Výsledky voleb v České Třebové                                             

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
27 1 17 17 100,00 13 278 6 202 46,71 6 186 144 937
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 7 332 5,06 23 123 464,85 5,93 1 X
2 Koal. pro ČT-NK,KDU-ČSL,SNK-ED 18 094 12,48 27 144 937,00 12,48 3 X
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 54 962 37,92 27 144 937,00 37,92 11 X
4 Občanská demokratická strana 16 280 11,23 27 144 937,00 11,23 3 X
5 "Strana soukromníků ČR" 12 065 8,32 27 144 937,00 8,32 2 X
6 Česká str.sociálně demokrat. 36 204 24,98 27 144 937,00 24,97 7 X

Učení mandátů podle podílu hlasů:

Pořadí Podíl Kandidátní listina Pořadí
v rámci
strany
číslo název
1 54 962,00 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 1
2 36 204,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 1
3 27 481,00 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 2
4 18 320,66 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 3
5 18 102,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 2
6 18 094,00 2 Koal. pro ČT-NK,KDU-ČSL,SNK-ED 1
7 16 280,00 4 Občanská demokratická strana 1
8 13 740,50 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 4
9 12 068,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 3
10 12 065,00 5 "Strana soukromníků ČR" 1
11 10 992,40 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 5
12 9 160,33 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 6
13 9 051,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 4
14 9 047,00 2 Koal. pro ČT-NK,KDU-ČSL,SNK-ED 2
15 8 140,00 4 Občanská demokratická strana 2
16 7 851,71 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 7
17 7 332,00 1 Komunistická str.Čech a Moravy 1
18 7 240,80 6 Česká str.sociálně demokrat. 5
19 6 870,25 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 8
20 6 106,88 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 9
21 6 034,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 6
22 6 032,50 5 "Strana soukromníků ČR" 2
23 6 031,33 2 Koal. pro ČT-NK,KDU-ČSL,SNK-ED 3
24 5 496,20 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 10
25 5 426,66 4 Občanská demokratická strana 3
26 5 172,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 7
27 4 996,54 3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 11

Zvolení členové nového zastupitelstva města                        

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Jasanský Pavel 57 KSČM BEZPP 609 8,30 1 *
2 Koal. pro ČT-NK,KDU-ČSL,SNK-ED 4 Menšík Josef Mgr. 42 NK BEZPP 1 335 7,37 1 *
2 Koal. pro ČT-NK,KDU-ČSL,SNK-ED 8 Poldauf Petr PhDr. 61 NK BEZPP 1 226 6,77 2 *
2 Koal. pro ČT-NK,KDU-ČSL,SNK-ED 1 Mikolecký Milan Mgr. 62 NK BEZPP 1 086 6,00 3 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 1 Zedník Jaroslav 48 Nestran. BEZPP 3 625 6,59 1 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 2 Keprt Dobromil 55 Nestran. Nestran. 3 145 5,72 2 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 3 Beneš Stanislav Mgr. 55 Nestran. BEZPP 2 606 4,74 3 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 15 Palán Radek MVDr. 37 Nestran. BEZPP 2 493 4,53 4 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 7 Brusenbauchová Hana 64 Nestran. BEZPP 2 420 4,40 5 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 13 Kolář Radim Mgr. 41 Nestran. BEZPP 2 350 4,27 6 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 9 Musílek Jiří 68 Nestran. BEZPP 2 322 4,22 7 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 4 Nejedlý Bohumír 57 Nestran. BEZPP 2 259 4,11 8 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 5 Carba Jan Ing. 51 Nestran. BEZPP 1 828 3,32 9 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 6 Jasanský Radko 50 Nestran. BEZPP 2 131 3,87 10 *
3 NESTRANÍCI s podporou TOP 09 8 Cindr Miloslav Ing. 36 Nestran. BEZPP 2 112 3,84 11 *
4 Občanská demokratická strana 5 Frühaufová Hana Mgr. 51 ODS BEZPP 1 187 7,29 1 *
4 Občanská demokratická strana 6 Formánek Martin MUDr. 36 ODS BEZPP 1 136 6,97 2 *
4 Občanská demokratická strana 1 Kopecký Josef Mgr. 30 ODS ODS 993 6,09 3 *
5 "Strana soukromníků ČR" 18 Mehl Felix 45 SsČR BEZPP 834 6,91 1 *
5 "Strana soukromníků ČR" 2 Hylena Marek Mgr. 36 SsČR BEZPP 790 6,54 2 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 1 Žáčková Jaromíra Ing. 55 ČSSD ČSSD 2 437 6,73 1 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 3 Netolický Martin JUDr. 28 ČSSD ČSSD 2 161 5,96 2 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 2 Zelený Dalibor Ing. 53 ČSSD BEZPP 1 977 5,46 3 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 5 Ostruszková Eva Mgr. 42 ČSSD ČSSD 1 794 4,95 4 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 4 Slavík Zbyněk PaedDr. 51 ČSSD BEZPP 1 723 4,75 5 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 7 Kovář Jan Mgr. 29 ČSSD BEZPP 1 523 4,20 6 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 8 Kyncl Josef 56 ČSSD BEZPP 1 487 4,10 7 *
Z dosavadního zastupitelstva postupuje do nově zvolené sestavy 17  zastupitelů, kandidovalo jich však 25, osm tedy neuspělo. V novém zastupitelstvu jsou zastoupeny všechny volební strany, které se ucházely o hlasy voličů. Svou dosavadní hegemonii potvrdilo hnutí Nestraníci (letos s podporou TOP 09), kteří si udrželi vysoký počet mandátů, stejný jako při posledních komunálních volbách. Vysoký nárůst počtu hlasů i mandátů pak registrujeme u ČSSD, která bude mít nyní sedm mandátů  za cca 25% získaných hlasů. Ostatní strany potom již paběrkovaly, nezískaly u voličů potřebnou důvěru, respektive voliči dali přednost kandidátům úspěšnějších stran. Teprve další dny  rozhodnou o složení rady města, proběhnou jednání o vytvoření nové radniční koalice.  Nejúspěšnější strana si může vlastně vybírat, s kým vytvoří koalici, je to vlastně na nich, jakým směrem povedou jednání. Ostatní strany mají jistě určité představy, ale zveřejnit jakékoliv prognózy by nebylo ani správné, ani taktické. Byly by to nakonec jen spekulace.

Zvláštností českotřebovských komunálních voleb 2010 bylo umístění zemřelého kandidáta Jana Jány na kandidátce Nestraníků s podporou TOP 09, nelze si toho nevšimnout.  Jan Jána zemřel 28. 9. v době, kdy již  tato volební strana nemohla za něho umístit na kandidátku jiného náhradníka.  Zmocněnec  kandidátky tohoto kandidáta nestáhl, což podle stanoviska právního odboru Ministerstva vnitra  nemusel dělat  Volby se tedy konaly beze změny kandidátky, Jan Jána získal "in memoriam"  (jistě i za svoje zásluhy o město) 1446 hlasů. I díky nim tak získala tato volební strana 11. mandát, podle tabulky podílu hlasů je poslední mandát přidělen právě Nestraníkům. Matematika umožňuje přepočítat výsledek voleb i na situaci,  kdy by se tyto hlasy  zmíněné volební straně nepočítaly, neboť tento kandidát v den voleb  nesplňoval podmínky volitelnosti.   Výpočet však ukazuje, že se tato změna na počtu mandátů nijak neprojeví. Jakékoliv stížnosti na tuto nezaviněnou problematickou situaci jsou tedy bezpředmětné..  (mm)