, aby nepodceňovali prevenci, a nabízí bezplatně řadu zajímavých vyšetření.

 

Všichni zájemci si budou moct nechat změřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi a krevní tlak. „Všem zájemcům změříme rovněž nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem a nebude chybět ani často vyhledávané vyšetření pigmentových kožních lézí pomocí dermatoskopu,říká ředitel Dopravního zdravotnictví pro oblast Moravy Ing. Bohuslav Kolář, MBA.
Kromě toho si mohou všichni zájemci v rámci akce „Den prevence“ nechat změřit průchodnost tepen dolních končetin. Právě porucha prokrvení dolních končetin bývá často označována za jednu z nejzávažnějších civilizačních chorob. „Její zákeřnost spočívá v tom, že většina pacientů vůbec netuší, že ji má. Přitom včasné zjištění ischemické choroby dolních končetin zvyšuje účinnost léčby několikanásobně,“ vysvětluje ředitel.

 

Pro muže je mimo jiné připravena také sonografie prostaty. „Každý rok odhalí lékaři u pěti tisíců Čechů rakovinu prostaty, přičemž 1400 mužů ročně této zákeřné nemoci podlehne,“ doplňuje Ing. Kolář s tím, že smyslem všech bezplatných vyšetření je přispět k prevenci a včasnému záchytu závažných onemocnění. Například vysoký krevní tlak přispívá ke kornatění tepen, jehož důsledkem může být i cévní mozková příhoda. Dokud však nenastanou komplikace, převážná část lidí si vůbec nemusí všimnout, že nastal nějaký problém. „Lidé často ani netuší, jaký tlak mají. Právě při této příležitosti mohou tyto informace získat a poradit se přímo s odborníky,“ uzavírá ředitel Kolář.
                                                       Bc. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu Agel, tel. 725 310 241, hana.szotkowska@agel.cz
 
Prezentace a burza středních škol na Skalce                       

 

Ve dnech 6.10.  a  7.10. 2010 pořádá Úřad práce v Ústí nad Orlicí na Střední odborné škole technických oborů, Na Skalce v České Třebové, tradiční reprezentativní  Přehlídku středních škol a učilišť. Ve čtvrtek 7.10. přehlídka pokračuje od 8:00 do 17:00 hodin.
Získáte zde podrobné informace o studijních i učebních oborech, o podmínkách studia včetně informací o přijímacím řízení. Obdržíte informační letáky, prohlédnete si expozice vystavujících škol. Novinkou na letošním již 17. ročníku této Přehlídky bude poskytování informací o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání a širokou veřejnost. Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Přehlídky škol. Již první den akce byla v sále a všech dalších přilehlých prostorech školy  jako v jiných letech nachystána přehlídka opravdu velmi zajímavé., je zde nejširší nabídka z regionu a prezentují se tu i školy z Pardubicka, ze Svitavska  a také Královéhradecka. určitě stojí na návštěvu!. Na přehlídce škol měli své důstojné zastoupení také "domácí", t.j. SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová. Vzhledem k tomu, že škola  nabízela i pro příští školní rok všechny svoje obory, lze soudit, že chystané soustřeďování oborů vyhlášené Pardubickým krajem zatím není aktuální.  neztratilo se ani gymnázium, které ukázalo, že se má čím chlubit a co nabídnout a vsadilo na vlastní aktivity studentů. Svou detašovanou úřadovnu na burze škol měl tradičně Úřad práce, který byl vlastně pořadatelem této akce, největší na našem okrese.  Akce byla významná nejen pro budoucí žáky středních škol, ale i pro jejich rodiče a výchovné poradce  ze základních škol, kteří budou radit co kde je možné studovat a za jakých podmínek....
 
Poděkování   

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům  DM Drogerie u TESCA v České Třebové, za jejich ochotu.
Vždy, když tam jdu nakupovat, tak se setkávám s usměvavými tvářemi a vždy ochotnými prodavačkami, které mi s naprostou samozřejmostí pomohou a poradí.  Ne všude to je dnes vidět. Chtěla bych tímto jenom upozornit na jejich nelehkou práci, kdy jsou celý den na nohou a ještě se dokáží usmívat. Ještě jednou moc děkuji všem.  Jana J., ČT
 
Veřejná volební schůze v trolejbusu.
 Přijměte pozvání na palubu volebního trolejbusu. Jeho posádku (řidič + průvodčí) tvoří kandidáti za TOP 09 Průvodčí trolejbusu s Vámi v průběhu jízdy rádi podiskutují o současných problémech Pardubic a o volebním programu TOP 09. (poznámka. neplatí pro Českou Třebovou, ale pro Pardubice, trolejbusy (zatím) nemáme.
Jezdíme ve středu 13.10.2010 odpoledne ZDARMA.
 
Více pracovních míst pro lidi se zrakovým postižením 

Zaměstnat více lidí se zrakovým postižením je hlavním cílem projektu „Integrace zrakově postižených na trh práce“, který TyfloCentrum Pardubice realizuje od 1.2. 2010. Říkáte si jakou práci mohou vykonávat např. lidé, kteří jsou úplně nevidomí? Je toho poměrně dost. Mohou pracovat jako fyzioterapeuti, učitelé hudby, operátoři, ladiči hudebních nástrojů, administrativní pracovníci, pracovníci v sociálních službách aj. Pracovní místa pro lidi
s tímto postižením tedy existují. Projekt má za úkol všemi možnými prostředky přispět k tomu, aby člověk se zrakovým postižením získal pracovní místo a zaměstnavatel kvalitního pracovníka. A co je těmi všemi možnými prostředky myšleno? V rámci projektu budou probíhat pro zrakově postižené rekvalifikační kurzy – konkrétně Individuální kurz práce s PC a Pracovník v sociálních službách. Dále budou realizovány kurzy zaměřené na komunikační dovednosti, firemní kulturu, pracovní právo aj.
Velice důležitým článkem v procesu zaměstnávání je samozřejmě zaměstnavatel. Právě ten rozhodne, zda člověka se zrakovým postižením zaměstná či nikoliv. Proto je tedy velice důležité poskytnout zaměstnavateli všechny potřebné informace a podporu, kterou potřebuje, aby se ke kroku zaměstnat zrakově postiženého člověka rozhodnul. V rámci projektu je zaměstnavatelům nabídnuto odborné poradenství ohledně specifik při zaměstnávání osob se zrakovým postižením, jejich diagnostika na výkon povolání, analýza pracovního místa s doporučeními jak vhodně místo upravit, zácvik zrakově postiženého na pracovišti, poskytnutí informací o možných výhodách vyplývajících z vytvoření pracovního místa (určité daňové úlevy, příspěvek na mzdu,…) aj.
Projekt bude realizován po dobu dvou let a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. V případě zájmu o více informací kontaktujte TyfloCentrum Pardubice na adrese nábř. Závodu míru 1961, Pardubice nebo na telefonu 466 500 615.
Bc. Zuzana Vodehnalová  manažer projektu