Českotřebovský deník 335(2010 (22.10)                                
Oprava  cest v   Kozlově                                       

Z prostředků Města Česká Třebová  byla  provedena  oprava  komunikací ke  hřbitovu  a  v okolí  prodejny  v Kozlově.  Oprava  byla  provedena   ještě  před svátkem  „Dušiček“ ,  takže  návštěvníci  hřbitova  byli  příjemně  překvapeni oproti  původnímu  stavu,  který  byl  oprávněně  kritizován.

 

Společně pomáháme dětem 

Zapojte se i Vy do charitativní sbírky Nadace Naše dítě. Sbírkový transparentní účet č.: 60666066/5500.
Seznamte se s příběhy dětí, které potřebují pochopení a pomoc. Společně můžeme zlepšit jejich životní podmínky, zmírnit dětské utrpení, zasáhnout tam, kde je potřeba. V rámci své rozsáhlé dlouholeté pomoci dětem v krizi otevřela Nadace Naše dítě transparentní účet a zahajuje sbírku s názvem „Společně pomáháme dětem“.  Cílem sbírky je pomoc ohroženým dětem, které akutně potřebují naši společnou pomoc. Jedná se například o zakoupením rehabilitačních a zdravotních pomůcek, úhrady osobní asistence a mnohé další případy ohrožených dětí. S osudy dětí se můžete seznámit na www.nasedite.cz a poslat finanční dar konkrétním dětem.

Invalidní vozíky pro dvojčata s těžkým handicapem
Nadace Naše dítě dne 3. listopadu 2010 vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc dvěma handicapovaným holčičkám, Verunce a Terezce z České Třebové. Dnes již patnáctiletá dvojčátka po porodu prodělala dětskou mozkovou obrnu. V jednom roce věku se u nich obou projevila také vážná forma epilepsie. Záchvaty byly stále častější a silnější. Za pomoci lékařů z FN Motol se je podařilo zmírnit. Maminka svým dcerkám věnuje celodenní péči.  Pro Veroniku a Terezku nejsou jejich současné mechanické vozíky vyhovující, protože z nich již děvčata vyrostla a navíc jsou oba vozíky po letech každodenního používání ve velmi špatném technickém stavu. Sociální situace rodině neumožňuje uhradit pořízení nových vozíků z vlastních prostředků. Rodina proto vyhledala pomoc u Nadace Naše dítě a široké veřejnosti. Invalidní vozíky, které děvčátka potřebují, jim budou sloužit k převozu speciální školy, k návštěvě lékařů a při dalších aktivitách spojených s jejich převozy. Oba budou přizpůsobeny jejich potřebám a motorice i v dospělosti. Cena jednoho vozíku je 84 673 Kč. Potřebná částka na oba vozíky tedy činí: 169 346 Kč.  Pokud chcete pomoci i Vy, zašlete Váš dar na sbírkový transparentní účet č.: 60666066/5500  Děkujeme, že společně s námi pomáháte dětem v těžkých životních situacích.

 
PŘIJMEME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE pro prodej unikátního produktu na Českém trhu. Vysoké provize. Pouze seriózní zájemci o práci, co mají chuť pracovat. Zkušenosti v oblasti prodeje vítány. Telefon  737 050 055
 
 
DDM Kamarád informuje                                                      

Mikulášská nadílka
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová připravuje pro děti v neděli 5.12.2010 již tradiční  Mikulášskou nadílku  Hrátky s čerty. Začátek cesty je v parku Javorka u hříbku v čase od 15:30-17:30hod., poplatek  - 30,-Kč (děti do 3let – zdarma). Chcete-li předat balíček, je nutné jej označit cedulkou se jménem, příjmením a odevzdat ho na začátku cesty.
 
Kreativní kurzy
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí v DDM Kamarád nebo na tel. č. 465 535 382, 777 292 244, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu  5-ti účastníků. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Čtvrtek 2.12..2010 v 16:00hod.Filcování – vánoční dekorace + šperky, lektor: Ježková Alena
Čtvrtek  9.12..2010 v 16:00hod.  – Linoryt – vánoční přání, lektor: Ježková Alena
 
Výtvarná soutěž pro děti „Andělské zvonění“
 Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová vyhlašuje vánoční výtvarnou soutěž s názvem Andělské zvonění. Soutěž proběhne v následujících kategoriích: I. kategorie  3 – 6 let, II. kategorie 7 – 11let, a III. kategorie 12 – 16 let. Téma: Andělské zvonění – můžete použít jakýkoli materiál na výrobu originálního výrobku (nikoli malby, kresby). Výrobek by neměl přesahovat rozměry 50cmx40cmx20cm. Svá díla odevzdejte v DDM Kamarád Česká Třebová v týdnu od 6.12. do 10.12.2010. Všechny výrobky budou ke zhlédnutí na výstavě v DDM Kamarád v pondělí 13.12.a v úterý 14.12. od 14:00 – 18:00hod. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne ve středu 15.12. v 17:30 hod.
 
