Milovník historie Mgr. Jan Šebela oslaví v prosinci 70 let 
Celoživotní působení Mgr. Jana Šebely, velkého patriota našeho města, bylo zaměřeno na dokumentování mizející České Třebové, zachycení historie města, jeho firem, živnostníků, řemesel, vztahů mezi lidmi. Byl dlouholetým spolupracovníkem městského muzea, autorem mnoha článků a publikací o České Třebové a okolním regionu. Jeho prosincová sedmdesátka je tady. Je to příležitostí k ohlédnutí:
 
Jak jste se ke svému celoživotnímu zaměření dostal?
Ještě jako žák základní školy jsem dostal od strýce, známého typografa Josefa Štusáka, několik starých českotřebovských pohlednic, pocházejících ještě z časů monarchie.  Dřívější podoba náměstí a některých dalších částí města mě natolik zaujala, že jsem se začal pídit po dalších exemplářích. To byly počátky mého sběratelství pohlednic a starých fotografií. Časem se sbírka neomezila jen na vzhled města, ale rozrůstala se i o fotografie známých osobností, učitelů, duchovních, živnostníků, dokumentů ze spolkové činnosti i kulturních a společenských akcí. Záhy jsem začal sám obraz mizející Třebové zachycovat objektivem fotoaparátu, když mě do tajů fotografie zasvětil otec, sám profesionální fotograf. Ojedinělou příležitostí byla plošná demolice starého Trávníka. Sbírka utěšeně narůstala až do dnešního rozsahu více než 20 000 položek.
Nahromaděný materiál mne přivedl k hlubšímu zájmu o regionální historii. Shromažďoval jsem příslušnou – mimochodem nikterak bohatou literaturu – a nakonec jsem se stal jedním ze spolupracovníků městského muzea, kde jsem se podílel nejprve na stěhování sbírek z nevyhovujícího depozitáře v bývalé Horákově tiskárně do budovy dnešního MěÚ, v dalších letech jsem pracoval na evidenci fondu pohlednic a fotografií.
 
Vaše jméno jsem našel ale i mezi autory odborných paleontologických publikací.
 Druhou oblastí mého zájmu se stala paleontologie, opět regionálně zaměřená. První znalosti jsem nabyl v období studia na tehdejší jedenáctiletce od nezapomenutelného profesora Aloise Malicha. Díly jeho pochopení jsem mohl v budově školy uspořádat malou výstavu svých nálezů. Velkým přínosem pro mne bylo přátelství s bohužel předčasně zesnulým doc. RNDr. Ilju Pekem, CSc., z Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Ten trávil téměř veškeré víkendy a převážnou část prázdnin ve Třebové a nikdy nezapomenu na naše společné návštěvy dnes již nepřístupných paleontologických lokalit v okolí, spojené se sběrem zkamenělin. Tak to bývalo za příznivého počasí. V zimě jsme naše úlovky hodnotili a plánovali další jarní „expedice“.  Žel, tato etapa nečekaně skončila. Díky získaným znalostem jsem mohl pracovat na evidenci a determinaci fosilního materiálu v městském muzeu, neboť muzeum odborného pracovníka tohoto zaměření nemělo a vlastně nemá dosud. Práce pokračovala i po předčasném odchodu doc. Peka, kdy muzeum obohatila je početná kolekce zkamenělin.
 
Tím se dostáváme k vaší bohaté publikační činnosti.
Některé ze svých získaných a setříděných poznatků jsem publikoval na stránkách Českotřebovského zpravodaje. Stať Hrnčířský cech v České Třebové byla zařazena do 2. dílu sborníku Česká Třebová – historie, osobnosti (2007). Se synem Martinem jako spoluautorem jsme připravili publikaci Z betlemářské tradice České Třebové (2006), oceněnou v roce 2007 cenou Českotřebovský kohout.  Z druhého okruhu mých zájmů je možno uvést úvodní kapitolu Prehistorie Českotřebovska v publikaci Toulky minulostí Českotřebovska (2000) a stať Geologicko-paleontologická sbírka Městského muzea Česká Třebová, její vznik, geneze a současný stav ve II. ročence Městského muzea Česká Třebová (2008)
 
Díky vaší celoživotní práci jste vytvořil velmi bohatý a dobře utříděný archiv starých fotografií a dokumentů. Obrací se na Vás spousta zájemců a badatelů, vedle sbírek, které máme v městském muzeu to je další "klenot", který ve městě máme. A protože jej mám možnost také využívat, tak vím, že se stále rozšiřuje a navíc také digitalizuje.
Podle rčení „jablko nepadá daleko od stromu“ se zaníceným sběratelem starých pohlednic a fotografií stal i syn Martin. Také on dokumentuje změny ve městě svým fotoaparátem. Především díky němu dosáhla sbírka současného rozsahu a já jsem mu již předal pomyslné otěže, takže „správcem“ sbírky je v současné době právě on. Předmětem jeho zajmu je především historie města a úzkého regionu v 19. a první polovině 20. století se zaměřením na bývalá řemesla, živnosti a drobné podnikatele. Jeho bibliografie je úctyhodná, vedle více než 400 příspěvků do Českotřebovského zpravodaje, bývalých Českotřebovských novin, Orlického deníku, časopisu Kvasný průmysl a dalších periodik je autorem 5 svazků edice Zmizelá Česká Třebová z nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí.
Jeho vědomostí nebo fotoarchivu využila již řada studentů pro své ročníkové či diplomové práce i dalších zájemců a čas od času rád vyjde vstříc i městskému muzeu.  Jsem rád, že jsem nalezl pokračovatele.
Děkuji za rozhovor.                                                                                                                                        Milan Mikolecký
 
 
Fotografie:
1. Autogramiáda - křest knihy o betlémech (2006)
2. Předání ceny města Kohout 2005 Kohout (2006)
3. Přednáška o betlémech v čítárně městské knihovny  (2005)
4. Se Zuzanou Švabinskou ve výstavní síni Kulturního centra (2002)
5. S Doc. RNDr. Iljou Pekem, Csc.,  v areálu českotřebovské cihelny (1995)
6. U jednoho z místních betlémů (2007)
7. Jan Šebela, Martin Šebela a Blanka Šebelová  na slavnostním křtu publikace o Betlémech  (2006)