Českotřebovský deník 311/2010  (30.10. 2010)                      


Rybník Hvězda se vypouští, od úterý do čtvrtka bude výlov.

 Hladina Hvězdy poklesla  již o 3 metry, na fotografiích pořízených v pátek je ještě  vody více.  Výlov největšího rybníka podniku rybářství Litomyšl přináší pravidelně každé dva roky až 400q ryb, především kaprů, ale i dalších druhů. Prodej ryb bude zajištěn ve stánku na  hrázi rybníka za výhodné ceny, výhodnější, než v předvánočním prodeji. kdo může, tak se předzásobí přímo u rybníka.  
 
 
Kostýmový volejbalový turnaj Gaudeamus na Gymnáziu Česká Třebová

V úterý 16. listopadu 2010 se na Gymnáziu Česká Třebová uskuteční tradiční kostýmový volejbalový turnaj Gaudeamus. Od 9:00 budou v obou tělocvičnách školy „měřit své síly“ týmy studentů vyššího gymnázia ve složení nejméně dvou dívek, tří chlapců a jednoho vyučujícího. Samozřejmostí jsou kostýmy, ve kterých hráči hrají, letos na téma „domácí zvířectvo“. Před samotným volejbalovým turnajem proběhne od 7:30 turnaj studentů nižšího gymnázia v ringu.  Gaudeamus je na gymnáziu již mnohaletou tradicí. Studenti spolu s učitelským sborem si touto formou připomínají 17. listopad – Den boje studentů za svobodu a demokracii. 
Organizátorem akce je Gymnázium Česká Třebová, Spolek Gymnázia Česká Třebová a Školní sportovní klub při gymnáziu. Sponzorem turnaje je Cukrárna Suk z České Třebové.                                                                     Tomas.Kupka@gymnct.cz
 
Aktuálně z juda - skvělé představení v Brně – 16 medailí!!!                                                                                                     

V sobotu 30.10. se konal turnaj mláďat a mladších žáků v Brně a naši borci patřili k nejlepším ... Reprezentovalo nás 17 judistů a po opravdu krásných bojích jsme si přivezli hned 16 medailí.
Mláďata dívky
do 30kg         2.místo – Klimešová Kristýna
do 33kg         1. místo – Horská Sára
                      2.místo – Klimešová Magda
do 43kg         1.místo – Rybková Lucie
Mláďata chlapci
do 31kg        3.místo – Prossa Marek
do 33kg        1.místo – Škrkoň Vít
do 34kg        1.místo – Štusák Dominik
do 37kg        1.místo – Růžička Jan   2.místo – Kobza Antonín
do 43kg        1.místo – Jirsa Matouš  2.místo – Málek Ondřej
do 46kg        1.místo – Provazník Dušan,  2.místo – Vích David
Mladší žákyně
do 40kg        3.místo – Vávrová Petra
Mladší žáci
do 39kg        2.místo – Formánek Jan   3.místo – Gregar Karel                                                                              Martin Typl

Těžba dřeva mění tvář  krajiny při příjezdu do České Třebové od Litomyšle

 

 

 

 

 

 

 

Lékaři a pedagogové diskutují nad sloučením škol při nemocnicích se ZŠ speciálními

 Prestiž škole vytváří spokojené dítě, které opravdu potřebují více než opakovat gramatiku vřelý, lidský přístup. A učitelka, na kterou jsou kladeny nemalé nároky potřebuje ke své práci vytvořit takové podmínky, aby převládal klid a pohoda. Potom je ale úplně jedno, odkud je řízena. Kompetentní ředitel takového modelu nemá důvod upřednostňovat jednu školu před druhou, kompetentní ředitel respektuje jejich specifika. Také tyto myšlenky zazněly při společném jednání o dopadech navrženého sloučení škol při nemocnicích se Základními školami speciálními v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. U kulatého stolu spolu 22. října 2010 diskutovali zástupci odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje, pedagogové, psychologové a lékaři.Školy při zdravotnických zařízeních mají vzhledem ke své specifice opodstatněné místo v oblasti speciálního vzdělávání. V MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud jim to umožňuje jejich zdravotní stav. V maximální míře se přihlíží ke vzdělávacím potřebám dětí a žáků, přičemž rozsah a organizaci výuky určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.Předpokládaným přínosem sloučení obou subjektů je zefektivnění sítě škol s maximálním využitím odborného a materiálního potenciálu a při zohlednění doby hospitalizace, která nyní v Pardubickém kraji činí v průměru 3,5 dne.Návrhy na sloučení uvedených škol byly v rámci optimalizace předkládány od roku 2007. Ve většině krajů se již změny uskutečnily v letech 2004 – 2006. Důvodem byl fakt, že se zkracuje délka hospitalizace dětí v nemocnici. „Vedle ekonomického aspektu je důležitá také činnost pedagogů, kteří se stávají stále více herními terapeuty působícími na hranici mezi školní výukou a volnočasovými aktivitami. Individuální přístup je zcela na místě. Jsou tu malí pacienti, kteří jsou hospitalizováni krátce, ale i ti, kteří se léčí dlouhodobě,“ soudí krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová. „Rozhodnutí Rady Pardubického kraje přijala odborná veřejnost pozitivně s tím, že tato změna nemůže negativně ovlivnit činnost mateřských škol a základních škol při nemocnicích,“ dodává radní Pernicová.                                                                                                                      Oddělení komunikace
 
