KULTURNÍ CENTRUM  Česká Třebová                            

Čtvrtek 2. 12.                                                                                 Malá scéna, začátek v 19.30 hodin
 
KRUH PŘÁTEL HUDBY - 49. koncertní předplatné
H U D E B N Í  S E T K Á N Í – beseda, doplněná audio a videonahrávkami
Legendární pěvec ND Eduard  H a k e n  (100 let od narození) ve vzpomínkách dcery Marie  H a k e n o v é  -  U l r i ch o v é
Na tento koncert platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 5. 12.                                                                       Malá scéna, začátek v 10.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pro veřejnost
Mikuláš - čert -  loutková pohádka - film - nadílka
Účinkuje loutkářský soubor Čtyřlístek KC Č. Třebová
Případné balíčky s nadílkou pro vaše děti odevzdejte, označené jménem, před začátkem v šatně!
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pondělí 6. 12.                                                                 KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
 
VÁNOCE NA VALAŠSKU
Vánoční koncert sk. FLERET spolu s hostem Jarmilou  Š u l á k o v o u
Skupina FLERET se už přes dvacet let se svým repertoárem úspěšně prosazuje na koncertních i festivalových scénách jak v celé ČR, tak i v zahraničí. Její hudební styl a zvuk je zcela originální, nezaměnitelný a rozpoznatelný už po několika úvodních taktech. Hudební kořeny má Fleret ve valašském regionu, v lidových písních, ale i v muzice rockové, kterou muzikanti slýchávali od ranného mládí společně s lidovkami na mnoha živých produkcích a na tancovačkách. Na těchto základech vyrostlé spontánní a radostné muzikantství Fleretu dokáže v současnosti rozezpívat a roztancovat i mnohatisícové publikum. Skupina, jejíž některé písně postupem času už doslova zlidověly, je zcela zaslouženě (a s úsměvem) označována za „dvorní kapelu Valašského království“. Už dlouhá léta spolupracuje s živou legendou lidového zpěvu Jarmilou Šulákovou, která dokáže svým srdečným a bezprostředním projevem nadchnout všechny generace posluchačů.
 
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ,  zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny
Úterý 7. 12.                                                                                                                Malá scéna
 
CELOMĚSTSKÁ AKADEMIE – 9.00 pro školy, 17.00 pro veřejnost
 
Středa 8. 12.                                                                                                              Malá scéna
OPAKUJEME!
CELOMĚSTSKÁ AKADEMIE – 9.00 pro školy, 17.00 pro veřejnost
Předprodej vstupenek na oba dny v Inf. centru MěÚ, zbývající hodinu před začátkem u pokladny.
 
Sobota 11. a neděle 12. 12.                       KC – velký sál, začátek po oba dny v 19.30 hodin
DS HÝBL při KC Česká Třebová a sk. MEDVĚDI uvádějí:
F. F. Šamberk, K. Hašler  “ P O D S K A L Á K “
Nejoblíbenější česká lidová hra se zpěvy a tanci o dvou dílech.
Režie:  Jiří  J i r e š
Repríza v neděli 12. prosince je zařazena jako mimořádná prémie DP PODZIM 2010, na toto představení  n e p l a t í  abonentní průkazky, předplatitelé mají po jejím předložení slevu 50%.
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny
 
