Krajský přebor v přehazované dívek 2010-2011 Kvalifikace 

Dne 21.11.2010 začal pro dívky narození 2000 a mladší, krajský přebor v přehazované. Do přeboru se přihlásila tato družstva: Svitavy A, B, C, Lanškroun A, B, C, D, Moravská Třebová, Dolní Újezd A, B, C a Sokol Česká Třebová A, B, C, D-druhý volejbalový oddíl z Č. Třebové Sokol Česká Třebová II (Lubomír Vašina) v soutěži zastoupení nemá. Družstva jsou v prvním kole rozdělena do dvou kvalifikačních skupin. Jednu z kvalifikačních skupin jsme pořádali 21.11.2010 v hale VDA Na Skále. Organizace se podařila díky velké obětavosti pořadatelů: M.Bělkové, H. Dejdarové, J. Koubové, Radky Benešové , J. Fišara, L. Balcara, J. Hubáčka, A. Renčínové, K. Renčína a M. Kadlece. V turnaji se družstva utkala každé s každým na 8 minut hracího času, na hřišti 12 x 6 m.  My jsme do soutěže nasadili čtyři družstva, i když podle počtu dětí jsme mohli nasadit i družstev šest. Příští kolo přehazované bude odehráno 12.12.2010 ve Svitavách.
A-Bělková, Kvapilová, Voleská, Landová, Klimková
B-Olšanová, Hrišková, Jiroušková, Pešková, Říhová
C-Kahounová, Blahová, M. Klimešová, K. Klimešová
D-Kubátová, Koubová, Vomáčková, Netková
Celkové výsledky:
Pořadí turnaje:/ celkově body/
1.       Polička B                            
2.       Polička A                            
3.       Č. Třebová A                    
4.       Dolní Újezd C                   
5.       Dolní Újezd A                     
6.       Dolní Újezd B                      
7.       Č. Třebová B
8.       Polička C                               
9.       Č. Třebová D
10.   Č. Třebová C
11.   Polička D
 
Závěrem bych chtěl poděkovat velkému počtu diváků, hlavně z řad rodičů, kteří si našli cestu do tělocvičny a vytvořili dětem krásné prostředí.                                                                                    Za SK Geodézie Č.T. a oddíl volejbalu Sokol Č.T. M.Kadlec