OD VIVALDIHO PO FILMOVOU HUDBU“ 
Brněnské instrumentální trio (bajan - kytara - housle) 
Program: M. Štědroň, L. Janáček, V. Trojan, P. Fiala a další. Na koncertu zazněla nejen krásná hudba, nové mdoerní piojetí, ale také zajímavý komentář kytaristy Vladislava Bláhy.

Brněnské instrumenální trio vzniklo v roce 1986 a převážně koncertuje na domácích pódiích, od roku 1996 ve složení Vladislav Bláha – kytara, Jiří Novotný – housle a Jaromír Zámečník – akordeon. Jeho repertoár obsahuje skladby z oblasti transkribované literatury zpracované známými skladateli, ale především litaraturu, která je psána přímo pro toto obsazení. Na těchto vystoupeních nezaznívají pouze skladby pro trio, ale program je vystavěn tak, aby se zdeposluchačům představily různé nástrojové kombinace a to od sólových vystoupení přes dua až k výše zmiňovaným skladbám pro trio.
 
Vladislav Bláha – absolvoval studium na Konzervatoři v Brně u prof. Arnošta Sádlíka a na Vysoké hudební škole Fr. Liszta ve Výmaru v Německu u prof. Ronalda Zimmera. Své umění zdokonalil v mistrovských kurzech u předních světových pedagogů a interpretů Costase Cotsiolise (Řecko), Abela Carlevara (Uruquai) a na stipendijním studiu of The British Council u Gordona Crosskeye a Johna Duarte v Anglii. Bláha koncertoval sólově i jako sólista s orchestry v 28 zemích Evtropy, Asie, Latinské Ameriky a USA. Jeho repertoár obsahuje díla kytarové literatury od renesance po současnou tvorbu včetně koncertů pro kytaru a orchestr.
 
Jiří Novotný – vystudoval hru na housle nejprve na brněnské Konzervatoři ve třídě prof. Jana Vacka a dále JAMU v Brně ve třídě prof. Adolfa Sýkory. Získal ceny na různých soutěžích a v roce 1983 byl přijat jako aspirant JAMU k prof. Bohumilu Smejkalovi. Jako sólista nebo jako člen komorních souborů vystupoval s předními českými orchestry, natáčel v rozhlase, televizi i na CD. Vystupoval v mnoha zemích světa, např. Německo, Rakousko, Francie, Anglie, Španělsko, Švýcarsko, Japonsko, Korea aj. Pět let působil jako sólista souboru Čeští komorní sólisté s nimiž vystoupil na mnoha zahraničních turné. Tři roky působil jako primárius Janáčkova kvarteta, v současnosti hraje první housle v Trávníčkově kvartetu. Od roku 1986 působí jako pedagog houslové hry na brněnské Konzervatoři.

Jaromír Zámečník – absolvoval nejprve Konzervatoř v Brně ve třídě prof. Ladislava Koryčana a JAMU ve třídě prof. Rajmunda Kákoniho a Dr. Josefa Smetany. Zúčastňoval se domácích i mezinárodních soutěží a dosáhl pozoruhodných výsledků. V letech 1986 – 89 byl stipendistou Českého hudebního fondu v Praze a v roce 1989 – 90 sólistou této instituce. Koncertuje jak na domácí, tak i zahraniční scéně. Vydal 2 CD se sólovými nahrávkami skladeb pro bajan. Spolupracuje také s Českým rozhlasem a televizí. Bývá zván do porot národních i mezinárodních soutěží a festivalů a pracuje také jako lektor na odborných seminářích.