Školní vzpomínání v Kozlově                 

V sobotu 18. září se v bývalé Kozlovské škole, dnešní ubytovně Kozlov sešli trochu odrostlejší žáci narození v letech 1941 až 1948. Celkový počet přítomných dosáhl čísla 22 (z toho 17 dnes v Kozlově nebydlí) a tak byly společenské prostory v ubytovny vybudované v bývalé školní třídě zaplněny.  Krátký úvod zajistila kronikářka obce Kozlov Marie Rousková, která seznámila přítomné také= se současností Kozlova a malinko i s minulostí.  Pak přišel na řadu přípitek Jany Jankelové a následovalo vzpomínání nad starými fotografiemi. Mnoho jich přinesli účastníci setkání s sebou. Jaké by to bylo setkání bez občerstvení.  To zajistily členky ČČK Bláža Pirklová, Jana Chocenská, Věra Stránská, Helena Hurtová a Marie Rousková. Velké poděkování patří majitelům ubytovny Kozlov za zapůjčení místností bývalé školy, díky nim se spolužáci zase sešli v prostorách, které dobře znali během svých žákovských let.   Všem také byla umožněna prohlídka celého objektu.  Setkání se všem účastníkům líbilo. všem, kteří se o něho zasloužili si zaslouží dík.  Marie Rousková, Foto Jiří Jindra 

Na fotografii odleva: Blanka Štarmanová, Miloš Jindra, Karel Kapoun, Vladimír Borek, Jana Jankelová, František Čejka, Jana Chocenská, Zdeněk Rousek, Věra Bezděková, Vlasta Soukupová, Jaroslava Jiskrová, Pavla Smolová, Marta Hlávková, Věra Hornysová, Irena Kapounová,  sedí Jitka Rejsová, Marie Rousková, Eva Smolová, Alena Hakyová, Miloslava Tojmarová a Marie Tysonová.