Prořez větví v areálu volejbalových kurtů Na Skále           

Již několik generací volejbalistů a členů Sokola trápí neutěšený stav stromu v areálu Sokola Na Skále, který roste mezi budovou, kde mají zázemí volejbalisté a stolní tenisté, a volejbalovými kurty. Tento velmi vzrostlý a statný strom zasahuje kořeny pod volejbalové hřiště, na kterém je vidět výrazné vyboulení a pod budovu šaten stolních tenistů. Strom však vysychá a jeho suché větve ohrožují sportující děti. Po jednom podzimním větrném dni zůstalo na zemi pod stromem několik silných suchých větví. Člověk nechce ani domyslet, co by se asi stalo, kdyby na hřištích zrovna sportovaly děti. Proto členové oddílu volejbalu Sokola Česká Třebová zajistili prořez tohoto stromu, aby byly odstraněny alespoň suché větve. Na likvidaci prořezaných větví se podíleli rovněž členové oddílu ledního hokeje Sokola Česká Třebová. Bude-li tento zásah postačující, uvidíme v příštích dnech. Přikládám několik ilustračních fotek, vypovídají o tom, že větve skutečně ohrožovaly sportující mládež.                                                                                       . MK