OHLÉDNUTÍ ZA Jubilejní JABKANCOVOU POUTÍ

Zpráva pořadatelů
 
Dne 20.11.2010 uspořádal Spolek od sv. Kateřiny svoji 50 jubilejní ,, Jabkancovou pouť“. Již od 8,00 hod probíhal před chalupou spolku program, který zahájila dechovka Řetůvanka a po ní se vystřídaly skupiny LÉTO, ŠUTR, ROZLADĚNCI a VOLNOST. Neméně půvabné byly i dívenky – mažoretky, které dopolední program prolínaly. Není proto divu, že už od ranních hodin zde byla spousta věrných diváků, kteří přišli povzbudit své oblíbence. Velké nadšení přinesl i hlavní program našich " Jabkancových umělců" . Ti jako obvykle předvedli svá vystoupení s plným nasazením a mnohdy silně konkurovali i profesionálům. Skupina MEDVĚDI , která vystupovala na závěr hlavního programu byla opět jedinečná. Vždy usměvaví hoši, plní elánu, snad ani nevnímali, že se začíná značně ochlazovat a hráli  jak o život. O fantastický závěr tohoto jubilejního ročníku se postaral pan Johanides, který přestože byl dojednán malý ohňostroj, připravil návštěvníkům neskutečný zážitek, jenž nebral konce.
Za zmínku jistě stojí, že naši jubilejní Jabkancovou pouť navštívila i Česká televize, která zde strávila celý den natáčením do nového pořadu. Spolek od sv. Kateřiny tak významně reprezentuje nejen naše město, ale celý Pardubický kraj. To potvrdil i sám jeho hejtman
 p. Radko Martínek, který patřil s místostarostkou p. Žáčkovou a parlamentním poslancem Václavem Neubauerem k čestným hostům.
Spolek nezapomněl ani na své staré spoluobčany v domově důchodců, a zaslal tam asi 100 ks  této bramborové pochoutky.
V závěru bych jménem Spolku od sv. Kateřiny chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nezištně pomáhají udržet tuto dlouhodobou tradici a není jim lhostejný její osud. Všem věrným divákům děkujeme a těšíme se na  51 ročník ! 
                                                                                                                                          za Spolek od sv. Kateřiny M.E.
 
Fotoreportáž Martina Šebely