Za gymnázium musíme bojovat všichni a pořád, nestačí předvolební hesla    
Narážím na text uvedený  v rámci "Modrého desatera" a nakonec i podrobnějšího volebního programu, který prezentuje  MS ODS.  Hned jako druhý bod svého desatera priorit se píše: "Gymnázium Česká Třebová považujeme za pilíř všeobecného středoškolského vzdělávání v našem městě a za odrazový můstek k vysokoškolskému studiu mladých Třebováků. Uděláme všechno proto, aby tato škola zůstala  v našem městě zachována."

Následuje potlesk ze všech stran, myslím, že nebude nikdo ve městě, kdo by si nepřál to stejné, kdo by to nepodepsal. Nějaká taková slova, třeba ne tak pěkně formulovaná, najdeme i v jiných volebních programech. Zde bych chtěl upozornit na to, že podporu potřebovalo naše gymnázium i v uplynulých čtyřech letech, nejen nyní, kdy naplno vypukla krize z nedostatku studentů středních škol a kdy je třeba regulovat i počty přijímaných gymnazistů. Zástupci ODS přece zasedali v radě města a měli tedy příležitost k tomu, aby výše uvedená slova podepřeli činy.

Jsem rád, že  rada města podpořila i hlasy členů ODS českotřebovské gymnázium  slovním prohlášením, ve kterém se jednoznačně staví k  zejména k podpoře osmiletého studia, což může realizovat jeho propagací na základních školách, ze kterých žáci na gymnázium přichází. Prohlášení, určené pro hejtmana Pardubického kraje bylo důležitým podkladem pro rozhodování o síti gymnázií v regionu. Současně reaguje na některé názory, které  bylo možné zaslechnout  jako brblání nad tím, že gymnázium ubírá žáky základkám a snižuje tím i jejich úroveň. 

Gymnázium však potřebuje i pomoc materiální, a zde se dosavadní disproporce spíše prohloubila.  Navzdory prohlášení o podpoře město z  částky více než 3 miliony, získané za nájem budovy od Pardubického kraje, využilo ve prospěch gymnázia jen asi dvě třetiny, zbývající finanční prostředky byly použity na zalepení jiných děr našeho městského rozpočtu. To jistě nesvědčí o nějaké prioritě. Jde tedy o rozpor mezi slovy a činy, na který si tímto dovoluji upozornit. Asi před 2 lety  se  vyjednávalo o tom, zda předat bezplatně gymnázium Pardubickému kraji nebo nikoliv.  Jako podmínka byla uváděna potřeba zavázat Pardubický kraj k neodkladnému směrování investičních prostředků právě na budovu třebovského gymnázia. Poukazovalo se na velmi špatný stav oken a na řešení dalších nedostatků. K převodu budovy z vlastnictví města na Pardubický kraj dodnes nedošlo, kraj dále platí stanovený nájem, ale na potřebu nutných investic do budovy se rychle zapomnělo. Kdyby dva radní za ODS skutečně považovali gymnázium za prioritu, nebyl by ředitel školy Dr. Poldauf při projednávání rozpočtu v této věci osamocen a jistě by se podařilo alespoň ty prostředky, získané z krajského rozpočtu za nájem skutečně využít pro gymnazijní školní budovu. Moc by to potřebovala.  

Politická prohlášení se píšou snadno, ale má-li se tato podpora  nějak zhmotnit, je to daleko těžší.               Milan Mikolecký