Na výstavě jsou prezentovány práce autorů, kteří se přihlásili do osmého ročníku fotografické soutěže ZO ČSOP, která byla vyhlášena na letošní výroční členské schůzi ZO ČSOP Podorlicko. Systenatickou práci Zo ČSOP Podorlicko je třeba pochválit, jde totiž v našem městě prakticky o jedinou fotografickou soutěž, která je každoročně vyhlašována a která si nachází u veřejnosti, zejména u mládeže velký ohlas. Výbor organizace oslovil také naše přátele v partnerských městech (dokonce přeložil propozice do polštiny a italštiny), avšak bez velkého účinku, letos jsme žádné fotografické práce pro soutěž i výstavu nedostali. Přesto byla zde mezinárodní účast  zaznamenána díky snímkům, které zaslali (v elektronické formě) do soutěže Marta Pelikánová (Austrálie) a její bratr  Petr Pop (USA). Snad právě tato forma zasílání snímků byla dosud podceňována a pokud by byla uvedena i v propozicích soutěže, tak by jistě usnadnila účast fotografů i ze vzdálených partnerských měst, zejména žáků tamních škol. Podobě lze uvažovat do budoucna i o tom, zda nebude vhodné vypsat speciální kategorii fotoseriálů nebo upravených koláží.  Součástí vernisáže výstavy bylo odměnění oceněných autorů. Přihlášené práce do fotosoutěže posoudila  porota pracující ve složení  Akademický malíř Jaroslav Habrman - Mgr. Milana Soukupová - Mgr. Milan Mikolecký                                                       (Fotografie z vernisáže  poslal Martin Šebela).

 VÝSLEDKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE „DĚTI PŘÍRODY“       

 
Kategorie A (autoři mladší 16 let)
                            1. místo:           Natálie Šumberová         „Pestrobarevná housenka“
                            2. místo:           Martin Bednář                 „Ježci“
                            3. místo:           Kateřina Křížová             „Snídaně v trávě“
                            zvláštní cena:   Justýna Bouchalová      „Velcí a malí“
 
Kategorie B (autoři 16 - 20 let)
                            1. místo:          Vít Hordějčuk                   „Mikeš“
                            2. místo:          Radek Šamánek               „Otakárek I. a II.“
                            3. místo:          neuděleno                     
 
Kategorie C (autoři starší 20 let)
                            1. místo:           Ondřej Kovář                   „Tygří motiv, Přírodní pozadí“
                            2. místo:           Jan Myšák                        „Přástevník medvědí“
                            3. místo:           Michal Michalski             „V mámině bezpečí“                       
                            zvláštní cena:   Petr Pop                           „První vandr“
 
Kategorie černobílé fotografie
                           Zvláštní cena:   Iva Stolínová                    „Ovívání
“     
Fotografie z vernisáže konané dne 17.11. od 16 hodin poslal Martin Šebela