Zveme vás do divadla:
V roce 1882 poprvé uvedl F. F. Šamberk lidovou operetu Podskalák”, ve které zazněly ryze české písničky Karla Hašlera. Není divu, že přímo pohádkový příběh” o tom, jak láska k pražskému Podskalí, přátelství a čest zvítězí nad pražskými zbohatlíky a lichváři si získal velké množství diváků. Nemalou měrou k tomu přispěly nádherné písně K. Hašlera, jako je Ta naše písnička česká, Vltavo, Vltavo, Praha moje princezna nebo My jsme ti Pražáci a řada dalších. Většina z nich zlidověla a zpívají se dodnes.
Podskaláka uvádíme k výročí 130 let trvání DS „Hýbl“. Chceme vám tím přiblížit dobu, ve které soubor vznikl a připomenout Hašlerovy písničky.
Tak na chvíli zapomeňte, že ještě nemáte pohromadě všechny dárky, není upečeno všechno cukroví, přijďte si zazpívat známé „hašlerky“ a držet Podskalákům palce, aby zase „Podskalí vyhrálo“!                                       Do divadla vás pozval Jiří Jireš
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 12. – čtvrtek 30. 12.                                                                           KC – výstavní síň
V Ý S T A V A   B E T L É M Ů
Vernisáž v neděli 12. 12.  v 17.00 hodin v malém sále KC
Pořádá Městské muzeum Č. Třebová – podrobnosti na plakátech!
 
 
Pondělí 13. 12.                                                               KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDPATNÉ PODZIM 2010
Moravské divadlo Olomouc uvádí
J. Strauss, V. Léon, L. Stein:   V Í D E Ň S K Á  K R E V
Tuto vpravdě nesmrtelnou operetu vlastně velký vídeňský mistr ani nenapsal. Její premiéra se konala až po jeho smrti. Upravovatelé měli nesmírně šťastný nápad - vytvořili děj vystihující velice přesně dobu vídeňského kongresu, kdy se celé město smálo, tančilo a zpívalo a k tomu vybrali nejkrásnější melodie Straussových, kvůli horším libretům, méně hraných děl. Výsledkem tak bylo nesmírně účinné představení, které znovu a znovu uchvacuje svou jásovou hudbou a vystihuje i nezaměnitelné ovzduší staré Vídně.
Režie a choreografie:  Gustav  S k á l a  j. h.   Dirigent:  Tomáš  H a n á k
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Středa 15. 12.                                                                     Malá scéna, začátek v 18.30 hodin

KAŇONY, POUŠTĚ A HORY JIHOZÁPADU USA

Jak jsme si objevili Ameriku, vynesli svůj trus na nejvyšší horu a kde udělali v NASA chybu. 
5 pádných důvodů k návštěvě USA. 
Jak si poslechnout kojoty v Mrtvém údolí a kterak se nerozdělit s medvědy o zásoby. 
A zachránit pár Američanů v poušti. 
Cestopisná beseda třebovského gynekologa Pavla Skalického 
o radostech cestování terénním autem s rodinou, kempování, tůrách po parcích i kasinech, 
o chřestýších, škorpionech, veverkách a jiné havěti.

Vstupné Kč 60,-- obsahuje uvítací drink – auto nechte doma!

Pořádá MUDr. Pavel Skalický – sledujte plakáty!

Neděle 19. 12.                                                         Staré náměstí od 10.00 do 16.00 hodin

 

V Á N O Č N Í  Z L A T Á  N E D Ě L E  v České Třebové s programem

 
10.00                          Zahájení adventní neděle rychtářem
10.15                          Vánoční pohádka pro malé a nejmenší
11.00                          Komedianti jdou do Betléma
12.00                          Loutkové představeníčko     
13.00                          Koledy pro každý den skupiny Calata
14.00                          Kejklířské vánoce
15.00                          Calata – vánoční koncertík pod stromečkem
16.00                          Odtroubení akce a ukončení rychtářem
  
Dále:
 
Lidový betlém v životní velikosti – lití olova – pečení kaštanů – mincovna mistra pregéře
Prodej dekorativních vánočních předmětů, tradičních lidových výrobků, medoviny, svařáku
Kovář – oslík – zvonička s „vánočním zvonem štěstí“ – Ježíškova vánoční pošta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 19. 12.                                                               KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin
Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová
Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 21. 12.                        KC - velký sál 9.00 pro školu, v odpol. hodinách pro veřejnost
A K A D E M I E   G Y M N Á Z I A
Pořádá Gymnázium Česká Třebová – podrobnosti sledujte na plakátech, popř. na webových stránkách školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
P O Z O R !
 
