Na varhanním festivalu Zdeňka Pololáníka
vystoupil Klaus Sonnleitner

Klaus Sonnleitner se narodil v roce 1970 v hornorakouském Bad Ischlu. Své hudební vzdělání získal na Akademii muzických a dramatických umění Mozarteum v Salcburku (Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg). Zde studoval varhany pod vedením Elisabeth Ullmann, dále katolickou chrámovou hudbu (výuka jednot- livých předmětů: dirigování - Albert Anglberger a Hans Joachim Rotzsch, zpěv - Judith Barta, chrámová skladba - Wolfgang Sauseng, varhanní improvizace - Wolfgang Kreuzhuber), cembalo u Lieselotte Brändle a instrumentální pedagogiku. Po ukončení hudebních studií s vyznamenáním v roce 1995 mu byl propůjčen akademický titul Magister artium a rakouské Ministerstvo vědy a umění mu za vynikající výsledky udělilo čestné uznání.  V letech 1990 až 1995 vyučoval hru na varhany a klavír na Zemských hudebních školách Gmunden a Bad Ischl. Svůj zájem o interpretaci staré hudby varhaník prohluboval v rámci četných mistrovských kurzů, byl ale také účastníkem mnohých hudebních soutěží. Od roku 1995 začal studovat teologii v Linci a po dokončení univerzitního studia v roce 2001 mu byl propůjčen akademický titul Magister theologiae. Již v roce 1997 vstoupil do kláštera St. Florian a stal se tak členem Řádu premonstrátských kanovníků. V roce 2002 mu bylo uděleno kněžské svěcení a následně pastoračně působil na klášterních farách Attnang a Vöcklabruck.
Od roku 2006 zastává místo varhaníka proboštského chrámu St. Florian, v klášteře má dále na starosti hostitelskou organizaci a je také kaplanem klášterní fary Ebelsberg. Tento úspěšný interpret je rovněž vyhledávaným odborným poradcem při stavbách varhanních nástrojů. Věnuje se i koncertní činnosti a jeho koncerty můžete slyšet na četných rozhlasových nahrávkách nebo DVD záznamech.

KLAUS SONNLEITNER,  St. Florian / Austria

Program koncertu, který byl ozdobou našeho varhanního festivalu:

Pedro de Araújo Batalha de 6. Tom
Johann Ludwig Krebs Fantasia a gusto italiano
Justinus Heinrich Knecht Handstück im galanten Stil
Zdenek Pololáník Burlesca
Jean Françaix „Suite Carmelite”:
1912 – 1997 + Sour Blanche
+ Mere Marie de L’incarnation
+ Sour Anne de la Croix
+ Sour Constance
+ Sour Mathilde
+ Mere Marie de Saint-Augustin
Franz Liszt „Evocation a la Chapelle Sixtine“
Miserere (Allegri),  1811 – 1886 Ave verum (Mozart)
Alexandre Guilmant „Marche élégiaque” op. 74/1
Henri Mulet Carillon-Sortie