Českotřebovský deník 294/2010                                             
 
OZDRAVNÝ POBYT ŠUMAVA – ZADOV  2. - 8. 10. 2010                                                                                                  

V týdnu od 2. do 8.10. 2010 se skupinka 13ti žáků a žaček ZŠ praktické, pod vedením pí. uč. Konvalinové a pana asistenta Gabriela Oláha, zúčastnila ozdravného pobytu v šumavském Zadově. Na tento pobyt byli pozváni Speciální školou z Ústí nad Orlicí. Čekal je týden plný turistiky, soutěží, kamarádů a poznávání zajímavých míst v okolí Zadova. Již cestou tam navštívili hrad Kámen a historické město Tábor. V dalších dnech je čekala řada pěších výletů v celkové délce cca 65 km. Prošli si naučnou stezku kolem Churáňova, Jezerní slať i Povydří. Vyšlápli si na Pancíř, zavítali k Černému i Čertovu jezeru a poznávali Železnou Rudu. Nezapomněli navštívit hrad Kašperk a Kašperské Hory, kde si v muzeu prohlédli výstavu motocyklů a hraček. Dále pak pokračovali na Tříjezerní slať, Vchynicko-tetovský kanál, prošli cestu podél Roklanského potoka do Modravy a podnikli celodenní výlet - Kvilda, pramen Teplé Vltavy, Alpská vyhlídka a zpět. Kromě velkého množství zážitků a dojmů z krásných míst, odjížděli žáci zpět domů bohatší i o nové kamarády ze Speciální školy v UO, s kterými se měli možnost během celého týdne poznávat.                                             ZSP

 

 
Společná tisková konference kandidáta na senátora Petra Šilara a úřadující předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrové

 
Úřadující předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová přijela podpořit našeho kandidáta do Senátu Petra Šilara tím, že společně uspořádali tiskovou konferenci v Letohradském Novém dvoře. Na této konferenci představil Petr Šilar své priority volebního programu a Michaela Šojdrová hovořila o aktuálních tématech, jak z celostátní politiky, tak z dění uvnitř KDU-ČSL. Na tiskové konferenci bylo Petrem Šilarem podpořeno stanovisko KDU-ČSL ke skokovému zdražení elektřiny, jehož celé znění naleznete na: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2010/KDU-CSL-vyzyva-vladu,-aby-zabranila-skokovemu-zdra.aspx
Dále řekl: "Velmi si vážím přítomnosti naší předsedkyně a hlavně podpory, kterou mám jako kandidát do Senátu,“ a dodal: „To, že jsem označován za kandidáta, který má velkou šanci na úspěch, považuji za předčasné dělání účtu. Jak dobře víme, zajíci se sčítají až po úspěšném honu."  Byli zde také představeni naši lídři v komunálních volbách, se kterými proběhla živá diskuze. Projednávaly se všechny otázky, týkající se voleb, komunálních i senátních, které nás čekají již tento pátek a sobotu.  Již dopoledne si předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová našla čas na krátkou návštěvu Letohradu, aby mohla vidět generálku maturitních zkoušek podle státního programu, na Letohradském soukromém gymnáziu. Při návštěvě gymnázia dále mohla vidět nejen nové učebny, ale také besedovat se žáky této školy.  „Prošla jsem hodně škol a musím říci, že zdejší gymnázium je ve vynikající kondici a studenti jsou nejen na státní maturity dobře připraveni,“ říká Šojdrová a dodává: „Generální zkouška však ukázala, že je stále ještě co zlepšovat, lépe řečeno zjednodušovat, v komunikaci mezi organizátory maturit a samotnými školami. Stále chybí zcela  jednoznačné pokyny a jasná pravidla.“  Letohradské gymnázium je jediné osmileté gymnázium v Pardubickém kraji, které již více jak 17 let funguje na zdejším zámku. Zřizovatelem této školy je Petr Šilar, který je horkým kandidátem KDU-ČSL do Senátu v okrese Ústí nad Orlicí, tedy ve volebním obvodě č. 46.                                                                                          Petr Čada, okresní předseda KDU-ČSL

 

Výrobna stavebních hmot Třebovice -  závěr zjišťovacího řízení                                                                                             

Záměr „Areál pro výrobu stavebních hmot, k.ú. Třebovice, Česká republika“ naplňuje znění bodu 6.5 „Obalovny živičných směsí.“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě průběhu zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na obdržená vyjádření a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Areál pro výrobu stavebních hmot, k.ú. Třebovice, Česká republika“ bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon příslušnému úřadu
neumožňuje na základě jednoznačných vyjádření dotčených správních úřadů ukončit proces posuzování záměru, a proto podle ust. § 7 odst. 5 navrhuje oznamovateli, pokud bude pokračovat v přípravě záměru, zpracování variant řešení záměru, které se budou lišit umístěním a zohlední limity hluku z dopravy a CHOPAV Východočeská křída.
Oznamovatel předloží příslušnému úřadu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovanou v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k zákonu s důrazem na:
1. Doplnění údajů o odpadních vodách při provozu záměru.
2. Zhodnocení vlivů hluku při provozu záměru.
3. Dopracování vlivu záměru na ovzduší.
Dále je třeba do dokumentace zapracovat, resp. vypořádat, požadavky na doplnění, připomínky a
podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou k tomuto závěru připojeny v kopii
 
Vraclavští se dočkali důstojného centra obce                                                                                                                           

Nově zrekonstruované návsi se o víkendu dočkali obyvatelé Vraclavi na Vysokomýtsku. Slavnostního stříhání pásky a poklepání poslední pamětní dlaždice se osobně zúčastnil i radní Pardubického kraje Václav Kroutil. A zůstal i na bohatý doprovodný program. Stavební práce byly na vraclavské návsi  zahájeny v průběhu května letošního roku. Byla vybudována nová komunikace, chodníky nebo parkoviště s 52 parkovacími místy. V rámci rekonstrukce byla instalována i fontána, parkové lavičky a další mobiliář. Postavena byla také autobusová čekárna a celá náves byla osazena novou zelení.  Obec získala dotaci v rámci desátého kola výzvy, v oblasti podpory 2.3. - Rozvoj venkova, které bylo zaměřeno na oživení veřejných prostranství, zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku, vzdělávání, rekonstrukce či výstavbu obecních a multifunkčních domů. Náklady na rekonstrukci návsi dosáhly výše 8,162 milionu korun. Projekt - Revitalizace centra obce Vraclav byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu Severovýchod, která činila celkem 7,55 mil. Kč.

-KUP-