Ve čtvrtek dne 10. května 2010 započala demolicí ohradní zdi a odbagrováním okolního terénu, dodnes využívaného jako parkoviště v areálu někdejší Primány, výstavba nového domu s prodejnou podlahových krytin. V rámci přípravy staveniště došlo při likvidaci výše uvedené zdi také k odstranění nevelkých sklepních prostor přístupných nízkými dvoukřídlými vrátky přímo z ulice. Ta ústila do chodby s železobetonovým stropem s rovným podhledem. Její pokračování tvořil druhý oddělený prostor již se stropem cihelným, klenutým. Z těchto míst ústila po pravé straně  poměrně nízká  plechová dvířka do sklepní  místnosti. V době demolice však byla dvířka  zazděna a prostor  za nimi zcela zasypán sutí a odpadem. Na straně levé se  výklenkem ve zdi vcházelo do druhé místnosti s cihelným klenutým stropem.  Přesné využití těchto místností v minulosti se zatím nepodařilo vypátrat. Pouze dle vzpomínek bývalých obyvatel domu čp. 116, tzv. „šlafsálu“, který v místech  nynějšího parkoviště , t.j. nad sklepem,  do začátku 80. let 20. století stával, se do něho v minulosti z nákladních aut skládaly objemné skleněné demižony v kovových  obalech vyplněných dřevitou vlnou s neznámým obsahem. V době nedávné zase tento prostor využívala místní závodní jídelna jako sklep na brambory. Laťové dřevěné bedny se zde dochovaly do doby likvidace. Ze  vzpomínek někdejších obyvatel domu také vyplývá skutečnost, že sklep s budovou čp. 116, ač pod ni částečně zasahoval,  nebyl propojen.  Přístupný byl pouze zmíněnými vrátky z chodníku. Nájemníci  domu čp. 116 k uskladnění  uhlí a dříví využívali výhradně  nedaleké řadové dřevěné kolny.
Během nynějších stavebních prací byly v hloubené zemině odhaleny na třech místech kamenné základy budovy čp. 116, mezi nimiž se nacházela vrstva letité hlíny. Tato skutečnost potvrzuje výše uvedené vzpomínky obyvatel zmíněného domu, že objekt  nebyl podsklepen.
Pro zajímavost uveďme historku z doby po roce 1982, kdy probíhala demolice domu čp. 116. Tehdy se   bagr, provádějící zde demoliční práce, propadl, dle informací tehdejších pracovníků závodu, do části zdejšího  sklepa. Vtipálci hned stroj, dále neschopný provozu, doplnili nápisem: „Pro dnešek padla“. Stroj prý pohotově vyfotografoval pan Karel Aliger. Výše uvedená skutečnost o zasypání pravé sklepní místnosti potvrzuje tuto vzpomínku.                                                                                  Martin Šebela
 
Fotografie:
 1 - Pohled na  dům čp. 116 od hlavní silnice před rokem 1982. Foto Karel Aliger.
 2 - Vstup do sklepních místností v srpnu 2008. Foto M. Šebela.
 3  -Vstupní chodba sklepa. Foto M.  Šebela  srpen 1998.
 4 - Pohled do vstupní chodby sklepa v srpnu 2008. Foto M. Šebela.
 5 - 6 - Objevené základy někdejšího domu čp. 116 v červnu 2010. Foto M. Šebela.
 7 - 8 - Pozůstatky stropním klenby jedné ze sklepních místností v červnu 2010. Foto M. Šebela.