Upozorňujeme všechny českotřebovské výtvarníky, že v druhé polovině měsíce ledna uspořádáme v Kulturním centru tradiční výstavu SALON 2010. Všechny podrobnosti včetně termínu, kdy budou práce přijímány, najdete v lednovém ČTZ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Pracovníci Kulturního centra Česká Třebová přejí všem čtenářům Českotřebovského zpravodaje a příznivcům kultury pokojné vánoce plné lásky a pohody a v novém roce 2011 především pevné zdraví.
 
 
PROGRAM KINA SVĚT  

Středa 1. v 19.30 hodin                                                                                                           FK
NA CESTĚ (Bosna a Hercegovina/Rakousko/Německo/Chorvatsko)
“Na putu” v bosenštině znamená být na cestě někam, má to však i duchovní význam, který odkazuje k hledání vnitřního “já” nebo k osobě, jež se rozhoduje o něčem velmi důležitém, o zásadním životním kroku...
 
Sobota 4. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                                  Mládeži přístupno
OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR)
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.
Středa 8. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                    Mládeži přístupno od 12 let
HABERMANNŮV MLÝN (ČR/Německo/Rakousko)
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu.
Hrají: K. Roden, M. Waschke, H. Herzsprung, Z. Kronerová, J. Hrušínský, A. Hryc, O. Kaiser, B. Becker
 
Středa 15. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                              Mládeži přístupno od 18 let
MACHETE (USA)
Dostal nabídku, která se neodmítá...
Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním kandidátem na to, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete (Danny Trejo), legendární bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat.   Titulky
 
Sobota 18. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                                Mládeži přístupno
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT (USA)
Liz Gilbert (Julia Roberts), je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Po rozvodu si vezme v zaměstnání roční dovolenou a rozhodne se riskovat vše pro to, aby změnila svůj život.   Titulky
 
Pondělí 20. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                 Mládeži přístupno od 12 let
BASTARDI (ČR)
Film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky, kterou mají na svědomí tři mladíci z jedné základní školy. Avšak vymahatelnost práva u mladistvých pachatelů je téměř nulová, takže někdo musí vzít spravedlnost do svých rukou. Příběh z drsného prostředí speciální školy
bez povrchností, klišé a přetvářek, je založen na reálném základě a ukazuje, jak to dopadne, když selže systém.
Hrají: T. Magnusek, L. Potměšil, D. Dolanský, I. Buková, S. Rašilov, B. Poloczek, K. Leichtová, J. Šulcová, J. Přeučil, B. Bohdanová a další.
 
Středa 22. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                 Mládeži přístupno od 12 let
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA (USA)
Roztomile potrhlá romantická komedie říznutá akcí, světem videoher a vizuálními i slovními fóry snad v každé vteřině. Scottu Pilgrimovi je dvaadvacet, žije na úkor svého homosexuálního spolubydlícího, hraje v kapele a balí jednu holku za druhou. Teď ale nastal čas, aby i on, poznal, jak láska bolí.   Titulky
 
Pondělí 27. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                 Mládeži přístupno od 12 let
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT (ČR)
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv své sny navštěvovat. Když je pak  manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází definitivně do snu.
Film scénáristy a režiséra Jana Švankmajera sklidil dlouho trvající ovace festivalového publika na letošním mezinárodním festivalu v Benátkách.
 
Středa 29. v 17.00 a v 19.30 hodin                                                                 Mládeži přístupno
LET´S DANCE 3
Romantický taneční film. Luke je osiřelý streetový tanečník, který se zoufale snaží vyhnout vystěhování z jediného domova – starého skladiště v New Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky z celého světa. Říkají si Piráti a aby skupina přežila, musí porazit dlouholeté rivaly Samuraje v blížící se světové soutěži.   Titulky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem prvního představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281.

Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz.   

 

 

 

.