Českotřebovský deník 315/2010 (3.11.)                                  
Výstava Týden sportu bude zahájena již 16. 11. 


Původní termín 19. 11. se posouvá o několik dnů dopředu tak, aby se vernisáž mohla uskutečnit v reprezentačním složení. K výstavě vyjde knížka, z jejího úvodu citujeme:  "Vydání této knížky předcházelo dvanáct let pořádání sportovně-zábavné akce "Týden sportu". Posledním impulsem, který rozhodl, že jsme se do této náročné práce pustili, byla informace o připravované listopadové výstavě fotografií Milana Michalského.  Byla by velká škoda nevyužít materiálů fotografa,  který zdokumentoval převážnou část této sportovní historie. V „šibeničním času“, dvou měsíců, tak vznikla knížka, která sice nevyčerpává celou problematiku „Týdne sportu“, ale má umožnit čtenáři   alespoň trochu nahlédnout do historie  této největší sportovní události  v  České Třebové . Věřím, že se v knížce „najdou“ mnozí  Třebováci a že si tak připomenou osobní prožitky spojené se vznikem „právě té jejich“ fotografie. Od  prvního ročníku „Týdne sportu“ uplynulo neuvěřitelných dvanáct let . Z dětí, které tehdy sportovaly, jsou dnes rodiče ratolestí, s nimiž se na sportovištích setkáváme i dnes. Myslím si, že právě to je ten největší účel a přínos „Týdne sportu“.  Pevně věřím, že po prolistování  knížky se čtenáři vybaví jen ty příjemné okamžiky spojené s dvanáctiletou historii akce, kterou pro nás, Třebováky, připravuji s partou skvělých lidí. Tímto také všem a ze srdce děkuji."
                                                                                                                        Lubomír Vašina autor projektu "Týdne sportu"
Poděkování

Velký a upřímný dík panu ing. Petru Valentovi za nalezení moji ztracené peněženky.  M. Roztočilová, Pardubice
 
Sleva na vlak do Prahy - pokud půjdete na výstavu.

Ve čtvrtek 4. listopadu otevře Galerie hlavního města Prahy dlouho očekávanou výstavu „Královský sňatek“, která připomene 700. výročí svatby Jana Lucemburského s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou a nástup Lucemburků na český trůn. Návštěvníci s In-kartou nebo jízdenkami Českých drah získají dvacetiprocentní slevu ze základního vstupného. Nabídka je součástí zákaznického programu ČD Bonus. Výstava bude probíhat v Domě U Kamenného zvonu na pražském Staroměstském náměstí až do 6. února 2011.
 
Studio 3D.Vytvoříme vám na počítači i několik návrhů domu,bytu, kanceláře a zahrady v 3D..(levně) kontakt ..email.. studiopro3d@seznam.cz
Hejtman mezi novináři  

Hradec Králové- Je první listopadové pondělí, dvacet  minut po sedmnácté hodině. Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek se blíží  k Radioklubu, kde ho čekají členové Syndikátu novinářů České republiky. Před budovou královéhradeckého Českého rozhlasu ho vítají předseda Kruhu východočeských novinářů Martin Fořt a redaktorka Rádia Blaník Eva Ženíšková. Beseda hejtmana Radko Martínka s novináři může začít. Členka správní rady Kruhu východočeských novinářů Eva Ženíšková nezapřela rozhlasovou reportérku. Jasně stanovila pravidla debaty a náhodě neponechala ani dotazy. „Každý můžete položit hejtmanovi otázku. Určitě jste si ji doma připravili, jak jsme se domluvili,“ vyzvala účastníky, aby se vzácného hosta zeptali na vše, co je zajímá. Na počet soudních sporů, které vede Pardubický kraj proto, že úředníci vyhotovili špatné podklady, se informoval  předseda Kruhu východočeských novinářů Martin Fořt, bývalý redaktor Rádia Svobodná Evropa. Hejtman přislíbil, že zjistí, jak vypadá situace v Pardubickém kraji. Dále hejtman hovořil o rozvoji Pardubického kraje a jeho regionální politice, turistickém ruchu i školství. Zvídaví novináři se vyptávali, zda se Pardubickému kraji osvědčilo zavedení stipendií pro řemeslné obory. Aktuálním tématem byla debata o stavbě rychlostní silnice R35 a pozemcích paní Havránkové, které blokují dostavby D11. Kruh východočeských novinářů má asi 70 členů. Schází se vždy každé první pracovní pondělí v měsíci v Radioklubu Českého rozhlasu v Hradci Králové.
 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů Česká Třebová
přijme od 3.1. 2011 do pracovního poměru vedoucího technického úseku 

Kvalifikační požadavky: Vysokoškolské nebo střední vzdělání s maturitou technického směru.
Další požadavky: Praxe v oblastech BOZP, PO a investic, velmi dobrá znalost práce s PC, zkušenosti se správou datové sítě jsou vítány. Pracovní zařazení v 10. platové třídě s rozpětím tarifů dle praxe od 14000,-Kč do 20000,-Kč + příplatek za vedení + osobní příplatek  Nabídky včetně profesního životopisu posílejte nejpozději do 19.11.2010 poštou na adresu:
SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová nebo na e-mail:
sosu@sosuct.cz
Bližší informace na telefonu 465 508 435, paní Křivková
Z Lanškrouna do Tatenice po nové silnici.

