Bude  nebo nebude premiéra filmu Trip v České Třebové?
Exkluzivní premiéra filmu TRIP v České Třebové se pravděpodobně nebude konat! 

Neobvyklé panoramatické záběry České Třebové, které jsme do filmu navždy otiskli,  tak zůstanou Českotřebovákům utajeny. Mylně jsme se totiž domnívali, že fakt, že začátek filmového děje se skutečně odehrává v tomto městě a hlavní hrdinové jsou z České Třebové, bude dobrý důvod městským institucím tuto nekomerční uměleckou aktivitu podpořit. Město Česká Třebová zastoupené místostarostkou ing. Žáčkovou zaujalo k filmu TRIP negativní stanovisko, a sice na základě shlédnutého traileru. Rozhodli jsme se tedy bez jakékoliv finanční podpory uspořádat premiéru 26. 12. 2010 ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová - v prostoru, který je hoden této společenské události. Zdá se však, že snaha českotřebovských úředníků TRIP v "jejich" městě zakázat, je skutečně veliká. Pracovnice Kulturního centra Alena Hýblová s producentem filmu odmítla komunikovat po té, co si chtěl na vlastní náklady (bez jakékoliv finanční podpory) objednat pronájem velkého sálu. Stížnost na toto jednání okamžitě putovala na radnici. Očekáváme v příštích dnech jednání s ředitelem Kulturního centra, docentem Preislerem. Lze předpokládat, že  pronajmout si velký sál na druhý vánoční svátek bude nemožné. Přemýšlíme, čím nás ředitel Preisler ohromí: Přemrštěné ceny za pronájem navzdory ceníku zveřejněném na webu Kulturního centra? Nemožnost zabezpečit akci o vánočních svátcích?  Technická posádka (osvětlovač, zvukař, promítač) bude mít dovolenou? Nebudeme moci si dodat technické pracovníky z vlastních řad? Důvodů, jak něco ZAKÁZAT, se dá najít bezpočet.  (Zdroj: webová stránka  www.filmtrip.xf.cz dne 21.11.).

 

Vyjádření k chystané premiéře  filmu TRIP 

Vážený pane kolego,  byl jsem informován o průběhu jednání ohledně pronájmu Velkého sálu Kulturního centra v České Třebové na vánoční premiéru Vašeho filmu. Osobně považuji vzniklou situaci za nešťastnou. Domnívám se, že tématika filmu je velmi aktuální a může oslovit řadu lidí. V žádném případě nelze Vaše dílo považovat za propagaci drog. Dle mého názoru v minulosti vznikla řada projektů, které se životním stylem mladých lidí zabývalo. Sociální problematika ostatně obvykle zaujme velké množství diváků, protože naopak ukazuje na reálné problémy a vede často k zamyšlení. Sám jsem na Vaše dílo zvědavý. Podle zveřejněného traileru si myslím, že půjde o celkově zajímavý příspěvek zachycující zmíněnou oblast. Většina filmů z tohoto prostředí patří již mezi legendy - Trainspotting, Acid House, nebo v českém prostředí Mandragora. Budu v tomto smyslu působit i na představitele samosprávy a vedení Kulturního centra, aby svůj názor pokud možno přehodnotili. Není důstojné, aby o záležitosti jednala kulturní komise. Myslím, že žijeme v trochu jiné době. Proto se nedomnívám, že by "lustrace" premiérového představení nějakou komisí byla vhodná. Naopak oceňuji Vaši snahu premiéru uskutečnit přímo v městě, kde se část filmu odehrává. Pokud bude možné, rád na premiéru přijdu.
S úctou JUDr. Martin Netolický, člen rady města
 
Poznámka redaktora

 Snažil jsem se věci přijít na kloub a zjišťoval problematiku  z více stran. Starosta města Jaroslav Zedník potvrdil příjem dopisu od režiséra a producenta filmu, je ochoten jej řešit, vyjádří se, až se s problematikou blíže seznámí. Rozhodně nemá žádné předsudky a nikdo nechce projekci apriori zakázat.  Na základě získaných informací si dovolím tvrdit, že  došlo k některým nedorozuměním.
 
Předně nešlo od začátku o žádost o pronájem prostor k veřejné kulturní akci, (a někdo to tak chápe), ale o snahu zařadit projekci tohoto 18ti minutového hraného filmu připraveného na nosiči Blue ray do programu Kulturního centra na prosinec a navíc ve vánočním termínu, který provozu KC nevyhovoval. (KC nemá ani vlastní možnost projekce s tohoto nosiče). Veškeré náklady by šly za Kulturním centrem, které takovou akci nemělo ve svém vlastním (finančním) plánu. To byla výchozí situace, ze které se jednání odvíjelo.
Toto je pak prezentováno jako "Žádost o podporu nekomerčních aktivit", kterou bylo třeba řešit v nestandardně krátké době, kdy byl rozpočet  na finanční podpory kulturních aktivit na rok 2010 plně využit a navíc se právě tvoří nové orgány města. Žádosti na podporu nekomerčních aktivit se ovšem nepodávají řediteli Kulturního centra, ale na radu města resp. kulturní komisi, která  ještě ani nebyla ustavena.  Na tyto příspěvky a dotace nelze uplatňovat nárok. Prostředky pro letošek prostě byly vyčerpány (a proč ne, bude prosinec) a nový rozpočet není dosud připraven ani schválen (hlavní orgány města byly zvoleny před deseti dny).  Takže jedinou možností je komerční pronájem prostor Kulturního centra, tak jak to dělají ostatní, kteří zde pořádají své vlastní kulturní akce. Jaká byla stanovena cena nevím, ale  nedovedu si představit, že by nevycházela z ceníku, který byl schválen radou města. Mimo pronájem prostor je zřejmě třeba uhradit také služby s pronájmem spojené, možná právě to je překvapením.  Součástí projekce tohoto krátkého hraného filmu má být také další doprovodný kulturní program  Podle informace ředitele KC byla právě taková  nabídka producentu filmu Trip nabídnuta.  Kdyby  se od začátku jednalo o této možnosti (pronájmu prostor pro kulturní akci), pak by nebylo třeba  do problému zapojovat ani  radnici a její představitele.
                                                                                                                                                              Milan Mikolecký