Českotřebovský deník 314/2010  (2.11.)                                 
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

Městský úřad Česká Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová, svolaného dosavadním starostou obce Jaroslavem Zedníkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o  obcích.
Místo konání: malý sál v budově Kulturního centra, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová.
Doba konání: 10. 11. 2010 od 15:00 hod. 
Navržený program: 
1. Zahájení
2. Určení předsedajícího zastupitelstva města
3. Složení slibu
4. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele a skrutátora
5. Schválení programu
6. Určení způsobu volby, starosty, místostarostů a členů rady  města, schválení volebního řádu
7. Volba starosty a místostarostů:
a) určení počtu místostarostů
b) stanovení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) volba starosty
d) volba místostarostů
8. Volba členů Rady města Česká Třebová
a) stanovení počtu členů rady města
b) volba členů rady města
9. Schválení způsobu zastupování dle § 104 odst. 1 zákona o obcích
10. Závěr 
Zasedání je veřejné, k účasti jsou zváni i občané našeho města.
 
AUTORSKÉ ČTENÍ BLANKY KOSTŘICOVÉ NA STANICI VLTAVA 

"Blanka Kostřicová je šťastná obyvatelka České Třebové a jejího krásného přírodního okolí. (...) Je v české kultuře nezvyklým úkazem: je literátka - autorka beletrie a literární vědkyně, ale také sportovkyně a turistka." Těmito slovy uvedla redaktorka Alena Blažejovská autorské čtení českotřebovské prozaičky a literární kritičky v Českém rozhlase na stanici Vltava. Blanka Kostřicová předčítala posluchačům po tři říjnové večery ze své knihy Ledovcová turistika. V éteru zazněly texty Bílá hora, Trhlina, Na peróně a Dívčí hruď.
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů Česká Třebová
přijme od 3.1. 2011 do pracovního poměru vedoucího technického úseku 

Kvalifikační požadavky: Vysokoškolské nebo střední vzdělání s maturitou technického směru.
Další požadavky: Praxe v oblastech BOZP, PO a investic, velmi dobrá znalost práce s PC, zkušenosti se správou datové sítě jsou vítány. Pracovní zařazení v 10. platové třídě s rozpětím tarifů dle praxe od 14000,-Kč do 20000,-Kč + příplatek za vedení + osobní příplatek  Nabídky včetně profesního životopisu posílejte nejpozději do 19.11.2010 poštou na adresu:
SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová nebo na e-mail:
sosu@sosuct.cz
Bližší informace na telefonu 465 508 435, paní Křivková
 

 

Iniciativa sdružení Nádraží nedáme pokračuje - do Ústí přijedou společně dva ministři.

 Do Ústí nad orlicí jsou pozváni na společnou návštěvu ministři dopravy a kultury, tedy Vít Bárta a Besser. Termín samozřejmě  určen ještě není, měla by to být některá sobota. Zdá se, že se návštěva uskuteční a že na ni nebude třeba ani  dlouho čekat. Byla by to jistě velká vzpruha ve věci využití a rekonstrukce ústeckoorlického nádraží a umožnila by navázat spolupráci s novým vedením města Ústí nad Orlicí.