Všechno, co ve městě máme, zajistili Nestraníci?                   


 

To musí každého napadnout, přečte-li si "předvolební manuál“, distribuovaný hnutím Nestraníci s podporou TOP 09 do všech poštovních schránek ve městě. Jakkoliv nechceme obsah hodnotit, tak myslíme, že předložená prezentace všech (úspěšných) městských akcí (především oprav a investic) není fér vzhledem k ostatním volebním stranám radniční koalice, které se na práci pro město v minulém období podílely. Jejich zástupci by mohli takový přehled i spolupodepsat. Pokud však materiál předkládá jen jedna z volebních stran, tak by pro voliče  byl daleko inspirativnější přehled plnění jejího vlastního volebního programu. To zřejmě cílem nebylo.

Na zveřejněný materiál je možné se dívat i tak, že, nemalá část z prezentovaného byla práce, za kterou byli představitelé města placeni, byla v jejich povinnostech nebo v povinnostech zaměstnanců odborů Městského úřadu, ve vedení města také  přece nebyli jen Nestraníci. 

Když už nejde jinak a je třeba se tolik chlubit (někdy však i cizím peřím), možná stálo za to publikovat i zmínku, že v tom nebyli Nestraníci sami a že za současným skutečně úspěšným rozvojem města stály i další subjekty. Všichni se snažili nějak spolupracovat, např. zajišťovat dotace nebo „jen“ otevírat dveře na patřičných místech, pomáhat ze všech svých sil pro plnohodnotný rozvoj nás všech ve Třebové. Podle rozšířené předvolební příručky však nyní zjišťují, že vlastně nepracovali pro město, ale pro Nestraníky. Před vytvářením budoucích radničních koalic by to mohlo být určité varování....

Mgr. Milan Mikolecký