V Ústí nad Orlicí otevřeli Kociánku
 
Není to ani park, ani náměstí, je to zvláštní prostor mezi kulturním domem, základní uměleckou školou, střední zdravotní školou a dalšími budovami pokrývá asi padesát různě velkých betonových skruží s žulovými okraji. Kruhy a kruhy. Jsou jak bubliny. Kruhová je fontána, v kruhových skružích rostou stromy nebo se zelená tráva.
Největší z kruhů je amfiteátr před zdravotní školou. Tvoří jej jen obří betonový kruh vyplněný trávníkem, který se svažuje jak obří důlek. Uprostřed stojí kruhové dřevěné podium. Naštěstí před amfiteátrem není žádná cedulka Zákaz vstupu na trávník a tak děti běhají i tady. Škoda jen, že Jaroslav Uhlíř, Aneta Langerová nebo místní swingová skupina Barell Band, které slavnostní otevírání Kociánky doprovodili, nehráli v amfiteátru ale na podiu postaveném na schodech základní umělecké školy. Možná je to trochu nechtěný důkaz pořadatelů, že v amfiteátru by to tak úplně nešlo.
Architekt Přemysl Kokeš z Lanškrouna musel Kociánku doslova vybojovat. Několikrát dlouhé hodiny stavbu obhajoval na veřejných diskusích, kde vzdoroval výtkám lidí z davu i odborníkům. Takřka každý architekt z Ústí nad Orlicí se totiž stavěl proti Kociánce a dávali to Kokešovi často velmi drsně pocítit.
Na kruhy jste umístili dřevěná sedátka. Ale víte, že nikde nejsou dvě vedle sebe a na jedno se vejde pouze jeden sedící. Pokud to není kluk s holkou...
Ano, to vím. Je to věc, která mne mrzí, ale myslím, že není na úkor toho prostoru. V létě bude kámen dlouho do noci rozpálený a bude příjemné si na něj posadit. Bylo by dobré vysledovat, kam si lidé sedají a podle toho sedáky upravit.
Co ta zvonička u dětského hřiště? Nebudou mít lidé jejího zvonění brzy dost?
Zvonička je na zámek. V noci se bude uzamykat.
Kdo je jejím autorem?
Je to Jaromír Gargulák, stejný autor, který vytvořil sochu Jana Pernera v České Třebové. Na zvoničce je vidět, že je taková Gargulákovská.                                                                                                                                            (Podle MF DNES)
 
Co  doplnit?  

Slavnostního otevření se účastnila řada hostů mezi nimiž nechyběli například zástupci kraje, okolních obcí, města a mnoho dalších. Pozvání přijali také zástupci partnerských měst. Konkrétně se jednalo o polskou Bystřici Kladskou a německý Berlín-Neukölln. Neuköllnská radnice darovala městu Ústí nad Orlicí částku 5000 eur na zakoupení mobiliáře do klidové zóny KOCIÁNKA. Darovací smlouvu podepsali zástupci německého partnerského města s vedením Ústí nad Orlicí během úterního odpoledne na radnici. Po slavnostním otevření, kterému přihlížely stovky lidí, vystoupila Aneta Langerová a večer se v Kulturním domě představil Jaroslav Svěcený s vystoupením VIVALDIANNO TOUR 2010. Úprava veřejného prostranství KOCIÁNKA v Ústí nad Orlicí probíhala od listopadu 2009 do října 2010 a celková částka za projekt je ve výši 62 milionů korun. Z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod získalo město dotaci ve výši 37 milionů korun a zbývajících 25 milionů korun poskytlo město prostřednictvím úvěru.

Po estetické stránce bude každý hodnotit nový prostor jinak.  Kruhy kolem stromů a kruhové otvory ve zdech, omezujících a dělících prostor. Možná málo laviček, jen osamělé sedáky,  mohutné (válcové) odpadkové koše  trochu rušící prostor. Kruhy v prostoru, ale také zdi omezující prostor. Budou-li porostlé  popínavou zelení, nemusí působit špatně.  Městu Ústí určitě chybí naše Javorka a tak musí vzít zavděk Kociánku. Prostor jistě potřeboval upravit, ale v centru města před kulturním zařízením s kapacitou 600 sedadel  by možná bylo potřeba něco jiného, zvláště, je-li k dispozici tak velký volný prostor.... Názorů je spousta, opravdu jsou v celé škále - obdivné i odmítavé. Jsem zvědav jaké to bude až bude Kociánka žít. Koukám se na ni každý den z okna. Dnes poprvé zde byli lidé a hlavně hodně dětí. Kociánka je  také komunikační prostor a je otázka, jak do něho padne ten systém skruží a jak bude využívám amfiteátr, bez  zastřešení a bez vybavení... (mm)