Českotřebovský deník 296/2010 (14.10)                                
 
Městská knihovna Česká Třebová a pražské nakladatelství Dauphin uspořádaly 14. října 2010 v čítárně městské knihovny autorské čtení z nové publikace Blanky Kostřicové "Dole a nahoře". Novou knihu představil zdejší veřejnosti  českotřebovská prozaička Blanky Kostřicová jako svoje desáté dílo, které mělo svůj křest asi před měsícem v Praze.  Po úvodním slovu ředitelky  městské knihovny Gabriely Boháčkové se ujala slova sama autorka, aby poděkovala všem, kteří se zasloužili o to, že publikace byla vydána. Vznikla  úpravou asi 165 let starého rukopisu, pocházejícího z doby, kdy Jan Šimůnek začínal spolupracovat s českotřebovským běžeckým klubem. Vzpomněla  jej především z toho důvodu,. že to byl právě Jan Šimůnek, který se sponzorsky podílel  na vzniku této publikace v pražském nakladatelství Daniela Podhajského Dauphin. Vydávání knih není totiž v současnosti komerčně úspěšnou činností a tak mnohé tituly musí pro své vydávání využívat podporu z nejrůznějších grantů nebo od sponzorů.  Janu Šimůnkovi tedy patři poděkování, bez jeho příspěvku by knížka nevyšla.Následovalo čtení vybraných částí knížky a samozřejmě autogramiáda.....
 
 
 
Prodám kompletně zařízenou rekreační chatu v katastru obce Přívrat - Presy včetně kompletního  vnitřního zařízení a nářadí. parcela 803 m2, zastavěná plocha 75m2, kolny 20m2, E220/380, přístupová cesta, ihned k užívání. Cena při osobním jednání.  Telefon 465 503 515, mobil 723 612 077
 
Prodám malou rekreační chatku v rekreační zahrádkářské oblasti Mníšek ve Vamberku nad Divokou Orlicí, plocha 16m2,  E 220/380 V, pozemek 500 m2 , oploceno.  Cena 50 000 Kč včetně pozemku
 
Sportovní výročí do konce roku 2010 

3.listopadu 70 let Antonín Kubica. úspěšný trenér vzpírání,který přivedl až do státní reprezentace Šolara. Ruttera. Švandu, Gilara, Sršně a monžá i jiné. Sám v mládí závodil v atletice za Jiskru Ústí n.Orlicí
.
21.prosince 65 let Hana Brusenbauchová roz.Felcmanová To by asi chtělo zvláštní rozhovor i když jak ji znám tak se bude bránit /znám ji dost dobře/ Jen počet sportů které isávodně dělala je velký lyžování, atletika, tenis, biatlon volejbal, a těch funkcí(je již několik let členkou výboru Orlického sportovnéího sdružení, byla také několikrát vyhlášena nejlepší sportovkyní okresu
 
Přijímačky na středné (odborné) školy? Asi nebudou !

Ředitelé a ekonomové středních škol z celého kraj se sešli na dvoudenním jednání, řešily se jistě důležité problémy, ale v jednom stále jasno není.  problém se týká především středních odborných škol a jde o problém přijímacích zkoušek, které měly být dle vyjádření Pardubického kraje zavedeny jednotně. Jenže Pardubický kraje není  až tak velký a na řadu odborných škol se dojíždí odjinud, tedy z krajů, kde se přijímačky dělat nebudou. tyto školy by o své žáky z okolních okresů jiných krajů přišly a někde to dělá třeba čtvrtinu uchazečů. A tak vznikl rozpor který lze řešit kompromisem  - gymnázia budou se zkouškami, odborné školy nikoliv. Není také legislativně ošetřeno, jak a kdy je třeba  takové rozhodnutí přijmout. Propagace nového školního roku začala, ale rozhodnuto  nebylo, proto školy ve své propagaci uvádí, že přijímačky organizovat nebudou. Tak nějak se rozhodla např. střední zdravotnická školy v Ústí nad Orlicí....
 
Přeshraniční spolupráce zřejmě dostane novou podobu

Pardubice - Trinacionální grémium Žitava jednalo ve středu 13. října  v sále Rady Pardubického kraje. Zástupce Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje, Dolnoslezského vojvodství a Svobodného státu Sasko čekaly odborné bloky zaměřené na dopravu, regionální rozvoj, cestovní ruch a  životní prostředí.  Diskutovali také o existenci grémia ustanoveného před pěti lety.
Za předsedající region, Pardubický kraj, který se v letošním roce staral o přípravu a organizaci pracovních skupin, účastníky konference pozdravil hejtman Radko Martínek. „Věřím, že budou  naplněny představy a cíle, s nimiž bylo grémium před pěti lety iniciováno ministerským  předsedou Saska,“ řekl hejtman.  „Mám na mysli především posílení pozice a významu příhraničního prostoru ve střední Evropě nebo odbourávání administrativních bariér,“ sdělil Radko Martínek v úvodu zástupcům státní správy a samosprávy z Česka, Polska a Německa. Na trinacionálním grémiu, které bylo ustanoveno pro přeshraniční spolupráci tří českých krajů, polského Dolnoslezského vojvodství a německého Saska v roce 2006, se hovořilo o další existenci seskupení. Zazněly návrhy na svolání společného fóra v případě, kdy se objeví téma zajímavé pro všechny zúčastněné strany. Takovým byla například přednáška o tvorbě map ohrožených oblastí povodí Labe prezentovaná odborníky na životní prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje. Zahraniční účastníci si velmi považují platformy, kde si vyměňují názory a předávají zajímavé nápady, proto by rádi pokračovali v setkávání, byť na jiné bázi. Vedení Pardubického kraje zváží přínos grémia a písemně sdělí svůj názor.
Dotčené území:  Příhraniční území samosprávných celků na straně ČR krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického (NUTS II), na straně Polské republiky Dolnoslezské vojvodství a na straně Spolkové republiky Německo Svobodný stát Sasko.
Magdalena Navrátilová
 
Ještě jedna zapomenutá fotografie
(českotřebovské) Miss Internet Terezy Ondrášové a Jiřího Pomeje bude trvalou vzpomínkou na úspěch v letošním celostátním kole soutěže Miss Junior v Praze. Jiří Pomeje byl moderátorem soutěžního večera.