Českotřebovský deník 300/2010 (18.10.)                                 
Výlov  rybníka Hvězda  je stanoven na 2. - 4. listopadu, na hrázi bude zajištěn ryb                                 
 
Blahopřání ke zlaté svatbě

Dne 29.10.2010 oslavili zlatou svatbu naši rodiče, manželé Vladimír a Marta Novotných.
Vše nejlepší přejí synové Vladimír a Pavel s rodinami.
 
Pozvánka na přednášky 

V sobotu 6. listopadu pořádá Církev Československá husitská a MS ČKA Česká Třebová divadelní představení souboru Expekus (Praha) Hamlet. Začátek ve 14,00 modlitebně CČSH v České Třebové. Vstupné dobrovolné.
 
Ve čtvrtek 25. listopadu pořádá MS ČKA Česká Třebová přednášku s besedou Davida Smyčky  Toulky naší minulostí - Semanín známý i neznámý. Začátek v 18,30 v sálku ZUŠ na Kozlovské ulici v České Třebové. Vstupné dobrovolné.
 
Poděkování  

Ve dnech od 24. do 26. září 2010 se uskutečnilo tradiční českotřebovské vinobraní. Ráda bych za Klub Hvězdička poděkovala jeho hlavním organizátorům – manželům Prouzovým, kteří již poněkolikáté podpořili naše sdružení. Poděkování patří také všem, kteří během vinobraní přispěli dobrovolným vstupným.S úctou Jitka Fajtová, Klub Hvězdička
 
Jak po volbách
V Chocni.   Pondělní deníky jsou plné povolebních postřehů. Mezi nimi si není možné nevšimnou volebního neúspěchu bývalého hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana na kandidátce ODS v Chocni, kde byl na třetím místě kandidátky. přestože ODS získala 5 mandátů, tak Ivo Toman mezi nimi není. Ukazuje se tedy, že mu Choceňáci příliš nerozumí a pravdu povědíc možná ani další obyvatelé našeho kraje. Uvidíme, jak se zavede v nové pozici na ministerstvu dopravy.
V Ústí nad Orlicí se již narodila koalice, ve které hrají prim Ouš´táci. Pro své další působení na ústecké radnici se spojili s dalšími stranami: je to ČSSD (6 mandátů) KDU-ČSL (2 mandáty) a Věci veřejné (1 mandát). Na tak složité poměry je to dohoda docela rychlá.  Novým ústeckým starostou by tedy měl být Ing. Petr Hájek.  Přesvědčil mnoho občan., že poměrům na radnici rozumí a ví, kde co změnit.  Dosavadní starosta  Richard Pešek i místostarosta Luboš Bäuchel tedy ze svých funkcí ve vedení města a radě města odchází. 
V České Třebové bude definitivně známé přesné složení radniční koalice v závěru týdne. Zatím proběhla vzájemná první jednání mezi zástupci  volebních seskupení. Ustavující schůze zastupitelstva města spojená s volbou starosty, místostarostů a rady města se uskuteční zřejmě ve středu 10. listopadu.
 
Na Splavě se pracuje 

je již  druhá polovina října, vypadá to, že se přece  jen kus práce udělá a budeme mít zas kus města, kterým se můžeme pochlubit. příští rok by se to mělo dodělat. Dodavatelem stavby je firma RYDO. (Fotografie z 18.10.)
 
