Racionalizace trati číslo 261 ze Svitav do Žďárce u Skutče


V týdnu mezi 8. až 12. listopadem bylo na trati Svitavy - Žďárce u Skutče aktivováno dálkové zabezpečovací zařízení v rámci racionalizace celé trati. Před tím proběhla na trati Svitavy – Polička výluka, při které byly opraveny úseky trati mezi Svitavami a Svitavami zastávkou a od Pomezí zastávky do Poličky, které byly ve špatném stavu. Jednalo se o poslední etapu racionalizace celé trati ze Svitav do Žďárce u Skutče, kterou najdeme v jízdním řádu pod číslem 261. V posledních letech na této trati proběhla celá řada delších i kratších výluk, při kterých se trať opravila, vyměnily se koleje, opravily se mosty a propusti, přejezdy a položily desítky kilometrů nových kabelů. Ve všech stanicích vyrostla odjezdová návěstidla, která zde dosud nebyla, stará, vjezdová byla vyměněna. Mnoho prací proběhlo také za běžného provozu. Cílem celé racionalizace je modernizace provozu s centrálním řízením z jednoho dispečerského stanoviště, které je umístěno ve Svitavách, záložní pro případ mimořádností je ve Žďárci u Skutče. Ze všech stanic na trati zmizeli výpravčí a další zaměstnanci podílející se na vlastním dopravním provozu. Ze Svitav tak je řízena celá trať, výměny a návěstidla jsou odtud stavěny pro jízdy vlaků. Při posunu v jednotlivých stanicích se budou vyhybky na manipulační koleje stavěny i nadále zaměstnanci, ale tyto vyhybky mají několik jištění proti zneužití a kontrolu o jejich stavu má dispečer ve Svitavách. V Poličce, největším nádraží na trati 261 (mimo Svitavy a Žďárec u Skutče) jsou na každém zhlaví tzv. pomocná stavědla, která slouží k místní obsluze vyhybek a zabezpečení přejezdů, které se v obvodu stanice nacházejí. K jakékoliv manipulaci při posunu dá dispečer souhlas a klíče od vyhybek jsou jištěny v elektromagnetických zámcích. Každá stanice je monitorována kamerovým systémem, takže dispečer má přehled o stavu v jednotlivých stanicích. Na dispečerském stanovišti sleduje dispečer na obrazovkách polohu jednotlivých vlaků, stav zabezpečení vlakových cest ve stanicích, stav zabezpečených přejezdů a k dorozumění se strojvedoucími jednotlivých vlaků používá radiostanic. Kromě radiostanic je k dispozici také traťový telefon, který je modernizován a také mobilní telefony pro případ výpadku radiové a telefonní sítě. Hlavním cílem této racionalizace je úspora mzdových prostředků za platy zaměstnanců ČD a to hlavně výpravčích a výhybkářů. Na provoz a zrychlení dopravy to nemá přílišný vliv, snad jen to, že nyní se pro křižování vlaků nemusí stavět vyhybky ručně. Také traťová rychlost zůstala stejná, jen některé nepřehledné přejezdy jsou nyní zabezpečeny, většina přejezdů na trati zůstala i nadále bez zabezpečení.
V pondělí 8. listopadu v 18 hodin byla ukončena měsíční výluka a spuštěno tak bylo dispečerské stanoviště ve Svitavách a do pátku 12. listopadu již probíhal zkušební provoz v úseku trati Svitavy – Polička přes dispečerské pracoviště. Ve stanicích Borová a Čachnov dosud sloužili výpravčí a stanice byly postupně zapojovány. V pátek večer pak byla zapojena celá trať do centrálního řízení. Tímto aktem tak byl zahájen zkušební provoz, který ověří funkčnost celého systému. Plně funkční dálkové zabezpečovací zařízení bude po zkušebním provozu od nového jízdního řádu. Ověření funkčnosti a spolehlivosti dálkového řízení však nejlépe prověří nastávající zima.
                                             Pavel Stejskal

Foto:Dispečerské stanoviště pro trať ze Svitav do Žďárce u Skutče ve Svitavách před uvedením do provozu. (P.Stejskal)