Setkání spolužáků po pětadvaceti letech                               


Krásné slunečné počasí v sobotu dne 9. října přivítalo jakoby na objednávku početnou skupinu někdejších spolužáků, kteří se sešli v  malebném prostředí srnovské restaurace Nad Hrází.
Celkem 28 absolventů tříd 8. A a 8. B z tehdejší ZŠ Leninova (dnes Nádražní), kteří svoji školní docházku ukončili v červnu roku 1985, tedy před rovnými pětadvaceti lety, se sešlo, aby zavzpomínali na své dřívější pedagogy, spolužáky, školní výlety a studentský život vůbec.  Zpestřením srazu byla i návštěva dvou někdejších třídních učitelek Marty Demelové a Marie Kučíkové. Vyprávělo  se a vzpomínalo  dlouho do nočních hodin.
Na zdárný chod celé akce vzorně dohlížel srnovský hostinský, pan Bohuslav Urban, za vydatné pomoci své dcery, paní Ivety Venclové, která je rovněž absolventkou jedné z těchto tříd. A tak tato skutečnost předznamenala místo konání srazu.
Všem přítomným se v údolí nad přehradou moc líbilo a jelikož jsem jedním z nich, mohu směle napsat, že není  dnes žádným tajemstvím, že již nyní  se těšíme na domluvené setkání příští.
                                                                                                                                                                           Martin Šebela