Předvolební reakce  
 Nejsem příznivcem vyjadřování názorů ve zpravodaji, ale články na adresu brožury Nestraníků v pondělním  vydání mě poněkud překvapily. Chtěli jsme občanům připomenout, co se za uplynulé období podařilo. Naše hnutí v brožuře však vždy uvádí, že Město Česká Třebová vybudovalo, dokázalo apod. a u toho samozřejmě všichni, kdo seděli v zastupitelstvu byli. Je pak na každém politickém subjektu, jak dokáže ve svých materiálech obhájit nebo vypíchnout své konkrétní zásluhy na určité akci. Po celé volební období jsme se snažili vystupovat jednotně, slušně a bez napadání ostatních, i když se nám také některá jejich vyjádření nezamlouvala. Myslíme si však, že normálního apolitického občana města tyto půtky nezajímají. Chtějí mít ve vedení města lidi, kteří mají tah na branku a neutápějí se v neustálých mediálních přestřelkách. Proto bych rád, aby až do voleb zůstala kampaň slušná a všichni své antipatie a osobní ambice drželi na uzdě. Na případná další vyjádření už nebudu reagovat.
                                                                                                                                                          Dobromil Keprt  místostarosta
 
Reakce na článek M. Mikoleckého ze 6. 10. 2010
Musím se za MS ODS Česká Třebová ohradit proti vyznění článku „Za gymnázium musíme bojovat všichni a pořád, nestačí předvolební hesla“, který Milan Mikolecký uveřejnil 6. 10. 2010 ve svém internetovém Zpravodaji. S kolegy z rady místního sdružení ODS jsme přemýšleli, jestli nám článek M. Mikoleckého stojí za reakci, nebo ho máme nechat bez povšimnutí, ale nakonec jsme se rozhodli reagovat. Jakkoli chápeme, že se blíží volby a že pro mnohé účel světí prostředky, tak se nemůžeme smířit s takovým laciným okopáváním kotníků.
Naše reakce má několik rovin:
 
1) Účelové zveřejňování neveřejných informací
Rada města je kolektivní orgán. Zveřejňována jsou rozhodnutí celé rady, hlasování jednotlivých členů se nezveřejňují a jednání rady jsou neveřejná (a jsou pro to velmi dobré důvody). Je proto zajímavé, že M. Mikolecký disponuje informacemi, které jsou a měly by zůstat neveřejnými. Je ale navíc znepokojující, že M. Mikolecký tyto informace bezostyšně zveřejňuje! Bylo by velice vhodné, kdyby M. Mikolecký zároveň zveřejnil, odkud tyto informace čerpá. Stejně tak by bylo vhodné, aby nám sdělil, proč nyní zveřejňuje zrovna toto interní hlasování rady. Proč, když je tak dobře informován, nevypíchl jiné hlasování našich zástupců v radě? Určitě by se našlo nemálo takových, kde by hlasování našich radních konvenovalo s tématy, které M. Mikolecký tak zuřivě mediálně hájí.
Ale my bychom takové jednání neschvalovali. Rada je kolektivní orgán a její členové nesou zodpovědnost za výstupy rady, bez ohledu na to, jak oni osobně zrovna hlasují.
 
2) Je lží, že MS ODS nepovažovalo Gymnázium za prioritu.
Naše podpora Gymnázia je dlouhodobá a konzistentní. Zachování Gymnázia je naší prioritou. M. Mikolecký to dobře ví také díky názorům a postojům J. Kopeckého (předsedy MS ODS), které veřejně prezentuje mimojiné ve Spolku přátel Gymnázia. Jistě také díky svým kontaktům ví, že J. Kopecký opakovaně jednal o situaci jak s ředitelem Gymnázia, tak s jeho zástupcem. Ale nejen to, o situaci průběžně jednáme se zástupci ODS v krajské samosprávě, kde jsme ale bohužel nyní v opozici a tak nemůžeme věc výrazně ovlivnit.
Stejně tak máme zájem o investice do budovy. Naši zástupci v Radě města podpořili všechny návrhy týkající se Gymnázia, které byly radě předloženy ke schválení. Pravdou je, že se na investice a údržbu budovy nevracejí všechny peníze, které máme od kraje za její pronájem. Rozhodně to ale nejsou „jen asi dvě třetiny“, jak píše M. Mikolecký, ale v letech 2006-2009 to bylo 89% prostředků.
Každopádně v tomto volebním období i ve dvou obdobích předcházejících (tedy celých 12 let!) byl M. Mikolecký kandidátem za Nestraníky (nebo jak se kdy zrovna jmenovali) a tedy jednoznačně podporoval program a politiku tohoto uskupení. Proč už tenkrát nevystoupil s požadavky na změny finančních toků ve prospěch investic do budovy Gymnázia? Případně proč se jednoznačně nedistancoval od této politiky (i v jiných aspektech), když ji nyní považuje za tak mylnou? Proč jednoznačně nedeklaroval, že to, co mělo jeho osobní podporu, ji už nemá a on nyní podporuje něco jiného?
 
3) Netvařme se apoliticky, ale dělejme politiku férovou
Politika v demokracii je umění kompromisu. Voliči "rozdají karty". Někomu dají do rukou více trumfů, jinému méně. I se slabší kartou se dá "hrát" důstojná hra, ale je potřeba mít vždy na paměti reálnou politickou sílu. ODS v minulém volebním období takovou důstojnou hru hrála. I přes relativně malý mandát jsme byli funkční součástí koalice (a vím, že si je toho M. Mikolecký moc dobře vědom). O tom je politika – i ta komunální (a nepleťme si politiku s politikařením a nenaskakujme na laciné odsudky veškeré politiky).
Nenechme se tak zmást možná trochu módním, ale falešným postojem, že na komunální úrovni se činí rozhodnutí nějakým způsobem apolitická a že se vše "dělá pro lidi". M. Mikolecký se snaží tvářit, jako by byl celá léta apolitický, jako by jednoznačně svým angažmá nebyl svázaný s jedním konkrétním politickým subjektem. Jako by způsob, s jakým vstupuje svým Zpravodajem do mediálního prostoru, nebyla sama o sobě politika. To, že nyní z určitých důvodů převlékl politický dres a snaží se ve volbách konečně uspět s jiným subjektem, neznamená, že za sebou může udělat tlustou černou čáru. Chce-li ji udělat, měli by voliči zbystřit a zeptat se, jakou novou politiku si M. Mikolecký připraví za 4 roky.
 
Ale zpět ke Gymnáziu. Toto téma se pro mnohé vynořilo celkem nedávno - v okamžiku signálů z kraje, že z demografických důvodů zruší jedno z gymnázií v našem "okrese". Naše Gymnázium (zřizované krajem) sídlí v budově, které je v majetku města. Proto se ze stavu této budovy stalo výrazné téma (a nechci to zde více rozebírat - kdo situaci sleduje, ví, o čem píšu). MS ODS si plně uvědomuje odpovědnost města (nejen) za tento svůj majetek. Chceme proto v rámci možností směřovat dostatek financí na jeho údržbu a rozkvět. Chceme hledat kompromis mezi potřebami deklarovanými ředitelem Gymnázia a možnostmi městské pokladny. Chceme, aby město do budovy ročně nainvestovalo minimálně ty prostředky, které obdrží od kraje za nájem této budovy. Ale abychom toto mohli bez výrazného kompromisu prosadit, potřebujeme dostatečný mandát. A o tom, kdo a jaký mandát bude mít, rozhodují (naštěstí) jenom voliči.
 
 
Jan Gregar,
místopředseda MS ODS Č. Třebová