 
Belveder není šeredná hospoda  

 Tak nějak to vyplývá z článku, který vyšel v MF DNES v pátek 15. října o zahájení činnosti nízkoprahového zařízení pro mládež v Borku. Píše se zde že Borek je zapomenutá část města, kde je jen jediná malá prodejna a nevzhledná hospoda.   Chtěl bych oponovat. prodejna firmy VALDA, s.tr,o, v Borku je  na vysoké úrovni jak co do sortimentu, tak co do nadstandardně dlouhé otevírací doby, kterou můžeme v jiných prodejnách ve městě postrádat. Navíc je zde stále další malá prodejna u vjezdu do bývalých kasáren. Po stránce prodeje potravin jde tedy (vzhledem ke zdejší kupní síle) rozhodně dostatečné zajištění, očekávalo se možná větší oživení v oblasti kasáren, takže by zde pak  mohl být třeba i bufet. Zatím by se asi neuživil.  Jde však soukromé podnikatelské projekty, bude-li poptávka, jistě bude nabídka. Restaurace Belveder vznikla před 5 lety velkou rekonstrukcí bývalé vyhořelé restaurace, má pravidelný provoz a v létě dokonce letní terasu. Pořádá  také pravidelné akce pro (dospělou) mládež , tedy páteční diskotéky,   Rozhodně je na  lepší úrovni, než řada jiných restaurací přímo ve městě a interiér  předčí nové (zatím pronajaté) prostory nového nízkoprahového centra. Otázku, zda zde  prodají alkohol  nezletilým je  třeba řešit s dozorujícími orgány, tedy městskou a státní policií,  pokud budu mít nějaké poznatky o takových jevech, jistě bych to napsal, ale zatím nemám.  Připomeňme ještě "starý" Belveder, kam místní Rómové nesměli, protože se jednalo o "soukromý klub" a někomu tam nalévali, někomu nikoliv. Sám jsem se byl přesvědčit. protože jsem byl tehdy bránit rovnost před zákonem, tak mě ani nechtěli  za člena jejich klubu, prý měli pořád plno.  Prázdný lokál tomu však nenasvědčovat. nečlenové klubu si mohli koupit pivo jen u okénka a sedět venku. Takový přístup dnes rozhodně nehrozí. Jiný problém je ovšem nedostatečná kupní síla, nějakou dobu zde restaurace nebyla a.  taky se to dalo vydržet. Jde ovšem o soukromé podnikání, restaurace má jiný smysl své existence než nízkoprahové zařízení pro mládež.
 
ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová vás zve ve čtvrtek 21.10.2010 od 14 do 17 hodin na DEN STROMŮ aneb 
Den otevřených dveří v Ekocentru Červenka. Od 14 do 17hod. pro širokou veřejnost – představení Ekocentra, nabídka materiálů, Ekoporadna, kavárnička, fotografie, promítání filmů o ekozahradách s průvodcem Václavem Cílkem. VSTUPNÉ ZDARMA
Speciální třída mateřské školy Svatopluka Čecha má nový rehabilitační přístroj a masážní stůl.

Zástupci chrudimského Českého červeného kříže v pondělí předali dar handicapovaným dětem. Peníze na pomůcky vybrali ve veřejné sbírce.  Na Konto Míša darovali lidé od února letošního roku téměř 80 tisíc korun.  „Kompenzační pomůcky jsou finančně velice náročné, přesahují možnosti mateřské školy, a proto se Český červený kříž rozhodl pomoci,“ vysvětlil ředitel chrudimského oblastního spolku ČČK Vratislav Příhoda, proč zřídili  finanční sbírku pro mateřskou školu, kde již více než třináct let integrují děti se zdravotním postižením. Hejtman Radko Martínek ocenil iniciativu Českého červeného kříže i přístup  mateřské školy, kde tráví dětství mezi zdravými kamarády téměř dvě desítky dětí s různým druhem postižení.  „Věřím, že rotoped  bude dobrým pomocníkem při každodenním cvičení  tělesně handicapovaných dětí,“ řekl hejtman při malé slavnosti, kdy zástupci ČČK předávali dar ředitelce mateřské školy Ivě Malinové.   Veřejná sbírka nazvaná Konto Míša nekončí. Finanční příspěvky lze poukazovat i nadále na  bankovní účet 196807358/0600.   (mag, zr)

 

Psí oči 

20. 10. 2010 v 19 hod. bude v prostorách Broţíkovy síně na Staroměstské radnici v Praze probíhat křest charitativního kalendáře Nadačního fondu Mathilda – Psí oči, který je zaměřen na podporu chovu a výchovy štěňat vodících psů a pomoc nevidomým. Proto jsme se rozhodli vydat kalendář i pro rok 2011. Velký dík patří panu Antonínovi Malému, který významné osobnosti nafotil. Pro rok 2011 to jsou: Jiří Korn, Ladislav Smoljak, Jan Hrušinský a Miluše Šplechtová, Václav Havel, Divadlo Járy Cimrmana, Karel Gott, Jiří Suchý, Veronika Ţilková s Kordulkou, Juraj a Deána Jakubiskovi, Martina Sábliková a Petr Novák, Olbram Zoubek, Jiřina Jirásková a Mathilda Nostitzová.