Českotřebovský zpravodaj se nevyhýbá žádnému tématu
K dopravní nehodě a trestnímu postihu pana starosty

Bylo by zbabělé strkat hlavu do písku a problémem, o kterém mluví velká část města, se nezabývat. (Jde o poměrně dávnou a nešťastnou nehodu pana starosty ze dne 1.9.2009, která se však dostala do centra pozornosti s velkým odstupem po zjištění závažných následků ). Činím tak v době, kdy nikdo nemůže vytahovat kartu nějakého předvolebního útoku, žádný takový přece nenastal.  Problém byl otevřen MF DNES až po uzávěrce listopadového čísla Zpravodaje a má několik stránek či úhlů pohledu. Autorovi článku Martinu Filipovi je vyčítáno mnohé: že do toho vůbec "šťoural",  že byl "neobjektivní" (?) a dokonce, že pracoval na něčí objednávku nebo v něčí prospěch. Nevím ovšem proč. Noviny mají psát o problémech, je to jejich práce. Článek se opírá se o skutečný stav věci, dává možnost k vyjádření potrestanému starostovi i dalším osobám. Nesehnal pouze zraněnou chodkyni nebo jiné svědky nehody, nebyli k mání. Co se tedy nelíbilo? Snad "drzá" otázka k hlasování, zda Jaroslav Zedník se záznamem v rejstříku trestů má či nemá zastávat funkci starosty.

Nehoda se může stát skutečně každému a stačí k tomu jen velmi málo. O tom není pochyb. Následkem pak může být i ztráta řidičáku. Je to mrzuté, nešťastné, také se to ale může stát. Pokud nejde o řidiče z povolání, tak to je soukromá věc každého člověka. Tak jsem se na problém díval i já, když jsem se o této patálii dozvěděl. Přesný popis nehody jsem neznal a ani jsem po tom ani netoužil.  Myslím také, že asi v této rovině byl také problém vnímán většinou veřejnosti.  Během léta jsem ovšem dostal několik anonymních příspěvků do tisku s různou mírou výčitek. Kdyby se autoři podepsali, byly by texty zveřejněny.

Teprve informace v MF DNES ukázala, že problém je hlubší a nepříjemnější, že nešlo o přestupek, ale trestný čin těžkého ublížení na zdraví ohodnocený soudním příkazem s již dávno pravomocným rozsudkem s poměrně velmi tvrdým trestem - k dvouletému zákazu řízení a pokutě byl přidán trest odnětí svobody na 1 rok s podmínečným odkladem na dva roky. Takové ohodnocení je obvykle dáváno za nehody s dalšími problémy. Tím v tomto případě mohlo být i to, že nehoda nebyla standardně vyšetřena, nebyla přivolána policie, nebyl sepsán žádný záznam o nehodě.... Právě proto nemohu souhlasit s  příspěvkem ing. Žáčkové na fóru MFDNES, která dělá panu starostovi advokáta a spekuluje o tom, že postižení fanoušci mohli na hokeji před nehodou třeba i pít alkohol. Nebo také nemuseli - a i kdyby, co by to mělo změnit?  Tím by se přece neprovinili. Soudní rozhodnutí je pravomocné,  nikdo se neodvolal, spekulace jsou irelevantní. Ze zmíněné diskuze je také zřejmé, že by si někteří přáli, aby se o problému nepsalo, aby byl problém zameten pod koberec. Díky MF DNES se ale stal veřejným. Nebyla to schválnost, ale zpravodajská povinnost. Postavme se k tomu tedy jako k hotové věci. Starosta je přece veřejný činitel a také šéf úřadu, kde každý referent  předkládá při nástupu výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců. Proto nerozumím tomu, že je třeba vědět, od kterého informátora vítr fouká (pane Kubínku). Když víte, napište. Je to problém nás všech. Nebylo by divné, když by se o problému psalo všude kolem a jen ve Třebové by se o tom muselo mlčet?

Ve volbách dala  velká část  voličů  Jaroslavu Zedníkovi své hlasy, ukázalo se, že má největší důvěru ze všech. Také velký počet hlasů pro Nestraníky byl také vlastně určen Jaroslavu Zedníkovi. Bez něho by toto sdružení ztratilo smysl. Proto byl správně nominován na starostu a na ustavujícím zasedání 10.11. pak zvolen do této funkce 25 hlasy zastupitelů z 26 přítomných. Tak silný mandát má málokterý starosta v regionu. Také v anketě MF DNES se 78% hlasujících za starostu postavilo. Právě proto by nás všechny, kteří jsme ho starostou zvolili,  mrzelo, kdyby se na něho nyní lidé dívali "skrz prsty" . Naopak, měli bychom starostu chránit, bude nyní v dalším období zranitelnější než jindy. Je to zřejmé z vystoupení Jaroslava Zedníka na ustavujícím shromáždění zastupitelstva před volbou, kde upozornil na pomluvy, které o něm šířily neznámé osoby o tom, jak kdesi stále porušuje stanovený zákaz řízení atd. "Proti takovým pomluvám se chci výrazně ohradit a v případě potřeby i podat trestní oznámení", řekl nově zvolený starosta. Doufejme, že tím byly všechny problémy spojené s popsanou nešťastnou událostí vyřešeny a nebudou dále otravovat ovzduší ve městě.  Začalo nové volební období, ve kterém chceme přece řešit skutečné problémy města a není jich před námi málo.                          (mm)

P. S. O řidičák nakonec přišel na půl roku za jízdu bez registrační značky také ministr dopravy Vít Bárta. Je veřejný činitel, a tak toho byly plné noviny a bylo to mezi hlavními zprávami.... ( To přidávám  k tomu, až budu zahrnut výčitkami, proč zase problém znovu vytahuji, jako by nestačil článek v MF DNES.  - Ten však všichni nečetli.)