Ukončení letní sportovní sezóny ve Svinné                           


V poslední zářijový víkend uzavřeno bylo hřiště ve Svinné (ukončena jest tímto sezona letní) vpravdě amatérským turnajem volejbalovým.
Smysl turnaje tohoto naplněn již několikráte. Např. loni kdy vyhrál rodinný tým Bobin. Takový tým pořadatel jen vítá, neboť tito pochopili, že pobavit sebe i druhé jest kamenem úhelným této akce a že hrát se dá i s úsměvem.
Tak i letos, tradiční tým Dvořáků - vybaven jsouc jednotnými dresy, jež pan správce popatřiv -  nazval kutnami a tým celý jeptiškami, chválen byl pořadatelem za myšlenku vytvořiti tým pod příjmením jedním, ač sobě tito příbuzní nejsou a tým celý sestaven z rodu ženského.
Tento tým, jenž statečně odolával mámení mužskému, tyto mezi sebe nevpustil a takřka celý turnaj odehrál bez nich. Jen kouč jejich - opat Milan, jenž pletouc se se zpožděním se svými připomínkami a zákroky, narušoval tímto jednotu pohlaví jejich.
O to větší překvapení pak bylo, když něžný tento tým probojoval se až do finále a následně  toto vyhrál.
P. správce tážíc se matky představené – Lady - před branami finále, jakouže muziku přála by sobě pustiti k zápasu finálovému odpověděla tato, že ráda by něco rychlejšího, že doma – tedy v klášteře – jim hrají samý pomalý…
Tým pořadatelský jenž tradičně nastavujíc pravidla tak, aby se tento dostal alespoň do finále – letos zaskočen byl taktikou Dvořákovic natolik, že ocitl se naproti vlastnímu očekávání na samotném chvostě a nepomohli ani připomínky jeho, jež sám sobě podsouvati se snažil.
Takto bavili se všichni za dne slunečného a jídla královského, neboť peklo se prasátko a ani žízniv nikdo nebyl.
A aby se vzpomínalo na dny sportovní o to víc, vyslyšen byl Tomáš jenž již léta lká nad boji nad i pod sítí s tím, že to není ono když tady nejsou branky. Tyto byly přineseny, síť stažena a tu počala zvedati se mračna prachu, neboť se do sebe pustili sousedé bez rozdílu věku, postavení i pohlaví, bojovali zde důchodce a školák, inženýr a nepostižený vzděláním, jakož i matka představená se členem strany…
Takto baví se sousedé ve Svinné a budou se baviti i nadále.
Jen p. správce oddechl sobě:,, A teď tady bude konečně klid´´.                                                                                        L.K.