PRVNÍ NÁSTUPIŠTĚ PROŠLO REKONSTRUKCÍ         

O 15 centimetrů zvýšené nástupiště, nový povrch ze zámkové dlažby a novotou zářící zastřešení. rekonstrukce znamenala více než dvouměsíční výluku, nyní zde opět po tzv. 16. koleji opět projíždí a zastavují vlaky. Rekonstrukce byla provedena  na zakázku Českých drah, které mají výpravní budovu ve své správě. Šlo vlastně o druhou etapou prací, které České dráhy letos v České Třebové v rámci tohoto nástupiště provedly v hodnotě převyšující 25 milionů korun. V první etapě byl vybudován podzemní přístup z garáží terminálu přímo do podchodu k nástupištím.  Nový povrch tak dostala jak podlaha nástupiště, tak zastřešení. Proti původnímu stavu je nyní o několik metrů kratší. bylo také instalováno nové  osvětlení a sdělovací vedené, rozhlas, nové jsou také inženýrské sítě.  Jedním z problémů rekonstrukce  bylo zatékání do podchodu a  skryté luxfery . Musel kvůli tomu být provizorně zpevněn strop v podchodu.  mělo to další následky na další podzemní prostory, sdělovací systémy, automatické dveře při východu do podzemního parkoviště a  kadeřnictví.  Všechny problémy se podařilo vyřešit. Novou úpravu dostal také prostor mezi nádražní restaurací a budovou pošty. Budova nádraží dostala nový kabát ze všech stran, nádraží tím získalo větší prestiž,  je přece vstupem nejen do našeho města, ale i celého regionu. V předchozích letech již prošlo rekonstrukcí i druhé nástupiště a podchod pro vozíčkáře a tělesně postižené s výtahy. Zbývá rekonstrukce třetího a čtvrtého nástupiště, která by měla být provedena v rámci přestavby koridoru na průjezdu železničním uzlem Česká Třebová. (Tato přestavba dokonce uvažuje ještě o prodloužení podchodu a vybudování dalšího pátého nástupiště, které by umožňovalo využívat osobní nádraží i v případě problémů na odjezdu ze stávajících kolejí osobního nádraží.)
Fotografie Martina Šebely zachycují původní i současný stav I. nástupiště českotřebovského vlakového nádraží.