Rusko nejen z vlaku a vyhodnocení fotosoutěže                   

Čtvrtek 11.listopadu byly nejen ochutnávky svatomartinského vína ale také zajímavá přednáška - beseda Alice Jansové o své letošní cestě do Ruska, během které se převážně vlakem dostala až do Vladivostoku a zase zpátky. O své cestě plné dojmů dokázala nejen zajímavě vyprávět, ale také promítala pěkné snímky na své prezentaci a zodpověděla mnohé dotazy. Ukázala, že Rusko je zajímavá země, do které je dobré se vypravit (nejlépe ve skupině), není extrémně drahou  destinací, zvláště pokud  máte požadavky úměrné svým možnostem.  Alice Janzová se zhostila své úlohy průvodce Ruskem vel,mi dobře, představil  širou ruskou zemi z pohledu člověka, ke kterému máme blízko. Nebylo to širokoúhlé videoshow Leoše Šimánka, ale beseda na kterou rádi zajdeme. Třebováci  opět dokázali, že mají tento typ pořadů a besed rádi a přišli v hojném počtu....


Proběhlo vyhodnocení fotosoutěže ČSOP                             

Fotosoutěž vyhlásila letos již po osmé ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová.  pomineme-li fotosoutěž vyhlašovanou svazkem obcí Region Orlicko-Třebovsko, je tato českotřebovská organizace  již dlouhou dobu jedinou organizací, která se  problematice fotografických soutěží v České Třebové systematicky věnuje,  naposledy takovou aktivitu vyvíjela firma Evro - foto - video Luďka Petraše, která nyní v České Třebové prakticky nepůsobí. Pro fotosoutěž je každý rok zvoleno jiné téma. loni to byla Láska v přírodě, letos bylo pro soutěž zvoleno jiné téma a to děti přírody. bylo dostatečně široké proto, aby bylo možné do soutěže přihlásit dostatek fotoprací. Přesto pořadatelé očekávali účast v soutěži poněkud větší.  pořadatelé přeložili soutěžní pravidla také do polštiny a italštiny a zaslali přátelům do partnerských měst, ale zde se nenašli žádní zájemci. A tak nakonec soutěž obeslali vlastně "domácí" s jednou výjimkou  a tou je  naturalizovaná  Čechoaustralanka Marta Pelikánová. Ve čtvrtek večer po přednášce Alice Janzové byly  fotografie rozloženy na velkých stolech a rozděleny podle jednotlivých kategorií  aby je mohla posoudit  soutěžní porota. Postupně se ukazuje, že k minimu klesá především počet černobílých snímků, zvláště fotografie z přírody v černobílém provedení jako by nelákaly  k experimentování.  barevných bylo dostatek a potěšilo, že tomu tak bylo i v nejmladší kategorii  do 16 let ...  Vyhodnocení soutěže  a předání věcných odměn pro  vyhodnocené autory fotoprací se uskuteční na slavnostní vernisáži fotovýstavy, která se uskuteční ve středu 17. listopadu 2010  v Ekocentru Podorlicko, shodou okolností  den po zahájení jiné (autorské) fotovýstavy zaměřené na letošní Týden sportu. (tato vernisáž byla  na přání radnice přesunuta z 19.11. na termín o tři dny  dopředu.