NOVÁ NAUČNÁ STEZKA ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
                                  
 
V okolí Semanína vzniká nová naučná stezka. Její název „Stezka ČSOP“  napovídá, kdo se zasloužil o její vznik. Základní organizace ČSOP Podorlicko uspěla v grantovém řízení programu Blíž přírodě a získala tak na vybudování stezky částku 170 000Kč. Dílo bude realizováno ve spolupráci se společností  NET4GAS, která je generálním partnerem ČSOP a donátorem programu Blíž přírodě. Výroba stojanů, laviček a dalšího vybavení stezky byla zadána místní firmě Smyčkovi Zahradní architektura. Ve spolupráci s Lesy České republiky vzniká odpočívadlo na jednom za zastavení stezky. Na přípravě se samozřejmě podílí i Obec Semanín, která zajišťuje prosekání trasy a osazení stojanů a podílela se na zajišťování některých povolení pro vybudování stezky. Značení stezky probíhá ve spolupráci s místní skupinou Klubu českých turistů.
Stezka ČSOP je 6 km dlouhá, bude mít 10 stanovišť  a její trasa tvoří jakousi páteř tzv. Semanínských stezek. Jejich  vizi  připravil Ing. D. Smyčka a mohli jste je již jako mapku najít na různých místech v okolí Semanína s místním značením formou šlápot. Náplň stanovišť  Stezky ČSOP má převážně přírodní tématiku, ale na každém stanovišti najdeme i texty věnované historii území. Na textovém a fotografickém  obsahu informačních tabulí se podíleli členové ZO ČSOP Podorlicko z České Třebové, ZO ČSOP Rybák ze Svitav a občanského sdružení Pro Semanín., které zajistilo i překlady textů do angličtiny a němčiny. Grafické úpravy tabulí se ujal Ing. Smyčka.
Začátek Stezky ČSOP je v parku na návsi obce Semanín. Bude zde umístěna přehledná mapka trasy. Další stanoviště je Bukáč, seznamuje návštěvníky s organismy, žijícími ve starých bučinách a je zde text věnovaný smírčímu kříži. Informační tabule umístěná nad starým obecním sadem seznámí s tajuplným světem orchidejí, které v sadu rostou. Další stanoviště je u semanínské kapličky a panel přibližuje její historii. Stezka pokračuje kousek po silnici a pak odbočuje k prameništi Smraďoch. Toto stanoviště popisuje typická lesní podmáčená společenstva. Zvláštním interaktivním stanovištěm je tzv. knajpoviště, což je systém otužovacích nádrží. Je umístěno v údolí Smraďoch na horním konci obce. Trasa stezky pokračuje bukovou alejí po obvodu lesa k tzv. železničářské vyhlídce. V prostoru U Salaše bude na návštěvníky čekat přístřešek a stojan s informacemi o geologii území i s odbočkou ke štole. V plánu  je i další panel s místními pověstmi. Stezka směřuje dál do prostoru bývalé vojenské střelnice, kde po odchodu sovětské armády vznikl prostor pro obnovu přírody. Tato oblast byla vyhlášena Významným krajinným prvkem a její část je dokonce i v systému chráněných území EU Natura. Panel na stanovišti bude obsahovat informace o vývoji vegetace, fotografie vzácných rostlin a živočichů, kteří se na lokalitě vyskytují. Trasa  naučné stezky ústí na silnici, která je spojnicí mezi obcí Semanín a železniční zastávkou Semanín. Zde návštěvníci naleznou opět přehlednou mapku celé stezky.
Práce na dokončení stezky vrcholí. Stezka bude oficiálně otevřena na první adventní neděli 28.11.2010. Slavnostní otevření proběhne v parku na návsi Semanína ve 13,00.      H.G.