Českotřebovský deník 317/2010 (5/11)                                  
Koaliční smlouva určila vývoj města na další volební období.

 V úterý 2. listopadu 2010 se sešli zvolení členové Zastupitelstva města Česká Třebová, kteří se dohodli na vytvoření  většinové koalice. jde o  zastupitele zvolené na kandidátkách politického hnutí Nestraníci s podporou TOP 09, ČSSD a ODS, aby svým podpisem stvrdili koaliční spolupráci na českotřebovské radnici pro nadcházející čtyřleté období.  Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 10. listopadu, bude zvoleno nové vedení města a šest radních. Devítičlenná rada města bude tvořena pěti zástupci Nestraníků, třemi radními za ČSSD, které doplní jeden zástupce ODS. Starostou města bude dle dohod potvrzen Jaroslav Zedník (Nestraníci), stejně jako dva místostarostové Ing. Jaromíra Žáčková (ČSSD) a Dobromil Keprt (Nestraníci).

Jaké bude složení rady města Česká Třebová na léta 2010 – 2014                                                                                  

Starosta města Jaroslav Zedník (Nestraníci)
Místostarostové Ing. Jaromíra Žáčková (ČSSD) Dobromil Keprt (Nestraníci)
Členové rady města Mgr. Stanislav Beneš (Nestraníci) Bohumír Nejedlý (Nestraníci) Mgr. Radim Kolář (Nestraníci)
JUDr. Martin Netolický (ČSSD)  Dalibor Zelený (ČSSD)  Josef Kopecký (ODS)
Jak vznikla radniční koalice

 Ve volbách v České Třebové výrazně uspěly pouze dva subjekty (Nestraníci a ČSSD), mohly vytvořit většinové spojení s podporou 18 mandátů.  Na základě přání vyjednávačů za politické hnutí Nestraníci s podporou TOP09  bylo jedno místo v radě města nabídnuto ještě ODS, zástupci ČSSD proti této možnosti nic nenamítali. ODS na nabídku přistoupila a tak své tři mandáty dobře zúročila. Další rozšiřování  Radniční koalice zřejmě nemá cenu, za cenu tzv. duhové koalice by vlastně vznikla určitá forma "Národní fronty", ve které by se všichni jen chválili a pravdu by si neříkali, jistě ke škodě věci. Vždyť i nyní byl jistě určitý problém najít společné priority  od tří rozdílných subjektů navíc s tak rozdílnou váhou mandátů 11 : 7 : 3. V rámci povolebního vyjednávání proběhla  i jiná jednání, při kterých však byla vždy rychle zavržena možnost tzv. "protikoalice" proti stávajícímu seskupení, která by teoreticky mohla mít i 15 mandátů. Takové uskupení by totiž neodpovídalo výsledku voleb a nemělo by naději na úspěch, občané by je nepochopili.. 
 
Je nějaký rozdíl oproti minulému období?

Počet radních za Nestraníky se sice nezměnil (5) a mají tedy pro hlasování většinu, ale to neznamená,  že by tím mohli prohlasovat  v radě města cokoliv. Rozdíl vidím v daleko větším vlivu zastupitelů ČSSD a navíc v jejich odborném zaměření, erudovanosti, rozhledu a zkušenostech z politické práce. Pokud se v minulém volebním období návrhy předkládané Nestraníky (nebo spíše vedením města) spíše připomínkovaly, tak nyní lze očekávat daleko rovnocennější  střet názorů. Je pouze otázkou, zda se z jediného zástupce ODS stane spíše zastánce hledání spravedlivých kompromisů nebo naopak jen málo kritický podporovatel návrhů předkládaných vedením města. V tom případě by ovšem byla role ODS v radě města jen opravdu marginální.
 
Po ustavení nového zastupitelstva a rady města se budou ustavovat také další městské orgány.

Jde o dva "povinné" výbory, vzniklé ze zákona, tedy výbor finanční a výbor kontrolní, kde  má právo nominovat svého člena každá volební strana, zastupitelem musí být jen předseda výboru. výbor by měl mít lichý počet členů, proto při šesti volebních subjektech bude třeba  zajistit, že jeden z těch (na mandáty) větších bude mít  zastoupení dvěma členy. Má to logiku. Zrovna tak by mělo mít logiku, aby pozici předsedů výborů získala opozice, pokud o to bude mít zájem. Tak nějak to je např. na Pardubickém kraji, kde je předsedou výboru  zástupce ODS a KSČM, jejichž zástupci nezasedají v radě Pardubického kraje  a tak to bylo i České Třebové např. ve volebních obdobích 1998 - 2002 i v letech 2002 - 2006). Dále vzniknou komise rady města, kde bývá pravidlem paritní zastoupení. Komise se vytváří dobrovolně, nejsou předepsány. Podle koaličního předjednání se uvažuje o tom, že  dále již nebude zřizována komise dopravní a komise životního prostředí. Město Česká Třebová, respektive rada města dále jmenuje zástupce do tříčlenných dozorčích rad městských společností  Tezy, Eko Bi a Vodárenské společnosti. Je tedy dostatek příležitostí pro uplatnění řady lidí, kteří mají zájem pracovat pro město. O obsazení předsedů komisí, výborů a dozorčích rad bude rozhodovat rada města až po svém zvolení  během prvních týdnů práce. Zatím se sbírají návrhy. Ukazuje se, že svoje marginální postavení v radě města chce ODS napravit získáním více míst v těchto funkcích pro své členy, kteří nezískali mandát zastupitele. 
 
Schválené financování projektu Sběrný dvůr  Česká Třebová - Semanínská ulice

Jako dárek dostala Česká Třebová ke komunálním volbám schválený projekt na stavbu nového sběrného dvora v Semanínské ulici, který jede podpořený z  operačního programu 4.2. životní prostředí a také z prostředků§ SFŽP ve velmi dobrém poměru investice - doplatek města. Informace o schválení financování byla 20. října vyvěšena na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. projekt podalo město Česká Třebová již loni na podzim. Projekt bylo pak potřeba pokud upravit, poněkud zmenšit a podat znovu. Po úpravě jde o akci v hodnotě 25 2487 633 korun, komise označila jako uznatelné náklady v hodnotě 24 777 911 Kč. Z této částky  má tvořit dotace z operačního programu ŽP, osa 4.2 21 061 224 Kč a další peníze v hodnotě 1 238 895 Kč jsou nárokovány ve Státním fondu životního prostředí. Pro tento projekt získalo Město již všechna doporučující stanoviska.  Doplatek města by tedy na tuto akci měl činit  2 947 914 Kč.  (mm)

Přehled všech  požadavků na sběrné dvory, doporučených k financování z fondů EU - ve formátu xls najdete ZDE

Text koaliční smlouvy  ve formátu pdf  (zdroj: www.nasetrebova.cz)
 
Programový dokument nové radniční koalice ve formátu pdf (zdroj www.nasetrebova.cz)