Ve dnech 23.10.-24.10.2010 se konal v Rychnově nad Kněžnou volejbalový kemp, který pořádal volejbalový klub Kvasiny. Hlavním lektorem byl Zdeněk Haník, bývalý volejbalový reprezentant, trenér reprezentace mužů a v současné době předseda Českého volejbalového svazu. Spolu s ním přijel proškolit trenéry a předvést tréninkovou jednotku dětem Aleš Novák, trenér reprezentace juniorek, které letos získaly na Mistrovství Evropy třetí místo. Z našeho oddílu se zúčastnili trenéři, kteří  pracují s mládeží Markéta Bělková, Radka Vernerová, Hana Dejdarová, Jiří Fišar a Michal Kadlec. Spolu s trenéry se zúčastnili kempu dívky Anička Kvasničková, Kristýna Bělková a chlapec Jan Kadlec. Během čtyřech tréninků byl účastníkům předveden nácvik herních činností jednotlivce a celý sportovní víkend byl zakončen turnajem dětí s trenéry. V sobotu v podvečer se trenéři ještě sešli na besedě s oběma trenéry, kde byly diskutovány současné problémy mládežnického volejbalu.                                                                             MK

 

Prořez větví v areálu volejbalových kurtů Na Skále           

Již několik generací volejbalistů a členů Sokola trápí neutěšený stav stromu v areálu Sokola Na Skále, který roste mezi budovou, kde mají zázemí volejbalisté a stolní tenisté, a volejbalovými kurty. Tento velmi vzrostlý a statný strom zasahuje kořeny pod volejbalové hřiště, na kterém je vidět výrazné vyboulení a pod budovu šaten stolních tenistů. Strom však vysychá a jeho suché větve ohrožují sportující děti. Po jednom podzimním větrném dni zůstalo na zemi pod stromem několik silných suchých větví. Člověk nechce ani domyslet, co by se asi stalo, kdyby na hřištích zrovna sportovaly děti. Proto členové oddílu volejbalu Sokola Česká Třebová zajistili prořez tohoto stromu, aby byly odstraněny alespoň suché větve. Na likvidaci prořezaných větví se podíleli rovněž členové oddílu ledního hokeje Sokola Česká Třebová. Bude-li tento zásah postačující, uvidíme v příštích dnech. Přikládám několik ilustračních fotek, vypovídají o tom, že větve skutečně ohrožovaly sportující mládež.                                                                                       . MK