Českotřebovský deník  342/2010 (30.11.)                               

V úterý 16.11.2010, v předvečer státního svátku, pořádal Spolek Gymnázia Česká Třebová po mnohaleté odmlce Společenský večer. Konal se v sále restaurace Na Horách a byl určen nejširší veřejnosti. K příjemné atmosféře večera přispěla nejen hudební produkce skupiny Tiger swing, ale také taneční vystoupení žákyň ZUŠ Česká Třebová pod vedením Lenky Slavíkové a zábavné scénky v podání studentů Michala Morkese a Jakuba Tesaře. Doufáme, že se tento večer stane tradicí a přispěje k propagaci gymnázia v našem městě. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří svou účastí nebo pomocí přispěli ke zdárnému průběhu večera.                                                                                                                           Jana Sedláčková, předsedkyně Spolku

 

 
Rozsvícení vánočního stromu mělo své "mouchy"

 Rád se účastním takových akcí jako bylo rozsvícení vánočního stromu.Bohužel vzhledem k tomu, že jsme neodhadli předem situaci a nepostavili se mezi zaparkovaná auta na parkovišti náš kulturní zážitek byl velkým zklamáním.Náměstí nebylo celoplošně ozvučeno takže jsme nerozuměli ani slovu a  podívaná z úhlu z podloubí nebyla o moc lepší.A když na vás najíždějí projíždějící auta a jste s malými vnoučaty, tak to není taky zrovna příjemné. Nechci kritizovat, živé vystoupení by bylo asi v chladu pro vystupující moc náročné, ale než takovéto provedení, tak to snad radši pustit jen z pásku koledy.                                           Miroslav Bartoš  
 
Projekt Ústecké Vánoce se změnil, z náměstí ustoupil do sálů a na Kociánku.

 A je jistě mnohem skromnější.  Poroto také odešla v neděli   část návštěvníků z náměstí tak trochu zklamána. "Kdyby tak byl alespoň ohňostroj", říkali především rodiče dětí.   Zatím vždy  k zahájení Ústeckých Vánoc neodmyslitelně patřil draze zaplacený koncert profesionálů, letos byl jen  adventní trh, pěvecký bsbor Alou vivat a  sváteční výzdoba náměstí. Bez ohňostroje.   Ti co přišli hledali osvětlené pódium Skromně také  vystoupil starosta Petr Hájek a hovořil  o tom, že radnice má k dříve pompézním oslavám jiný přístup.
 
VÁNOČNÍ BESÍDKA V NAŠEM KRÁLOVSTVÍ

 neboli A centru - stacionáři  na Lhotce se uskuteční v pondělí 6. XII. 2011 v 16,30 hodin. Speciální host Václav FALTUS (nakonec jako vždycky)! .
 
Mikulášská jízda parního vlaku bude jako každý rok.

Vlak vedený českotřebovskou lokomotivou  310. 922 tentokrát vyjíždí ze stanice Letohrad na směr Dolní Lipka a zpět, odjezd z Letohradu v 9:55. To je čas. na který se jistě stihnete dopravit i z České Třebové. I do Letohradu můžete nakonec přijet vlakem a budete tak moci porovnat komfort současných spojů ČD a mimořádného parního vlaku.
Z České Třebové musíte vyjet osobním vlakem 5018 v 8:07, do Letohradu přijedete po přestupu v Ústí nad Orlicí v 0:05 a budete moci obdivovat vypravení vlaku s čerty i Mikulášem v dostatečném předstihu....
 
 Jízdní řád Mikulášské jízdy a další informace ZDE
 
 

 ÚZSVM  převedl městu Moravská Třebová areál sociálních služeb  
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl ve veřejném zájmu nemovitosti v areálu sociálních služeb. Jednalo se o 10 budov a 16 pozemků, jejichž novým majitelem se stalo město Moravská Třebová. Ucelený komplex pozemků a budov má účetní hodnotu více než 30 milionů korun. Svou činnost zde provozuje městem zřízená příspěvková organizace Sociální služby města Moravská Třebová. Ta zabezpečuje dvě registrované sociální služby, kterými jsou domov pro seniory a pečovatelská služba. Zařízení poskytuje sociální služby dále i občanům města a přilehlého regionu.
 

Lístky na ples budou v předprodeji v IC MěÚ od 13. prosince 2010? 

 

Úředníky krajského úřadu Pardubického kraje čeká stěhování 

Pardubice (29.11. 2010) – Od začátku prosince začne krajským úředníkům velké stěhování. Část z nich se přesune do zrekonstruované budovy bývalé reálky na Komenského náměstí. Kraj naopak opustí prostory v Jiráskově ulici. Cílem změn v umístění některých pracovišť krajského úřadu Pardubického kraje je soustředit jednotlivé odbory do společných prostor, pokud možno v jednom poschodí. V první vlně, která začne 1. prosince 2010, se budou stěhovat úředníci z budovy v Jiráskově ulici právě do zmiňované „reálky“. Konkrétně se jedná o odbory sociálních věcí, dopravy, silničního hospodářství a investic, životního prostředí a zemědělství. „Jedná se o poměrně složitou logistickou operaci, která se bude v různé míře týkat většiny pracovníků krajského úřadu. Nejde ji zvládnout za týden, proto je harmonogram stěhování rozvržen na několik měsíců,“ vysvětluje vedoucí kanceláře ředitele Jana Haniková. „Věříme, že v průběhu stěhování nedojde k výraznému omezení služeb občanům, přesto mohou nastávat např. krátkodobé výpadky telefonního spojení. V případě návštěvy úřadu raději doporučujeme předem si telefonicky zjistit, kde který útvar v daném okamžiku sídlí,“ dodává Jana Haniková.  Komplikace způsobuje prodleva na straně dodavatele nábytkového vybavení do bývalé reálky, který neplní termíny dohodnuté ve smlouvě a proto je harmonogram stěhování jiný než kraj původně předpokládal.
Další fází stěhování bude přesun živnostenského úřadu a úseku matrik z Jiráskovy ulice do budovy č.p. 125 na Komenského náměstí.
Místo svého působení ještě významně změní odbor majetku a stavebního řádu, který se na začátku prosince z Náměstí Republiky přestěhuje rovněž do budovy bývalé „reálky“. Dojde i k přesunům v rámci budov na Komenského náměstí č.p.125 a budovy bývalého okresu, které jsou vnitřně propojeny.  O změnách budou občané průběžně informováni v médiích a především na webových stránkách kraje. V případě potřeby je možné si informace telefonicky ověřit na čísle 466 026 111 a 466 026 190. „Věříme, že v průběhu stěhování nedojde k výraznému omezení služeb občanům a drobné prodlevy v našem provozu budou vyváženy profesionalitou, efektivností a příjemným prostředím v období příštím,“ uzavírá Jana Haniková.    Ivan Hudeček, oddělení komunikace