ČIPMÁNCI a RACI                                                               

aneb mladí ochránci přírody poznávají chráněná zvířátka
 

Alena Šillerová., studentka Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech píše absolventskou práci na téma „Raci ve Skuhrovském potoce“ a nabídla nám přednášku o raku říčním s názornou ukázkou jak je odchytává apod.
Nabídku jsme s radostí přijali.V kroužku ekologie jsme se domluvili na sobotě 2. 10. a těšili  se, co se o tomto zvířátku dovíme. Sraz jsme měli v devět hodin a hurá k vrším (sítě, do kterých se raci chytají). Když jsme dorazili k potůčku, byli jsme napjatí, zda-li vůbec nějakého živého raka uvidíme. Poštěstilo se! Hned v první vrši byli tři raci. Z toho jeden měřil 18 cm. Alča nám pověděla, jak pokládá vrše, jak se pozná sameček raka od „paní račice“, čím se živí, jací raci jsou zde původní a jací uměle vysazeni apod.
„Rak říční, kterého jsme chytili je v ČR původní, spolu s rakem kamenáčem. Raci bahenní, signální a pruhovaní byli do České republiky dovezeni. Rak říční se dožívá až 15 let a rozmnožovat se může už od tří let. Mají rádi teplejší vodu s kamenitým dnem a místy kam se můžou schovat – tím jsou např. kořeny stromů nebo větvičky…“
Celkem jsme viděli 7 raků – především samečky. Po určení pohlaví a změření byli hned vráceni do jejich přirozeného prostředí.  Myslím, že jsme se dověděli spoustu zajímavých informací.
Co jsme si z výkladu a této malé exkurze zapamatovali jsme si mohli ověřit v testu, který nám Alča připravila. Až na drobné chybičky, kde jsme nevěděli, kdy přesně se rak rozmnožuje si vedly děti na jedničku. Tím děkujeme Áje za zajímavě strávené sobotní dopoledne a přejeme ji mnoho úspěchů ve škole.                                                                               za Čipmánky: vedoucí Jiřina Jansová
 
Čipmánci  -  kroužek ekologie ze ZŠ Habrmanova Česká Třebová.