Dvě nově opravené silnice na Litomyšlsku a Poličsku slouží motoristům

 Pardubický kraj – Pohodlněji a bezpečněji lze nyní cestovat v okolí Litomyšle v Pardubickém kraji, a to díky rozsáhlé opravě dvou krajských komunikací druhé třídy v celkové délce přes 16 kilometrů. Kompletní rekonstrukcí prošel sedmikilometrový úsek silnice mezi Prosečí a Borovou a devítikilometrový úsek z Litomyšle směrem na Poličku. Obě silnice dnes slavnostně uvedli do provozu hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a náměstek hejtmana Roman Línek.   „Pardubický kraj by bez evropských peněz z Regionálního operačního programu nemohl tento projekt realizovat. Silniční síť v Pardubickém kraji  je neuspokojivá, proto budeme v dopravních stavbách pokračovat,“ řekl hejtman Radko Martínek při otevření nového úseku silnice z Litomyšle na Poličku.      Modernizace silnice II/360 Litomyšl – křižovatka s III/36025 byla zahájena v listopadu 2009, práce byly dokončeny v září 2010. Modernizace stavby za téměř 149 milionů Kč zahrnovala odfrézování původního asfaltového povrchu vozovky, provedení sanací podkladních vrstev a pokládku nového asfaltového krytu. Součástí stavby bylo také vybudování propustků pod komunikací, zpevnění krajnic, osazení obrubníků či dešťových vpustí. Na závěr byly v okolí  stavby vysazeny stromy a keře.   „Pro zvýšení bezpečnosti dopravy byly vybudovány například středové dělící ostrůvky v místech přechodů pro chodce a v místech pro přecházení a zúžení v místech vjezdu do obce. Nové přechody pro chodce byly opatřeny novým osvětlením,“ uvedl projektový manažer stavby společnosti Skanska Vítek Vlach. Práce probíhaly za provozu s místním omezením. Pokládka asfaltových vrstev se provedla za úplné uzavírky o sobotách a nedělích.   Oba nově rekonstruované úseky silnic pokládá náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek za výraznou stopu Evropské unie a Pardubického kraje na tváři Litomyšlska, Poličska a Prosečska: „Úsek z Proseče do  Borové navíc dokončuje postupnou obnovu krajských silnic na trase Chrudim – Skuteč – Proseč – Borová, se kterou jsme započali před osmi lety. Výrazně se tak zlepšilo i celkové napojení jihozápadní části kraje na Chrudim i krajské město Pardubice,“ připomněl náměstek hejtmana Línek rok 2002, kdy Pardubický kraj zahájil rekonstrukci této silnice.  Modernizace silnice II/357 Proseč - Borová byla zahájena v listopadu 2009. I přes obtížné klimatické podmínky v zimních a jarních měsících byly práce ukončeny rovněž ke konci letošního září. V rámci této stavby v hodnotě přes 47 milionů Kč se uskutečnila rekonstrukce vrchní asfaltové obrusné vrstvy v průtahu obce Proseč a rekonstrukce křižovatky silnic II/357 a III/3545 v obci Proseč. Podél opravené silnice byly vysázeny ovocné stromy a javory.   Investorem obou staveb byl Pardubický kraj, stavby byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zhotovitelem byla společnost Skanska, divize Silniční stavitelství, závod Čechy východ Pardubice.
Los 12. ročníku hokejového Computer Shop Cupu  

Změny už jsou možné jen na základě dohody a za poplatek dle soutěžního řádu. Bylo přihlédnuto k losu okresu a trochu i k LHL v Lanškrouně, která je ovšem nalosována jen do konce listopadu. Stejně tak chybí los v ČT. Bylo přihlédnuto k několika požadavkům jak to jen šlo. Všemu ale vyhovět nešlo. Některé celky nemají zcela doplaceno, tak urychleně doplatit! Seznam hráčů byl zaslán na ČSLH na registrační oddělení a čeká se na výsledky. jak to jen přijde, tak vám dám vědět, jak je to se zaregistrovanými. Kdo si chce nechat odregistrovat hráče, tak to musí učinit ve spolupráci s oddílem, kde je registrován a je to taky za poplatek 50 Kč. Pokud mi pak zašlete emailem potvrzený seznam z registračního oddělení ČSLH v Praze, tak hráče převedu z registrovaných na neregistrované. Před zápasem se hráči mohou dopisovat. Ročníky 1969 a starší bez omezení. Ostatní budou bráni až do zjištění jako registrovaní, tak s tím počítejte (na utkání mohou být jen 4 registrovaní). Zjištěný seznam neregistrovaných bude platit i pro další ročníky a zástupci pak budou ručit za to, že hráč se nenechal zaregistrovat.