Sokolové oslavili výročí Dnem otevřených dveří                   
V sobotu 23. října bylo v sokolovně na Skále živo od brzkého rána až do večera.  Den otevřených dveří, který zorganizoval výbor Sokola měl zajímavý specifický program, cvičilo se jak ve velké tělocvičně, v malé tělocvična i  v prostorách určených pro oddíl juda, v klubovně byla zajímavá výstava z historie (nejen) českotřebovského Sokola, k vidění byly nejen dokumenty, albumy, fotografie, ale také sokolské kroje a nejrůznější starší i novější cvičební úbory.  Bezvadně pracovalo také občerstvení, v nářaďovně vzniklo   malé kadeřnictví, kosmetický salon a také dětský koutek. Na své si přišly tedy především  ženy, také děti. Den otevřených dveří byl propracován do nejmenšího detailu a o každého, kdo přišel bylo postaráno.  Také program cvičení se střídal: aerobic, zumba, fit box, cvičení rodičů s dětmi, dopoledne byl veřejný trénink mladších a odpoledne starších judistů... Zajímavá akce českotřebovských sokolů nebývalého rozsahu neušla ani pozornosti Orlického deníku, škoda, že nepřišli s kamerou z OIKTV. 

Sokolové by totiž mediální podporu moc potřebovali, protože se v posledních dvou letech na Skále především stavělo a opravovalo.  Přišly sice  zajímavé statisícové dotace, bylo je ovšem nutné doplnit stejně velkými vlastními prostředky a to znamenalo, že na podporu skutečné sportovní činnosti zbylo jen minimum prostředků.  Bylo to však velmi nutné, jednalo se o práce, které byly spojeny s řešením havarijních situací a bez kterých nebyla další sportovní  činnost možná. Neznamená to, že by už další prostředky nebyly potřeba. Ovšem pokračovat v práci za stejných podmínek už opravdu není možné, znamenalo by to postupný útlum činnosti. nakonec lze říci, že odchod některých sportovních oddílů ze Sokola byl způsoben právě tím, že se tyto oddíly nechtěly podílet na řešení problémů sokolské jednoty. Připomeňme osamostatnění basketbalistů, volejbalu mužů a také oddílu sportovní gymnastiky, který odešel  do náruče  ŠSK gymnázia jistě proto, že zde měl lepší sportovní podmínky.  Každý chce dnes sportovat a mít pro to slušné podmínky, nějaká brigádnická doplňková činnost dnes odrazuje.  Sport proto potřebuje sponzory a ti podporují jednotlivá odvětví nerovnoměrně.

Velkým podporovatelem sportu v České Třebové je město, které je zaměřeno především na podporu sportování mládeže, dospělí by měli na své sportování vydělat peníze sami. Sokol ale v posledních dvou letech prokázal, že to je životaschopná organizace schopná se doslova odrazit  ode dna, na které ji dovedlo hospodaření předchozích vedení Sokola a lehkomyslné vedení investiční činnosti v sokolovně. Z nejhoršího je venku, přichází jubileum 125 let existence a s ním pak podpora další sportovní činnosti spojená s určitým oddechnutím v oblasti staveb a rekonstrukcí. Ve vylepšování areálu a opravách  je však třeba pokračovat  sportovní areál blízko centra potřebuje nějak vypadat a dluhy minulosti bude třeba zaplatit. Z kterého rozpočtu to bude je však zatím otázka.... Rozhodně si nemyslím, že by to měli být současní členové této tělocviční jednoty. To by se pak Sokol rozutekl úplně.

Den otevřených dveří 23. října ukázal, že Sokol je života schopná jednota, která umí zaujmout všechny věkové generace a která dokáže dobře využívat  svých prostor pro sportování v řadě sportovních odvětví.  je to vidět i na dále uvedených fotografiích Mirky Červinkové, fotografie z výstavy uvedu ve zvláštním článku. (mm)

 

 

.