Rybník má nového starostu                                                    
Změny na postech starostů  nastaly v několika okolních obcích, do kterých se postupně vypravíme, abychom zaznamenali změny, které zde nastaly a seznámili se s novými plány na rozvoj obcí. Žijeme tak trochu společně a hranice katastru někdy ani nevnímáme, zajímá nás co se děje za našimi humny. První zastávka byla u nového starosty obce Rybník pana Jiřího Hrdličky.

V Rybníku byl po uplynulé čtyři volební období starostou Libor Zajíček, před tím byl jedno období místostarostou. Už před volbami vyhlašoval, že je čas na změnu a že  by rád opět zkusil život bez této funkce.  Když stočíte v Rybníku řeč na práci dosavadního starosty, tak slyšíte samou chválu, za dobu svého starostování udělal pro obec opravdu hodně, obci rozuměl a měl dokonalý přehled o  potřebách jejich obyvatel.  Nakonec to ocenili i rybničtí voliči, kteří navzdory prohlášením Libora Zajíčka mu dali v říjnových komunálních volbách  daleko nejvíc hlasů ze všech kandidátů. To ho nakonec přesvědčilo o tom, že nezůstane jen "obyčejným" zastupitelem, ale že převezme funkci místostarosty.   

Volby v obci s více než 800 obyvateli způsobily poměrně velké změny. V nově zvoleném zastupitelstvu zůstali jen dva dosavadní zastupitelé, bývalý starosta Libor Zajíček a Zdeňka Milkovičová, sedm členů je tedy nových.  Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se konalo dne 11. listopadu 2010  a za starostu obce zvolilo  Jiřího Hrdličku, místostarostou Libora Zajíčka.

Jen pár dnů po zvolení jsem zaťukal na dveře pracovny rybnického starosty a ptal se na plány pro nové volební období. "Přišel jste moc brzo," říkal nový starosta. "Sotva se začínám orientovat ve všech svých povinnostech,  ve spoustě papírů, zápisů, předpisů." Opravdu není jednoduché pro člověka, který  je novým zastupitelem, hned převzít funkci starosty. " Libor Zajíček mi bude hodně pomáhat, jeho zkušenosti jsou velké. Pracoval v zastupitelstvu dvacet let a udělal v Rybníku spoustu práce. Nezačínáme také na zelené louce, řada akcí je rozpracovaných. Rybník už dnes nemá dřívější výhody obce s velkou daňovou výtěžností,  stávající zákon o rozpočtovém určení daní malým obcím nepřeje. Máme tedy stejné finanční starosti jako jiné obce obdobné velikosti a nemůžeme slibovat vzdušné zámky." Musel jsem se ale zeptat na  to, jaké budou priority, co obec Rybník potřebuje nejvíce. "Ještě v době, než se Rybník osamostatnil, citelně chyběl nějaký shromažďovací sál. To platí vlastně i dnes. Měla k tomu sloužit Rychta čp. 1, ale její stavební stav je velmi špatný a tak bude na nás, abychom vytvořili nový záměr, studii, sháněli peníze, dotace a dali se do práce. Potom mě trápí napojení na Českou Třebovou. Autobusy sice jezdí, ale ne pořád, třeba o víkendech. Do města není nakonec daleko. Chodit pěšky či na kole po frekventované silnici je nebezpečné a přece existuje záměr osvětlené asfaltové cyklostezky, kterou by mohla vybudovat společně Česká Třebová  a Rybník  přes Podhorku. Nestálo by to majlant. Byl by to přínos pro občany Rybníka i současně pro Třebováky a turisty jedoucí na stezku do Srnova. Ještě kdybychom tak na to dostali nějaký příspěvek z fondu dopravní infrastruktury!"   Záměrů mají v Rybníku jistě více, mají třeba připraveny další parcely pro bytovou výstavbu v zajímavých lokalitách, schválený území plán. Očekávají, že se brzo začne s tolik potřebnou úpravou koryta Třebovky, která by zabránila povodním, rádi by vyčistili vodní nádrž v Srnově. Už nyní lze pochválit nově upravené koryto Skuhrovského potoka v obci (investice Lesů ČR) nebo právě dokončovanou stavbu opěrné zdi na břehu Třebovky za novým mostem. Bude tedy užitečné se na zdejší obecní úřad pravidelně vracet  a sledovat, co je zde nového. Stejně zvědavě sledují zase rybničtí občané dění u nás ve Třebové a ptají se třeba na to, kdy se pustíme do revitalizace městského koupaliště. Zatím jsem jen krčil rameny...  (mm)

MALOVÁNÍ BYTŮ, kanceláří a obchodů, stavební dokončovací práce a úklid (levně),
SMOLA PETR tel:605 077 381 a návrhy domů, interiérů a zahrad na počítači ve 3D grafice.
Kontakt ....3D-grafika@email.cz