XVI. Reprezentační ples
DDM Kamarád Česká Třebová a Fincentrum  pořádá v pátek 14.1.2011 ve 2000hod. XVI. Reprezentační ples v sále restaurace Na Horách. Cena vstupenky s místenkou je 100,-Kč. Při zakoupení místenky je možné objednat večeři. K tanci a poslechu hraje skupina Monitor. Předprodej vstupenek v úředních hodinách 13., 15..12.2010–od 3.1.2011 DDM Kamarád                                         
 
Výstava a Dny otevřených dveří na Skalce  

Od čtvrtka 25.11. do soboty 27.11. pořádá SOŠ a SOU technických oborů na Skalce 18. ročník výstavy výrobků a činností naších žáků v sále škole, ve čtvrtek i v sobotu  zde pořádají současně dny otevřených dveří pro uchazeče o studium.
 
 
Firmy nevěří svým zaměstnancům, pořizují do aut sledovací zařízení  

Kvůli soukromým jízdám zaměstnanců, kteří k těmto cestám využívají pracovní vozy, přicházejí firmy o statisíce ročně. V souvislosti s ekonomickou krizí, kdy firmy zvažovaly investice a úspory, tak výrazně stoupl zájem o webový dispečink, který v reálném čase přenáší informace o firemním vozidle a automaticky vytváří elektronickou knihu jízd. „K jasné evidenci soukromých a služebních cest používáme nejmodernější technologie GPS a GSM. Pomocí těchto technologií jsme schopni přesně určit polohu vozidla a tuto informaci přenést v reálném čase přímo k uživateli, tedy do ústředí firmy, která eviduje pohyb svých vozidel,“ vysvětluje Tomáš Hoplíček ze společnosti HI Software Development a doplňuje, že v současné době tuto službu používají v České republice tisíce firem.
Technologie GPS navigace funguje na principu pasivního přijímání družicového signálu a GSM síť je používána k volání a zasílání zpráv. Kombinace těchto technologií tak nabízí efektivní způsob, jak mít firemní vozy pod kontrolou. Díky systémové evidenci také odpadají problémy s ručně vypisovanou knihou jízd, protože ujeté kilometry včetně dalších údajů jsou automaticky zaznamenávány a zasílány ke kontrole nadřízeným pracovníkům.           
V ekonomické krizi stoupl zájem o evidenci firemních vozů více jak o 50 procent
Speciální jednotky, které se vmontují do auta, sledují stav tachometru, ale také množství pohonných hmot v nádrži. Často využívanou službou se nyní stala statistika soukromých jízd, která je zpracovaná do přehledné tabulky a vedení firmy ji dostane e-mailovou poštou. „Majitel má tak okamžitý přehled o počtu ujetých kilometrů v nepracovní dny, což jsou víkendy a svátky,“ popisuje Tomáš Hoplíček.
Systém evidence firemních vozidel používají nejen velké firmy, ale i malé, které mají méně než deset automobilů. Vedení firmy tím totiž získává snadný přehled o pohybu vozidel a může tak lépe zoptimalizovat dopravu.     Eva Fruhwirtová

 

Co pro Vás připravila knihovna na prosinec:                      

Pekelné předčítání pro děti
Děti se mohou těšit na pohádky a příběhy o čertech. 7. 12. od 16 hod na dětském oddělení. Vstupné dobrovolné.

Univerzita volného času
Muzikoterapie

Zveme všechny na večer plný odreagování a hudby. Muzikoterapie pod vedením Mgr. Jana Rybky 7. 12. od 17-19 hod. na čítárně. Zájemci hlaste se na půjčovně (732/756 827) nebo na email: jana.jakeschova@ceska-trebova.cz, max. počet účastníků je 15. Vstupné 30,- Kč, předplatitelé UVČ zdarma.

Balónek Ježíškovi
Zveme Vás dne 9. 12. na vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Tako akce je součástí  soutěže České děti čtou s Ježíškem a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Přijďte si všichni poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích a pojďte s námi překonat loňský rekord. Těšíme se na Vás. Balónky s přáníčkem obdržíte zdarma těsně před akcí. Staré náměstí 9. 12. v 15:30 hod. Určitě si doneste vlastnoručně vyrobená přáníčka, malovaná či jen psaná. Přáníčka budou slosovatelná. Deset dětí má možnost získat jednu z připravených cen. Pořádají Městská knihovna, DDM Kamarád, MC Rosa.

Vánoční dílnička na pobočce Parník
Zveme všechny malé výtvarníky 15. 12. od 13-17 hod. na dětském oddělení pobočky Parník.

Univerzita volného času
Vánoční tvořivá dílna

Zveme všechny malé i velké tvořivce na vánoční vyrábění 16. 12. od 17:00 hod. na čítárně. Vyrábět budeme: vánoční přání z čajových sáčků, svícen a vánoční ozdoby z arašídů. Zájemci hlaste se na půjčovně (732/756 827) nebo na email: jana.jakeschova@ceska-trebova.cz. Vstupné 50,- Kč, předplatitelé UVČ zdarma. Ve spolupráci s DDM Kamarád. S sebou pouze dobrou náladu.

Upozorňujeme návštěvníky knihovny                                    

23. 12. a 30. 12. bude v Městské knihovně a na pobočce Parník otevřeno 8-11 12-14
31. 12. bude v Městské knihovně a na pobočce Parník zavřeno