Pohodlněji a bezpečněji lze nyní cestovat mezi Lanškrounem a Tatenicí v Pardubickém kraji. Při opravě tohoto bezmála desetikilometrového úseku významné krajské komunikace byla použita ojedinělá technologie recyklace vozovky za studena. Součástí stavby byla také modernizace čtyř mostních objektů či přeložka stávající komunikace v délce 350 metrů.  Úsek  z Lanškrouna do Tatenice byl prvním projektem, která byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. „Pardubický kraj by bez evropských peněz z Regionálního operačního programu tuto silnici vůbec nezačal stavět,“  vyzdvihl   hejtman Radko Martínek při otevření nového úseku silnice význam evropských dotací. Modernizace silnice II/315 Lanškroun - Tatenice byla zahájena v srpnu 2008 a silnice byla předána do předčasného užívání již v září 2010. Stavba v hodnotě 212 milionů Kč zahrnovala modernizaci úseku v délce 9,9 km a přeložku části silnice II/315 v délce cca 350 metrů. „V celé délce trasy mezi Lanškrounem, Sázavou, Lubníkem a Tatenicí byla v obou směrech provedena sanace krajů silnice a rozšíření vozovky. Po odfrézování obrusné vrstvy následovala recyklace vozovky za studena s přidáním cementového a živičného pojiva. Na tuto podkladní vrstvu byly položeny tři vrstvy asfaltového povrchu,“ uvedl Luboš Mikulecký, projektový manažer společnosti Skanska, a. s., závod Čechy východ.   Z důvodu nevyhovující trasy stávající částí silnice II/315 před obcí Tatenice byla tato část v délce 352 metrů přeložena. Z důvodu této změny musely být provedeny také přeložky inženýrských sítí, odvodňovací zařízení, opěrná zídka či osvětlení křižovatky. Na závěr byly v okolí stavby provedeny terénní úpravy včetně rekultivace.  Součástí stavby byla i modernizace čtyř mostních objektů. Stávající silniční propustky a hospodářské sjezdy byly z důvodu nefunkčnosti vybourány a postaveny nové. V celé délce trasy bylo provedeno nové svislé a vodorovné dopravní značení, výsadba stromů a keřů. V obcích byl odfrézován nevyhovující asfaltový povrch do hloubky 10 cm a poté zde byly položeny dvě vrstvy asfaltového povrchu, také zde byly z části osazeny nové obrubníky, vodící proužky a nové uliční vpusti pro lepší odvodnění komunikace. V Tatenicích byla rovněž realizována úprava nábřežních zdí. Investorem stavby byl Pardubický kraj, stavba byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zhotovitelem bylo sdružení zhotovitelů pod vedením společnosti Skanska, divize Silniční stavitelství, závod Čechy východ. 

Pardubický kraj chce i nadále patřit mezi kraje s nejnižším počtem trestných činů

Na Krajském úřadě Pardubického kraje se tento týden sešla pracovní skupina prevence kriminality. Setkání, jemuž předsedal náměstek hejtmana Roman Línek, se zúčastnili zástupce z ministerstva vnitra, další zástupci kraje i představitelé obcí.  Jedním z hlavních témat jednání byl Krajský program prevence kriminality na rok 2011, jenž je v současnosti intenzivně připravován. Tento dokument je nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci na ministerstvo vnitra pro rok 2011.  „Kraj se zaměří na podporu programů sociální prevence realizovaných krajem nebo obcemi, které vedou ke snižování kriminality. Půjde například o projekty sanace rodiny zaměřené na práci s delikventy, o podporu probačních programů zaměřených na děti a mládež, víkendové pobyty pro rizikovou mládež nebo o přípravu programů prevence kriminality na obcích,“ přiblížil záměry kraje Roman Línek. Jak na schůzce pracovní skupiny potvrdil zástupce ministerstva vnitra Mgr. Raditsch, je pro Pardubický kraj připraven milion korun na podporu prevence kriminality. Minimální spoluúčast kraje na podpořených projektech musí být 10 procent.  „Pardubickému kraji se daří dlouhodobě patřit mezi kraje s nejnižším počtem trestných činů. Naším cílem je to, aby i díky projektům prevence kriminality tato věta zůstala nadále v platnosti,“ doplnil Roman Línek. Vlastní vyhlášení připravovaných programů pro rok 2011 schválí ještě v listopadu tohoto roku Rada Pardubického kraje.                                                                                                                              oddělení komunikace