Výstava Fotoklubu Česká Třebová zahájena                       

Výstava se koná ve výstavním sále Kulturního centra  v České Třebové k pátému výročí založení tohoto občanského sdružení, které vykazuje stále intenzivnější činnost a dostává se stále více na oči veřejnosti.  vernisáž výstavy se konala 8. října od 18 hodin.

 
 
 Vystoupení Mgr. Milany Soukupové na vernisáži:     

Vážení hosté, milí přátelé,
Dovolte mi, abych vás přivítala na vernisáži výstavy „5 let českotřebovského fotoklubu“
Děkuji vám, že jste si našli čas a společně s námi se na chvíli zastavíte a zhlédnete naše fotografie.
 
Úvodem mi dovolte pár slov o fotoklubu a jeho členech.
Poprvé jsme se sešli v dubnu 2005, všichni jako čistě amatérští fotografové, které spojovala touha mluvit o fotkách,
Od té doby jsme se pravidelně scházeli každý měsíc a naše schůzky byly plné bouřlivých debat o fotografiích, fotoaparátech a technice fotografování. Vzájemně jsme si vyměňovali znalosti a zkušenosti  a dá se říci, že se každý učil od každého.
 
Výsledkem našeho dlouhodobého snažení je tato výstava, která je velice různorodá, stejně tak jsou různorodí i všichni naši členové. Někdo rád fotografuje zátiší či krajinu, jiný portrét či akt. Někdo rád v rukou hýčká nejnovější model fotoaparátu, někdo prostě jen miluje zvuk spouště a cvaknutí sklápějícího se zrcátka.
 
Stručně vám představím, ty jejichž díla si teď prohlížíte.
 
Ondra Kovář – se zabývá různými tématy, zajímavé jsou především jeho zátiší a počítačové montáže.
 
Jirka Doleček – sám o sobě říká, že je pátrající, hledající, má rád fotografie, které nutí vnímavého diváka si klást otázku PROČ? Já o něm mohu říct, že vždycky něčím překvapí.
 
René Jansa je asi fotograficky nejvyspělejší člen našeho sdružení. Nedávno se oddělil od nás amatérů, fotografování se mu stalo profesí. Nyní mu přeji, aby se i nadále ubránil komerčnímu stereotypu.
 
Ivo Šumbera s námi chodí krátce a zatím hledá svoji fotografickou cestu.
 
Vojtěch Soukup je schopen dobře fotografovat vše od reportáže až po akt. Upřednostňuje fotografování krajiny a krás ženského těla.
 
Ladislav Šich je umělec i ve své profesi keramika jeho umělecký přístup se projevuje i ve fotografii. Fotografuje téměř výhradně ženský akt.
 
Tereza Soukupová je nejmladší člen našeho fotoklubu, zatím hledá sama sebe v životě i ve fotografii. (Občas přitom zaškobrtne a rozbije si ústa.)
Jako každý mladý člověk vnímá svět kolem sebe velice intenzivně, její fotografie jsou přeplněné emocemi.
 
Eva Šichová se hlavně věnuje líčení modelek, fotografuje tak trochu mimochodem, což neznamená, že by to ubíralo na kvalitě jejích fotografií.
 
Z fotografií Lenky Pešinové vyzařuje typicky ženský pohled na svět. Nejraději fotografuje lidi a vůbec ze všeho nejraději fotografuje lidi, když jsou šťastní. Zachycuje jejich emoce, nálady a vztahy.
 
A sleduji život kolem sebe a moje fotografie jsou z velké části dílem studentů, kteří jim vdechli svoji touhu žít a vše prožít naplno.
 
Součástí výstavy jsou i dva panely Fotokroužku Spoušť při Gymnáziu Česká Třebová. Studentům se snažíme předat vše, co jsme se společnými silami naučili. Pravdou je, studenti díky svému jedinečnému neotřelému nezkaženému vnímání světa, ve fotografii často předčí nás dospělé. Ve fotokroužku jsme zvolili jednotné téma „Zrcadlení“
 
Mezi dospělými se nám nepodařilo sjednotit téma a tak každý vystavuje to co sám považuje za svoji nejlepší tvorbu.
 
Závěrem bych chtěla poděkovat KC za velkorysou pomoc, tiskárně Kovařík za vstřícný přístup při tisku materiálů a Městu Česká Třebová za dlouholetou finanční podporu. Prosím pana starostu o pár slov.
 
Dovolte, abychom Vám předali malou pozornost a jako fotoklub Vám nemůžeme dát nic jiného než fotografii.
 
Děkuji, že jste přišli a přijměte naše pozvání na drobné občerstvení a spolu s námi připijte na ten drobný zázrak, který nám umožňuje znova znova prožívat věci minulé tedy na fotografii. Všem vám přeji pěkný zážitek a všem fotografům  „Dobré světlo“